Tablica to pusta strona, która umożliwia współpracę uczestnikom spotkania przez dodawanie notatek, rysunków lub zaimportowanych obrazów. Po zakończeniu spotkania można zapisać wyniki współpracy.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie nowej tablicy

Tylko prezenter spotkania może otworzyć tablicę. Jeśli użytkownik nie jest prezenterem, organizator spotkania lub inny prezenter może nadać mu tę rolę. Wszyscy uczestnicy spotkania (nie tylko prezenterzy) mogą korzystać z tablicy.

 • W oknie spotkania kliknij menu Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Nowa tablica.
  Na ekranie każdego uczestnika na scenie spotkania (w prawym okienku okna spotkania) zostanie otwarta pusta tablica.

Jeśli prezenter otworzy inną tablicę lub rozpocznie inną czynność udostępniania, bieżąca tablica zostanie automatycznie zamknięta, ale będzie dostępna na liście zawartości do późniejszego użycia w trakcie spotkania.

Początek strony

Dodawanie zawartości

Aby dodać zawartość, należy użyć narzędzi u dołu tablicy.

Uwaga:  Z tablicy może jednocześnie korzystać wielu uczestników spotkania, ale konkretnego narzędzia może w danej chwili używać tylko jedna osoba.

Tekst

Wpisywanie tekstu

 • Kliknij dowolne miejsce na nowej tablicy i rozpocznij wpisywanie tekstu. Można również kliknąć przycisk Zaznacz i pisz Narzędzie Zaznacz i pisz.

 • Wybierz czcionkę i rozmiar, klikając strzałkę w dół obok przycisku Zaznacz i pisz przed rozpoczęciem wpisywania tekstu.

 • Za pomocą przycisku Kolor Narzędzie Kolor wybierz kolor tekstu przed rozpoczęciem wpisywania tekstu.

Wklejanie tekstu

 • Skopiuj do Schowka tekst, którego chcesz użyć.

 • Kliknij miejsce na tablicy, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

Za pomocą przycisku Kolor Narzędzie Kolor wybierz kolor tekstu przed wklejeniem tekstu.

Linie, strzałki i kształty

 • Kliknij przycisk Linia Narzędzie Linia, a następnie narysuj linie. Ewentualnie kliknij strzałkę w dół obok przycisku i wybierz inny kształt.

 • Za pomocą przycisku Kolor Narzędzie Kolor wybierz kolor przed rozpoczęciem rysowania.

Rysowanie lub wyróżnianie odręczne

 • Kliknij przycisk Pióro Narzędzie Pióro, a następnie rozpocznij pisanie lub rysowanie w kolorze czarnym. Ewentualnie kliknij strzałkę w dół obok przycisku i wybierz inny kolor pióra lub przezroczysty zakreślacz do rysowania.

Stempel w kształcie strzałki, znacznika wyboru lub litery X

 • Kliknij przycisk Stempel w kształcie strzałki Narzędzie Stempel w kształcie strzałki, a następnie kliknij tablicę, aby dodać strzałkę, albo kliknij strzałkę w dół obok przycisku i wybierz stempel w kształcie znacznika wyboru lub litery X.

Wstawianie obrazu

 1. Kliknij przycisk Wstaw obraz Narzędzie Wstaw obraz, przejdź do odpowiedniego obrazu i kliknij go dwukrotnie.

 2. Zmień rozmiar zaimportowanego obrazu przez przeciągnięcie trójkąta w prawym dolnym rogu.

Początek strony

Przenoszenie zawartości

Dowolną zawartość tablicy można zaznaczyć i przenieść.

Przenoszenie jednego obiektu

 1. Kliknij przycisk Zaznacz i pisz Narzędzie Zaznacz i pisz.

 2. Kliknij obiekt, który chcesz przenieść.
  Wokół zaznaczonego obiektu zostanie wyświetlony prostokąt zaznaczenia.

 3. Przeciągnij obiekt w inne miejsce.

  Uwaga:  W przypadku wpisanego tekstu wskaż pasek w górnej części pola tekstowego przed jego przeciągnięciem.

Jednoczesne przenoszenie kilku obiektów

 1. Kliknij przycisk Zaznacz i pisz Narzędzie Zaznacz i pisz.

 2. Przy użyciu wskaźnika myszy narysuj prostokąt wokół wszystkich elementów, które chcesz przenieść.
  Wokół zaznaczonych obiektów zostaną wyświetlone prostokąty zaznaczenia.

