Jeśli chcesz usunąć nazwę i adres e-mail kontaktu z grupy kontaktów (nazywanej wcześniej listą dystrybucyjną), należy wykonać następujące czynności.

 1. Na pasku nawigacyjnym kliknij pozycję Osoby, aby wyświetlićinformacje dotyczącectacts. Istnieją dwa sposoby, w jakie osoby mogą być wyświetlane na pasku nawigacyjnym. Jeśli korzystasz z rozwiniętego paska nawigacyjnego, kliknij wyraz Osoby.


  Kontakty Jeśli korzystasz z kompaktowego paska nawigacyjnego, kliknij ikonę Osoby.

  Klikanie pozycji Kontakty

 2. Znajdź grupę kontaktów, którą chcesz edytować. Aby wyszukać grupę, wpisz jej nazwę w polu Wyszukaj kontakty u góry ekranu. Kliknij dwukrotnie grupę kontaktów, aby ją otworzyć.

  Dwukrotne klikanie grupy kontaktów

 3. Zostanie otwarta grupa z wyświetlonymi na liście imionami i nazwiskami wszystkich członków. Zaznacz nazwy, które chcesz usunąć z grupy, a następnie kliknij pozycję Usuń członka na wstążce.

  Porada:Aby zaznaczyć więcej niż jedną nazwę jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl podczas klikania wielu nazw.

  Usuwanie członka

 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×