21 maja 2018 r. — KB4103714 (kompilacja systemu operacyjnego 16299.461)

Release Date:

Version:

21.05.2018

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.461

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że okna dialogowe programu Internet Explorer na drugim monitorze są również wyświetlane na monitorze głównym, gdy używany jest widok rozszerzony.

 • Rozwiązuje problem z oknami przeglądarki Microsoft Edge w sesjach zdalnych.

 • Rozwiązuje problem z niezawodnością w aplikacji .NET w trakcie używania japońskiego edytora IME w polu tekstowym.

 • Rozwiązuje problem z niezawodnością mogący powodować, że Microsoft Edge lub inne aplikacje przestają odpowiadać podczas tworzenia nowych punktów końcowych audio podczas uruchamiania odtwarzanie audio lub wideo.

 • Rozwiązuje problemy polegające na tym, że urządzenia Bluetooth nie odbierają danych po ponownym uruchomieniu.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać prawidłowe wyświetlanie klawiatury dotykowej w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że aplikacje UWP, w których zapisywane są lokalne zrzuty awaryjne w lokalnych folderach danych aplikacji, nie mogą zostać oczyszczone za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku lub StorageSense. W takich przypadkach opcja LocalDumps nie jest włączona.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia dodawanie liczników wydajności do Monitora wydajności w systemach z wieloma procesorami.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że funkcja BitLocker przechodzi w tryb odzyskiwania danych po zastosowaniu aktualizacji.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że wygasłe certyfikaty VPN nie są usuwane, co spowalnia wydajność aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje sporadyczne problemy z uwierzytelnianiem podczas korzystania z Menedżera kont internetowych.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że aplikacje klienckie używające Menedżera uwierzytelniania systemu Windows przestają działać w przypadku wysyłania żądania do serwera.

 • Rozwiązuje problem polegający na unieważnianiu tokenu pamięci podręcznej Menedżera uwierzytelniania systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje błąd przekroczenia limitu czasu, gdy sieć VPN próbuje odłączyć się od urządzenia, które jest w stanie wstrzymania.

 • Powoduje wyraźny błąd, gdy wtyczki nie mogą połączyć się w celu uniknięcia przekroczeń limitu czasu.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że uruchomienie narzędzia DiskShadow po dodaniu kontrolera sprawia, że trwała pamięć RetrieveAllVirtualMachinesComponentsMetadata() przestaje odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że maszyna wirtualna wyświetla błąd po utworzeniu maszyny wirtualnej z pamięcią statyczną. Dzieje się tak, gdy włączysz funkcję HYPER-V i wyłączysz NUMA w systemie BIOS na komputerze fizycznym, który ma więcej niż 64 procesorów logicznych. Wyświetla się błąd „Nieprawidłowe dane”. (0x8007000D)” i maszyna wirtualna nie uruchamia się.

 • Rozwiązuje problem, który występuje, gdy wiele procesów ma ograniczone możliwości używania obiektów zadań wskutek ograniczeń szybkości. Może to powodować różne objawy, takie jak gwałtowne skoki obciążenia procesora procesami systemowymi, gwałtowne skoki czasów przerwań w procesorze, okresy wysokiego uprzywilejowania na niektórych procesorach i wydłużenie kolejek systemu lub procesora.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że kompilacje docker powodują wyświetlenie błędu “Błąd hcsshim::ImportLayer w Win32: system nie może odnaleźć określonej ścieżki”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że klienty systemu Windows, które uwierzytelniają się w punkcie dostępu 802.1x WLAN nie stosują uprawnień zasad grupy, nie uruchamiają skryptów ani nie pobierają profili mobilnych podczas logowania użytkownika. Dzieje się tak, ponieważ uwierzytelnianie Kerberos kończy się niepowodzeniem dla \\domain\sysvol, \\domain\netlogon i innych ścieżek DFS.

 • Rozwiązuje problem w sesji RemoteApp powodujący, że kliknięcie w oknie pierwszego planu nie przynosi rezultatu, gdy włączona jest funkcja grupowania okien.

 • Rozwiązuje problem w sesji RemoteApp mogący powodować wyświetlanie się czarnego ekranu po zmaksymalizowaniu widoku aplikacji na drugim monitorze.

 • Rozwiązuje problem z kojarzeniem aplikacji w narzędziu DISM.

 • Dodaje obsługę standardu sieciowego pliku cookie SameSite w programach Microsoft Edge i Internet Explorer 11. Więcej informacji na temat plików cookie SameSite można znaleźć w naszym niedawno opublikowanym wpisie w blogu.

 • Zwiększa bezpieczeństwo algorytmów używanych przez funkcję Windows Hello podczas rozpoznawania twarzy.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po włączeniu Device Guard niektóre platformy nieangielskojęzyczne mogą wyświetlać następujące ciągi w języku angielskim zamiast języków lokalizacji:

 • "Odczytywanie zaplanowanych zadań z pliku nie jest obsługiwane w tym trybie języka."

 • "Nie można użyć operatorów "&" lub "." do wywoływania poleceń zakresu modułu w granicach języka."

 • "Zasób"Skrypt" z modułem "PSDesiredStateConfiguration" nie jest obsługiwany, jeśli Device Guard jest włączona. Użyj zasobu „Skrypt” opublikowanego przez moduł PSDscResources z galerii PowerShell.”

Po przeprowadzeniu oceny firma Microsoft stwierdziła, jest to problem o niskim prawdopodobieństwie i ryzyku wystąpienia, dlatego na tym etapie nie przygotujemy rozwiązania dla systemu Windows 10 w wersji 1709.

Jeśli uważasz, że ten problem dotyczy Ciebie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Microsoft.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Ważne Podczas instalowania aktualizacji SSU (servicing stack update) KB4132650 i LCU (latest cumulative update) z wykazu usługi Microsoft Update zainstaluj SSU przed zainstalowaniem LCU.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4103714

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×