 3. Umieść wskaźnik myszy na dowolnym z zaznaczonych obiektów, a następnie przeciągnij grupę w inne miejsce.

Początek strony

Zmienianie koloru zawartości

Kolor niemal każdego obiektu dodanego do tablicy można zmienić.

 1. Kliknij przycisk Zaznacz i pisz Narzędzie Zaznacz i pisz.

 2. Kliknij obiekt, który chcesz zmodyfikować. Aby ustawić taki sam kolor dla wielu obiektów, przy użyciu wskaźnika myszy narysuj prostokąt wokół wszystkich tych elementów.
  Wokół zaznaczonych obiektów zostaną wyświetlone prostokąty zaznaczenia.

 3. Kliknij przycisk Kolor Narzędzie Kolor, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Początek strony

Cofanie i ponowne wykonywanie zadań

Aby cofnąć lub ponownie wykonać zadanie, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij strzałkę Narzędzia dodatkowe, a następnie kliknij pozycję Cofnij lub Wykonaj ponownie.
  Strzałka Narzędzia dodatkowe
  Tego narzędzia można używać wielokrotnie w celu cofania i ponownego wprowadzania zmian na tablicy.

  Uwaga:  Tego procesu nie można stosować w odniesieniu do zadań innych użytkowników.

Początek strony

Ustalanie, kto dodał lub zmienił zawartość

Aby sprawdzić, kto dodał lub zmienił zawartość tablicy, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W przypadku elementów innych niż tekst umieść i przytrzymaj wskaźnik myszy na zawartości na tablicy, aby wyświetlić informacje „Utworzone przez” i „Ostatnio zmodyfikowane przez”.

 • W przypadku wpisanego tekstu wskaż tekst, a następnie przytrzymaj wskaźnik myszy na prostokącie, który pojawi się powyżej wskazanego tekstu.

Początek strony

Wskazywanie omawianej zawartości

Narzędzie Wskaźnik laserowy umożliwia pokazanie innym uczestnikom spotkania zawartości, do której użytkownik się odwołuje.

 1. Kliknij przycisk Wskaźnik laserowy Wskaźnik laserowy.

 2. Kliknij obiekt, który chcesz wskazać, i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy.
  Wszyscy uczestnicy zobaczą niebieski okrągły wskaźnik i nazwę użytkownika.

Początek strony

Usuwanie zawartości

Aby usunąć zawartość, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Zaznacz i pisz Narzędzie Zaznacz i pisz.

 2. Zaznacz obiekty, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij klawisz Delete.

Początek strony

Zmienianie nazwy tablicy

Nadanie nazw tablicom podczas spotkania jest szczególnie przydatne w przypadku wielokrotnego zmieniania tablic, z którymi pracują uczestnicy.

 • Kliknij strzałkę w dół w górnej części sceny, kliknij strzałkę obok tablicy, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę.

Początek strony

Zapisywanie tablicy

Zapisanie tablicy na komputerze umożliwia uzyskiwanie dostępu do wyników współpracy uczestników po zakończeniu spotkania.

 • Kliknij przycisk Zapisz Zapisz z adnotacjami, wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Tymczasowe zamykanie tablicy

Aby zamknąć tablicę, która będzie jeszcze później używana, wykonaj następujące czynności:

 • W prawym górnym rogu sceny kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.
  Tablica zostanie zamknięta, ale pozostanie dostępna do późniejszego użycia podczas spotkania.

Aby później ponownie otworzyć tablicę, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli scena jest otwarta, kliknij pozycję Lista zawartości, a następnie kliknij tablicę, którą chcesz udostępnić.

 • Jeśli scena jest ukryta, kliknij menu Udostępnij, kliknij polecenie Ostatnia zawartość, a następnie kliknij tablicę.

Początek strony

Wyświetlanie zamkniętej tablicy prywatnie

Z tablicy można korzystać bez udostępniania jej pozostałym uczestnikom.

 1. Jeśli scena jest ukryta, kliknij menu Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Pokaż scenę.

 2. W górnej części sceny kliknij pozycję Lista zawartości, kliknij strzałkę obok tablicy, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij pozycję Wyświetlanie prywatnie.

Początek strony

Trwałe usuwanie tablicy

Aby usunąć tablicę, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij pozycję Lista zawartości, kliknij strzałkę obok tablicy, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×