You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Jeśli nie potrzebujesz już notesu udostępnionego w usłudze OneDrive, musisz podjąć ważną decyzję. Czy chcesz trwale usunąć notes? A może wolisz zachować notes, ale nie chcesz go już przechowywać w usłudze OneDrive?

Porada:  Jeśli chcesz tylko zatrzymać udostępnianie notesu innym osobom, można to zrobić bez usuwania całego notesu w usłudze OneDrive. Możesz zatrzymać udostępnianie go wszystkim osobom albo zmienić ustawienia określające, kto może go wyświetlać lub edytować, jeśli chcesz zatrzymać udostępnianie tylko w przypadku kilku osób.

Usuwanie notesu z usługi OneDrive

Jeśli nie chcesz przechowywać notesu w usłudze OneDrive i nie chcesz zapisywać żadnych notatek, możesz usunąć notes.

Przestroga:  Notes zostanie trwale usunięty. Upewnij się, że chcesz go usunąć, i skopiuj wszelkie informacje, które powinny zostać zachowane.

 1. Otwórz okno usługi OneDrive i znajdź notes na liście dokumentów.

 2. Umieść wskaźnik na tytule i zaznacz pole, które zostanie wyświetlone.

 3. Kliknij pozycję Zarządzaj > Usuń.

 4. Wróć do programu OneNote i kliknij nazwę notesu usuniętego właśnie z usługi OneDrive.

 5. Kliknij notes prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Zamknij ten notes.

  Możesz zamknąć notes, którego nie będziesz już używać.

  Ważne:  Zamknięcie usuniętego notesu na liście notesów jest ważne, ponieważ w przeciwnym razie w programie OneNote zostanie podjęta próba synchronizacji z nieistniejącym już notesem i wystąpi błąd synchronizacji.

Początek strony

Przenoszenie notesu na komputer

Aby zachować zawartość notesu, którego nie chcesz już przechowywać w usłudze OneDrive, możesz ją przenieść na swój komputer. Najpierw musisz utworzyć nowy notes na komputerze. Potem możesz przenieść zawartość do nowego notesu i usunąć notes z usługi OneDrive.

 1. W programie OneNote kliknij pozycję Plik > Nowe > Komputer.

 2. Nadaj nazwę nowemu notesowi i kliknij pozycję Utwórz notes.

 3. Kliknij strzałkę obok nazwy notesu, aby wyświetlić wszystkie swoje notesy.

  Przełączaj notesy przy użyciu menu po lewej stronie.

 4. Kliknij ikonę pinezki, aby przypiąć okienko Notes.

 5. Po wyświetleniu wszystkich notesów przeciągnij każdą sekcję z notesu, który chcesz usunąć, do właśnie utworzonego notesu.

  Przeciąganie sekcji między notesami

 6. Otwórz okno usługi OneDrive i znajdź notes na liście dokumentów.

 7. Umieść wskaźnik na tytule i zaznacz pole, które zostanie wyświetlone.

 8. Kliknij pozycję Zarządzaj > Usuń.

 9. Wróć do programu OneNote i kliknij nazwę notesu usuniętego właśnie z usługi OneDrive.

 10. Kliknij notes prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Zamknij ten notes.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×