Kontrolki w formularzu arkusza można grupować, kopiować i formatować oraz zmieniać ich rozmiar.

Uwagi: 

 • Nie można połączyć kontrolek formularza ani ActiveX z narzędziami do rysowania lub obiektami w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt (takimi jak kształty i grafiki SmartArt) w jednym zaznaczeniu grupy.

 • Upewnij się, że na wstążce jest wyświetlana karta Deweloper. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper. Następnie upewnij się, że tryb projektowania został włączony. W tym celu kliknij pozycję Deweloper > tryb projektowania (w grupie Formanty).

  Tryb projektowania na wstążce
 • Po pracy z kontrolkami wyłącz tryb projektowania.

Kliknij obramowanie zaznaczenia kontrolki.

Obramowanie sterujące kontrolki formularza jest wyświetlane jako wzorzec kropkowany i seria uchwytów zmiany rozmiaru:

Pole tekstowe z obramowaniem kropkowanym

Obramowanie sterujące kontrolki ActiveX jest wyświetlane jako seria uchwytów zmiany rozmiaru:

ActiveX control border

Okienko zaznaczenia ułatwia zaznaczanie obiektów, a także pokazywanie, ukrywanie i zmienianie kolejności obiektów.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Znajdowanie & zaznacz na wstążce

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. W celu zaznaczenia obiektów ukrytych, ułożonych w stos albo znajdujących się za tekstem kliknij polecenie Zaznacz obiekty, a następnie narysuj czworokąt nad odpowiednimi obiektami.

  2. Aby otworzyć okienko zadań, w którym można zaznaczać obiekty, zaznaczać je wiele, pokazywać, ukrywać lub zmieniać ich kolejność — kliknij pozycję Okienko zaznaczenia,a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Porada: Aby zaznaczyć kontrolki przy użyciu myszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL do momentu, aż te kontrolki zostaną zaznaczone.

Najpierw kliknij obramowanie zaznaczenia grupa.

Obramowanie zaznaczenia grupy jest wyświetlane jako seria uchwytów zmiany rozmiaru:

ActiveX control border

Następnie kliknij kontrolkę, którą chcesz zaznaczyć w grupie.

Najpierw kliknij obramowanie zaznaczenia grupa.

Obramowanie zaznaczenia grupy jest wyświetlane jako seria uchwytów zmiany rozmiaru:

ActiveX control border
 

Następnie naciskaj i przytrzymaj klawisz CTRL do momentu, aż zostaną zaznaczone kontrolki.

Kliknij obramowanie zaznaczenia grupa, a obramowanie zaznaczenia grupy pojawi się jako seria uchwytów zmiany rozmiaru:

ActiveX control border

Aby wybrać kontrolkę ukrytą lub pod innymi kontrolkami, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz kontrolkę, która znajduje się na najwyższej warstwie.

 2. Naciskaj klawisz TAB, aby przechodzić do przodu, lub klawisze SHIFT+TAB, aby przechodzić do tyłu przez kontrolki.

Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź & zaznacz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij pozycję Zaznaczobiekty, a następnie użyj wskaźnika myszy, aby narysować prostokąt wokół obiektów, które chcesz zaznaczyć.

 • Kliknij pozycję Okienko zaznaczenia, a następnie użyj okienka, aby zaznaczyć co najmniej jeden obiekt.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby anulować zaznaczenie jednej lub wielu kontrolek, kliknij dowolne miejsce poza kontrolką, zestaw zaznaczonych kontrolek lub obramowanie grupy.

 • Aby anulować zaznaczenie jednej kontrolki na raz w zestawie zaznaczonych kontrolek, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij kontrolkę.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×