Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Możesz dodawać komentarze do komórek. Komórka z komentarzem jest oznaczona wskaźnikiem widocznym w jej rogu. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na komórce pojawi się komentarz.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i kliknij pozycję Nowy komentarz.

 2. Wpisz swój komentarz. Możesz wysłać @mention do tej osoby, aby odpowiedzieć na ten komentarz — ta osoba otrzyma powiadomienie e-mail o komentarzu.

 3. Kliknij przycisk Opublikuj (lub naciśnij klawisze Ctrl+Enter).

 4. Jeśli inne osoby mają coś do dodania, mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę i wybrać pozycję Odpowiedz na komentarz.

 • Jeśli chcesz edytować komentarz podzielony na wątki, umieść kursor myszy na komórce. Następnie umieść kursor na samym tekście komentarza i kliknij pozycję Edytuj

 • Jeśli chcesz usunąć komentarz podzielony na wątki, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń komentarz.

 • Jeśli chcesz usunąć odpowiedź, umieść kursor na komórce. Następnie umieść kursor na samym tekście odpowiedzi i kliknij pozycję Usuń.

 • Jeśli wątek komentarzy został ukończony, możesz oznaczyć go jako Rozwiązany: umieść kursor na komórce, a następnie kliknij pozycję ... > Rozwiąż wątek. Komentarz nadal będzie można wyświetlać, ale nie będzie można do niego do niego dodać kolejnych dodatków, chyba że zostanie ponownie otwarty. Każdy, kto ma dostęp do zapisu w skoroszycie, może rozpoznać lub ponownie otworzyć komentarze.

Uwaga: Pamiętaj, że inne osoby będą mogły edytować Twoje komentarze. Komentarze w Office są przechowywane w pliku, więc każda osoba mająca dostęp do edytowania pliku może edytować ten komentarz.

 1. Kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Wstaw komentarz (lub naciśnij klawisze Shift+F2). Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Nowa notatka.

 2. Wpisz tekst adnotacji.

 3. Kliknij na zewnątrz komórki.

Jeśli chcesz edytować notatkę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj komentarz. Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Edytuj notatkę

Jeśli chcesz usunąć notatkę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i wybierz pozycję Usuń komentarz. Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Usuń notatkę.

Okienko zadań Komentarze zawiera wszystkie komentarze w bieżącym arkuszu oraz umożliwia przechodzenie do innych arkuszy w celu przejrzenia komentarzy.

 1. Zaznacz pierwszy arkusz zawierający komentarze, a następnie na wstążce obok menu Edycja wybierz pozycję Komentarze.

 2. Przejrzyj komentarze na liście. Zaznacz komentarz, aby wyświetlić komórkę zawierającą komentarz i wprowadzić w nim zmiany.

 3. Po przejrzeniu wszystkich komentarzy w arkuszu u dołu listy wybierz pozycję Zobacz więcej komentarzy, aby wyświetlić następny komentarz w innym arkuszu.

 4. Po przejrzeniu ostatniego zestawu komentarzy możesz wrócić do początku: u dołu listy wybierz pozycję Powrót do pierwszego komentarza.

W programie Excel dla usługi Office 365 dostępne są dwa rodzaje komentarzy do wyboru: komentarze i notatki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Notatki i komentarze podzielone na wątki.

 1. Zaznacz komórki z komentarzami, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej pozycji Wklej i kliknij pozycję Wklej specjalnie.

 4. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej kliknij pozycję Komentarze, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby anulować obramowanie ruchome, kliknij inną komórkę lub naciśnij klawisz Esc.

Uwagi: 

 • Nie należy naciskać klawisza Enter po kliknięciu przycisku OK. W przeciwnym razie oprócz komentarza do obszaru wklejania zostanie skopiowana zawartość komórki.

 • Skopiowane komentarze zastępują wszelkie komentarze istniejące w obszarze docelowym.

Domyślnie program Excel wyświetla wskaźnik, gdy komórka zawiera komentarz lub notatkę. Można jednak kontrolować sposób wyświetlania komentarzy i wskaźników w programie Excel, zmieniając ustawienia domyślne, tak aby komentarze były zawsze wyświetlane lub ukrywane.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W kategorii Zaawansowane w obszarze Wyświetlanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć zarówno komentarze, jak i wskaźniki w całym skoroszycie, w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż kliknij pozycję Nie pokazuj komentarzy ani wskaźników.

  • Aby pokazać wskaźniki, ale wyświetlać komentarze tylko po ustawieniu wskaźnika na komórkach, w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż kliknij pozycję Pokaż tylko wskaźniki, a komentarze pokaż przy aktywowaniu.

