Spis treści
×

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem, przez który niektóre urządzenia magazynujące USB traciły autoryzację, kiedy urządzenie przechodziło w tryb najniższego poziomu zasilania, przez co użytkownik musiał dokonywać ponownego uwierzytelnienia za pomocą kodu PIN po przejściu urządzenia z powrotem do trybu zasilania umożliwiającego działanie.

 • Rozwiązano problem, przez który Eksplorator Windows przestawał odpowiadać w przypadku udostępnienia folderu stanowiącego folder podrzędny co najmniej dwóch udostępnionych folderów nadrzędnych.

 • Rozwiązano problem polegający na obcinaniu dziennika funkcji Miejsca do magazynowania, co powodowało utratę danych i występowanie błędów podczas odczytywania rekordów.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zapytania z symbolami wieloznacznymi dotyczące rekordu CNAME przy włączonych rozszerzeniach DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) nie zwracały rekordów NSEC (Next Secure).

 • Rozwiązano problem, który występował w przypadku dowolnego dysku w sieci SAN podłączonego w trybie MPIO, kiedy następowało przechodzenie wielu ścieżek do trybu failover (jednoczesne lub w szybkim następstwie). Wówczas zdarzało się, że operacja wejścia/wyjścia kończyła się niepowodzeniem, a komputer tracił połączenie z urządzeniem magazynującym.

 • Rozwiązano problem powodujący niepowodzenie działania pliku wbengine.exe w przypadku uruchomienia narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows na dysku sformatowanym z zastosowaniem tabeli partycji GUID (GPT).

 • Rozwiązano problem, który powodował występowanie sporadycznych awarii w przypadku wyrażania zgody za pomocą funkcji Kontrola konta użytkownika, jeśli były włączone zasady grupy „Wymagaj ścieżki zaufanej do wprowadzania poświadczeń”.

 • Rozwiązano problem powodujący utratę połączenia z siecią VPN przez urządzenia w kilka sekund po jego nawiązaniu, jeśli komunikacja odbywała się przy użyciu zintegrowanego komórkowego połączenia szerokopasmowego.

 • Rozwiązano problem, który powodował, że port COM stawał się niedostępny po jego wielokrotnym otwarciu i zamknięciu.

 • Usunięto opcję ochrony przed kopiowaniem w przypadku zgrywania dysków CD w formacie Windows Media Audio (WMA) z poziomu programu Windows Media Player.

 • Rozwiązano problem z niepoprawnym mapowaniem znaków między stroną kodową 932 (język japoński Shift-JIS) i zestawem Unicode.

 • Rozwiązano problem (po zainstalowaniu aktualizacji KB3161606), który polegał na tym, że uruchomienie deduplikacji danych w udostępnionym woluminie klastra w klastrze funkcji Hyper-V z systemem Windows Server 2012 R2 mogło mieć wpływ na migrację na żywo (podsystem hostowania zasobów mógł ulec zakleszczeniu i przestać odpowiadać — błąd zatrzymania 0x9E).

 • Zaktualizowano pozycje bazy danych nazw punktów dostępu (APN) w celu uwzględnienia kilku operatorów sieci komórkowych (np. Videotron i Vodafone).

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego w przypadku awarii brama systemu Windows mogła pozostać rozłączona, zamiast przejść do trybu failover.

Pełną listę plików, na które ma to wpływ, podano w artykule KB3185279.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×