Powiązane tematy
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Data wydania:

15.08.2017

Wersja:

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4034664(wydanego 8 sierpnia 2017 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że plik spoolsv.exe ulegał awarii.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że serwer DNS przestaje działać i nie odpowiada na żądania usługi DNS w systemie Windows Server 2008 R2.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja WordPad może czasami ulegać awarii podczas uruchamiania. Był to znany problem zgłoszony po raz pierwszy przy okazji aktualizacji KB4025337.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Z powodu błędu w pliku WLDAP32.DLL aplikacje, które wykonują wyszukiwanie odwołań w usłudze LDAP, mogą zajmować zbyt dużo dynamicznych portów TCP (potencjalnie wyczerpując ich całą pulę) po zainstalowaniu aktualizacji KB 4025337 i KB4025341. Aplikacje i role, o których wiadomo, że wykonują takie odwołania, to m.in. Outlook.exe, DFSR i inne.

Jeśli ponowne uruchomienie aplikacji wykonującej wyszukiwanie odwołań w usłudze LDAP powoduje przywrócenie normalnej funkcjonalność na komputerach, na których zainstalowano aktualizacje KB4025337 i KB4025341, problem prawdopodobnie Cię dotyczy.

W celu obejścia tego problemu uruchom ponownie usługi lub aplikacje wykonujące wyszukiwanie odwołań w usłudze LDAP, aby zwolnić dynamiczne porty TCP. Po ponownym uruchomieniu zostaną również zwolnione porty. Na przykład ponowne uruchomienie programu Outlook spowoduje zwolnienie używanych przez niego portów.

Aby obejść ten problem na komputerach klastra zawierających usługę DFSR, umieść obiekt wirtualnego klastra w kontenerze Komputery, co pozwoli uniknąć inicjowania wyszukiwania odwołań powodującego przeciekanie danych przez porty.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jeśli do komputera połączono więcej niż jeden monitor, a numeracja ekranów nie zachowuje kolejności, w niektórych aplikacjach mogą wystąpić problemy z renderowaniem.

  1. Włącz funkcję Kompozycja pulpitu (musi być obsługiwana przez kartę graficzną).

  2. Upewnij się, że monitor główny to ten w lewym górnym rogu okna układu monitorów.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4039884.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako opcjonalna aktualizacja w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update..

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4034670.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×