  • Aby zawsze wyświetlać zarówno komentarze, jak i wskaźniki, w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż kliknij pozycję Komentarze i wskaźniki. W programie Excel dla usługi Office 365 to ustawienie dotyczy tylko notatek, a nie komentarzy podzielonych na wątki.

Program Excel nadaje każdemu komentarzowi podzielonemu na wątki etykietę z imieniem i nazwiskiem osoby, która jest obecnie zalogowana przy użyciu swojego konta. Nie można jej zmienić, wpisując na niej. W przypadku notatek jest jednak inaczej. Program Excel nadaje notatkom etykiety, używając nazwy podanej w oknie dialogowym Opcje. W poniższej procedurze wyjaśniono, jak zmienić nazwę wyświetlaną w notatkach, a nie w komentarzach podzielonych na wątki.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W kategorii Ogólne w obszarze Personalizowanie kopii pakietu Microsoft Office wpisz nazwę w polu Nazwa użytkownika.

  Uwagi: 

  • Jeśli pole Nazwa użytkownika jest puste, program Excel automatycznie ustawia w polu Nazwa użytkownika nazwę bieżącego użytkownika i używa jej jako etykiety.

  • Chociaż nie można wyłączyć dodawania etykiet do notatek, można je usuwać z notatek.

Zobacz też

Drukowanie komentarzy i notatek w programie Excel

Co należy zrobić, jeśli w menu kontekstowym Excel brakuje pozycji Nowy komentarz i Nowa notatka

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i kliknij pozycję Nowy komentarz.

 2. Wpisz swój komentarz.

 3. Kliknij przycisk Opublikuj (lub naciśnij klawisze ⌘+Enter).

 4. Jeśli inne osoby mają coś do dodania, mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę i wybrać pozycję Odpowiedz na komentarz.

 • Jeśli chcesz edytować komentarz z wątkami lub odpowiedź, umieść kursor na komórce. Następnie umieść kursor na samym tekście komentarza i kliknij pozycję Edytuj. Możesz edytować tylko komentarze utworzone przez Ciebie.

 • Jeśli chcesz usunąć komentarz podzielony na wątki, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń komentarz.

 • Jeśli chcesz usunąć odpowiedź, umieść kursor na komórce. Następnie umieść kursor na samym tekście odpowiedzi i kliknij pozycję Usuń.

 • Jeśli wątek komentarzy został ukończony, możesz oznaczyć go jako Rozwiązany: umieść kursor na komórce, a następnie kliknij pozycję ... > Rozwiąż wątek. Komentarz nadal będzie można wyświetlać, ale nie będzie można do niego do niego dodać kolejnych dodatków, chyba że zostanie ponownie otwarty. Każdy, kto ma dostęp do zapisu w skoroszycie, może rozpoznać lub ponownie otworzyć komentarze.

 1. Zaznacz komórki z komentarzami, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze ⌘+C.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej pozycji Wklej i kliknij pozycję Wklej specjalnie.

 4. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej kliknij pozycję Komentarze, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby anulować obramowanie ruchome, kliknij inną komórkę lub naciśnij klawisz Esc.

 6. Zaznacz komórkę docelową, a następnie naciśnij klawisze ⌘+V.

Uwaga: Skopiowane komentarze zastępują wszelkie komentarze istniejące w obszarze docelowym.

Domyślnie program Excel dla komputerów Mac wyświetla wskaźnik, gdy komórka zawiera komentarz lub notatkę. Można jednak kontrolować sposób wyświetlania komentarzy i wskaźników w programie Excel, zmieniając ustawienia domyślne, tak aby komentarze były zawsze wyświetlane lub ukrywane.

 1. Kliknij pozycję Excel > Preferencje > Wyświetlanie (w obszarze Tworzenie).

 2. W oknie dialogowym Wyświetlanie w obszarze Dla komórek z komentarzami pokaż wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć zarówno komentarze, jak i wskaźniki w całym skoroszycie, kliknij pozycję Nie pokazuj komentarzy ani wskaźników.

  • Aby pokazać wskaźniki, ale wyświetlać komentarze tylko po ustawieniu wskaźnika na komórkach, kliknij pozycję Pokaż tylko wskaźniki, a komentarze pokaż po zatrzymaniu wskaźnika.

  • Aby zawsze wyświetlać zarówno komentarze, jak i wskaźniki, kliknij pozycję Komentarze i wskaźniki.

Program Excel nadaje każdemu komentarzowi podzielonemu na wątki etykietę z imieniem i nazwiskiem osoby, która jest obecnie zalogowana przy użyciu swojego konta. Nie można jej zmienić, wpisując na niej. W przypadku notatek jest jednak inaczej. Program Excel nadaje notatkom etykiety, używając nazwy podanej w oknie dialogowym Opcje. W poniższej procedurze wyjaśniono, jak zmienić nazwę wyświetlaną w notatkach, a nie w komentarzach podzielonych na wątki.

 1. Kliknij pozycję Excel > Preferencje > Ogólne.

 2. W oknie dialogowym Ogólne w obszarze Personalizuj wpisz imię i nazwisko w polu Nazwa użytkownika.

  Uwagi: 

  • Jeśli pole Nazwa użytkownika jest puste, program Excel automatycznie ustawia w polu Nazwa użytkownika nazwę bieżącego użytkownika i używa jej jako etykiety.

  • Chociaż nie można wyłączyć dodawania etykiet do notatek, można je usuwać z notatek.

Okienko zadań Komentarze zawiera wszystkie komentarze w bieżącym arkuszu oraz umożliwia przechodzenie do innych arkuszy w celu przejrzenia komentarzy.

 1. Zaznacz pierwszy arkusz zawierający komentarze, a następnie na wstążce obok menu Edycja wybierz pozycję Komentarze.

 2. Przejrzyj komentarze na liście. Zaznacz komentarz, aby wyświetlić komórkę zawierającą komentarz i wprowadzić w nim zmiany.

 3. Po przejrzeniu wszystkich komentarzy w arkuszu u dołu listy wybierz pozycję Zobacz więcej komentarzy, aby wyświetlić następny komentarz w innym arkuszu.

 4. Po przejrzeniu ostatniego zestawu komentarzy możesz wrócić do początku: u dołu listy wybierz pozycję Powrót do pierwszego komentarza.

Zobacz też

Drukowanie komentarzy i notatek w programie Excel

Co należy zrobić, jeśli w menu kontekstowym Excel brakuje pozycji Nowy komentarz i Nowa notatka

 1. Kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Nowy komentarz.

 2. Wpisz swój komentarz. Możesz wysłać @mention do tej osoby, aby odpowiedzieć na ten komentarz — ta osoba otrzyma powiadomienie e-mail o komentarzu.

 3. Wybierz przycisk Opublikuj komentarz (lub naciśnij klawisze Ctrl+Enter).

 4. Jeśli inne osoby mają coś do dodania, mogą kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Nowa odpowiedź.

 • Jeśli chcesz edytować komentarz podzielony na wątki, umieść kursor myszy na komórce. Następnie zaznacz komentarz, wybierz menu Więcej akcji wątku i wybierz pozycję Edytuj komentarz

 • Jeśli chcesz usunąć komentarz podzielony na wątki, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń komentarz.

 • Jeśli chcesz usunąć odpowiedź, umieść kursor na komórce. Następnie umieść kursor na samym tekście odpowiedzi i kliknij pozycję Usuń.

 • Jeśli wątek komentarzy został ukończony, możesz oznaczyć go jako Rozwiązany: umieść kursor na komórce, a następnie kliknij pozycję Więcej akcji wątku, aby> Rozwiązać wątek. Komentarz nadal będzie można wyświetlać, ale nie będzie można do niego do niego dodać kolejnych dodatków, chyba że zostanie ponownie otwarty. Każdy, kto ma dostęp do zapisu w skoroszycie, może rozpoznać lub ponownie otworzyć komentarze.

Uwaga: Pamiętaj, że inne osoby będą mogły edytować Twoje komentarze. Komentarze w Office są przechowywane w pliku, więc każda osoba mająca dostęp do edytowania pliku może edytować ten komentarz.

 1. Kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Wstaw komentarz (lub naciśnij klawisze Shift+F2). Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Nowa notatka.

 2. Wpisz tekst adnotacji.

 3. Kliknij na zewnątrz komórki.

Jeśli chcesz edytować notatkę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj komentarz. Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Edytuj notatkę

Jeśli chcesz usunąć notatkę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę i wybierz pozycję Usuń komentarz. Jeśli korzystasz z programu Excel dla usługi Office 365, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Usuń notatkę.

W programie Excel dla usługi Office 365 dostępne są dwa rodzaje komentarzy do wyboru: komentarze i notatki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Notatki i komentarze podzielone na wątki.

Uwaga: Podczas kopiowania i wklejania komentarzy z wątkami do innych komórek Excel dla sieci Web także wartości komórek.

 1. Zaznacz komórki z komentarzami, które chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Zaznacz puste komórki i naciśnij klawisze Ctrl + V.

Uwaga: Skopiowane komentarze zastępują wszelkie komentarze istniejące w obszarze docelowym.

Okienko zadań Komentarze zawiera wszystkie komentarze w bieżącym arkuszu oraz umożliwia przechodzenie do innych arkuszy w celu przejrzenia komentarzy.

 1. Zaznacz pierwszy arkusz zawierający komentarze, a następnie na wstążce obok menu Edycja wybierz pozycję Komentarze.

 2. Przejrzyj komentarze na liście. Zaznacz komentarz, aby wyświetlić komórkę zawierającą komentarz i wprowadzić w nim zmiany.

 3. Po przejrzeniu wszystkich komentarzy w arkuszu u dołu listy wybierz pozycję Zobacz więcej komentarzy, aby wyświetlić następny komentarz w innym arkuszu.

 4. Po przejrzeniu ostatniego zestawu komentarzy możesz wrócić do początku: u dołu listy wybierz pozycję Powrót do pierwszego komentarza.

 1. W skoroszycie programu Excel naciśnij w arkuszu.

 2. Naciśnij pozycję Recenzja.

 3. Naciśnij pozycję Komentarz.

 4. Wpisz komentarz i naciśnij przycisk Opublikuj.

 5. Aby odpowiedzieć na komentarz, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, a w polu tekstowym Odpowiedź wpisz odpowiedź i naciśnij przycisk Opublikuj.

Oto inne czynności, które możesz robić za pomocą komentarzy w wątkach na tablecie z systemem Android:

 • Aby wyświetlić określony wątek, naciśnij komórkę, a następnie naciśnij purpurową ikonę komentarza.

 • Aby wyświetlić wszystkie wątki w arkuszu, naciśnij pozycję Recenzja, a następnie naciśnij pozycję Pokaż komentarze.

 • Aby edytować określony komentarz w wątku, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij określony komentarz, który chcesz edytować, a następnie naciśnij pozycję Edytuj. Zmodyfikuj komentarz odpowiednio do potrzeb, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 • Aby usunąć określony komentarz z wątku, naciśnij komórkę (która ma komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij komentarz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij pozycję Usuń.

 • Aby usunąć cały wątek, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij ikonę ... (ikonę wielokropka) obok pierwszego komentarza w wątku, a następnie naciśnij pozycję Usuń wątek.

 • Aby rozstrzygnąć wątek, naciśnij komórkę (w tym komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad, która znajduje się powyżej, naciśnij pozycję ... (ikona wielokropka) obok pierwszego komentarza w wątku, a następnie naciśnij pozycję Rozwiąż wątek.

 1. Naciśnij ikonę Edytuj Naciśnij, aby wyświetlić wstążkę na telefonie z systemem Android.

 2. Naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Recenzja.

  Naciśnij pozycję Recenzja

 3. Naciśnij pozycję Komentarz, wpisz swój komentarz, a następnie naciśnij przycisk Opublikuj.

 4. Aby odpowiedzieć na komentarz, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, a w polu tekstowym Odpowiedź wpisz odpowiedź i naciśnij przycisk Opublikuj.

Oto inne czynności, które możesz robić za pomocą komentarzy w wątkach na telefonie z systemem Android:

 • Aby wyświetlić określony wątek, naciśnij komórkę, a następnie naciśnij purpurową ikonę komentarza.

 • Aby wyświetlić wszystkie wątki w arkuszu, naciśnij pozycję Recenzja, a następnie naciśnij pozycję Pokaż komentarze.

 • Aby edytować określony komentarz w wątku, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij określony komentarz, który chcesz edytować, a następnie naciśnij pozycję Edytuj. Zmodyfikuj komentarz odpowiednio do potrzeb, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 • Aby usunąć określony komentarz z wątku, naciśnij komórkę (która ma komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij komentarz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij pozycję Usuń.

 • Aby usunąć cały wątek, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij ikonę ... (ikonę wielokropka) obok pierwszego komentarza w wątku, a następnie naciśnij pozycję Usuń wątek.

 • Aby rozstrzygnąć wątek, naciśnij komórkę (w tym komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad, która znajduje się powyżej, naciśnij pozycję ... (ikona wielokropka) obok pierwszego komentarza w wątku, a następnie naciśnij pozycję Rozwiąż wątek.

 1. W skoroszycie programu Excel naciśnij w arkuszu.

 2. Naciśnij pozycję Wstawianie.

 3. Naciśnij pozycję Komentarz.

 4. Wpisz komentarz i naciśnij przycisk Opublikuj.

 5. Aby odpowiedzieć na komentarz, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, a w polu tekstowym Odpowiedź wpisz odpowiedź i naciśnij przycisk Opublikuj.

Oto inne czynności, które możesz robić za pomocą komentarzy w wątkach na tablecie iPad:

 • Aby wyświetlić określony wątek, naciśnij komórkę, a następnie naciśnij purpurową ikonę komentarza.

 • Aby wyświetlić wszystkie wątki w arkuszu, naciśnij pozycję Recenzja, a następnie naciśnij pozycję Pokaż komentarze.

 • Aby edytować określony komentarz w wątku, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij określony komentarz, który chcesz edytować, a następnie naciśnij pozycję Edytuj. Zmodyfikuj komentarz odpowiednio do potrzeb, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 • Aby usunąć określony komentarz z wątku, naciśnij komórkę (która ma komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij komentarz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij pozycję Usuń.

 • Aby usunąć cały wątek, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij ikonę ... (ikonę wielokropka) obok pierwszego komentarza w wątku, a następnie naciśnij pozycję Usuń wątek.

 1. Naciśnij ikonę Edytuj Naciśnij, aby wyświetlić wstążkę na iPhone.

 2. Naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Recenzja.

  Naciśnij pozycję Recenzja

 3. Naciśnij pozycję Komentarz, wpisz swój komentarz, a następnie naciśnij przycisk Opublikuj.

  Wpisz komentarz, a następnie naciśnij ikonę Ogłoś
 4. Aby odpowiedzieć na komentarz, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, a w polu tekstowym Odpowiedź wpisz odpowiedź i naciśnij przycisk Opublikuj.

 5. Po zakończeniu kliknij zieloną strzałkę w dół.

Oto inne czynności, które możesz robić za pomocą komentarzy w wątkach na telefonie iPhone:

 • Aby wyświetlić określony wątek, naciśnij komórkę, a następnie naciśnij purpurową ikonę komentarza.

 • Aby wyświetlić wszystkie wątki w arkuszu, naciśnij pozycję Recenzja, a następnie naciśnij pozycję Pokaż komentarze.

  Podmenu Komentarze na telefonie iPhone

 • Aby edytować określony komentarz w wątku, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij określony komentarz, który chcesz edytować, a następnie naciśnij pozycję Edytuj. Zmodyfikuj komentarz odpowiednio do potrzeb, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 • Aby usunąć określony komentarz z wątku, naciśnij komórkę (która ma komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij komentarz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij pozycję Usuń.

 • Aby usunąć cały wątek, naciśnij komórkę (w której jest komentarz), naciśnij purpurową ikonę komentarza nad nią, naciśnij ikonę ... (ikonę wielokropka) obok pierwszego komentarza w wątku, a następnie naciśnij pozycję Usuń wątek.

 1. W skoroszycie programu Excel naciśnij w arkuszu.

 2. Naciśnij pozycję Wstawianie.

 3. Naciśnij pozycję Komentarz.

  Dodaj komentarz w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

 4. Wpisz swój komentarz.

 5. Aby przerwać dodawanie komentarzy, naciśnij poza polem komentarza.

 6. Aby wyświetlić komentarz, naciśnij go w skoroszycie.

  Aby usunąć komentarz, naciśnij ikonę komentarza, a następnie naciśnij pozycję X.

 1. Naciśnij pozycję Więcej Naciśnij, aby wyświetlić wstążkę na telefonie Windows telefonie.

 2. Naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Recenzja.

  Naciśnij pozycję Recenzja

 3. Aby dodać komentarz, naciśnij pozycję Komentarz na telefonie z systemem Windows, wpisz swój komentarz, a następnie naciśnij pozycję Gotowe.

 4. Aby wyświetlić lub edytować istniejące komentarze, naciśnij komentarz.

  Aby edytować komentarz, naciśnij ikonę Edytuj komentarz.

  Dodawanie komentarza

  Aby usunąć komentarz, naciśnij ikonę Usuń komentarz.

  Usuń komentarz

  Po zakończeniu wprowadzania zmian, zamknij okno komentarza, naciskając znak X na telefonie z systemem Windows.

Ważne: Pamiętaj, że inne osoby będą mogły edytować Twoje komentarze. Komentarze w dokumencie Office są przechowywane w pliku, więc każda osoba mająca dostęp do edytowania pliku może edytować komentarz.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×