Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

25.04.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.1127

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1709. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Przypomnienie: koniec obsługi systemu Windows 10 w wersji 1709 nastąpi 9 kwietnia 2019 r w przypadku urządzeń z systemem Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation i IoT Core. Te urządzenia nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: wersje Windows 10 Enterprise, Education, i IoT Enterprise będą w dalszym ciągu obsługiwane przez 12 miesięcy bezpłatnie zgodnie z cyklem życia ogłoszonym w październiku 2018 r.

 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że przeglądarka Internet Explorer blokuje pobieranie zasobów podrzędnych po wczytaniu ich za pośrednictwem protokołu HTTP na stronie udostępnianej za pośrednictwem protokołu HTTPS.

 • Rozwiązuje problem mogący uniemożliwić niestandardowym schematom identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji uruchamianie odpowiednich aplikacji dla lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

 • Umożliwia uruchamianie instalatora pakietu Microsoft Office z poziomu wbudowanego konta administratora po pobraniu instalatora w programie Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia strukturze CALDATETIME obsługę więcej niż czterech er japońskich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że proces ShellExperienceHost.exe przestaje działać, gdy data rozpoczęcia ery japońskiej nie jest pierwszym dniem miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Aktualizuje rejestr funkcji NLS w celu obsługi nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący błędne wyświetlanie daty w japońskim formacie przez funkcję DateTimePicker. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że na potrzeby okna Ustawienia daty i godziny są zapisywane w pamięci podręcznej stare ery i nie jest ono odświeżane w momencie rozpoczęcia nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Aktualizuje czcionki do obsługi nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia edytorowi wprowadzania informacji (IME) obsługę znaku nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że okno wysuwane zegara i kalendarza wyświetla dzień tygodnia niepoprawnie mapowany na datę w miesiącu nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Dodaje czcionki alternatywne do czcionek nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Umożliwia obsługę znaków nowej ery japońskiej w funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Umożliwia obsługę znaków nowej ery japońskiej na klawiaturach dotykowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący błąd „0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer”, kiedy sterownik trybu jądra win32kfull.sys uzyskuje dostęp do nieprawidłowej lokalizacji w pamięci.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenie przestaje działać podczas logowania lub wylogowania się, jeśli na urządzeniu działa oprogramowanie antywirusowe, wykrywania punktu końcowego i odpowiadające.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować zatrzymanie działania ekranu dotykowego po ponownym uruchomieniu.

 • Rozwiązuje problem ze stopniowym przeciekiem pamięci w procesie LSASS.exe w systemach, w których jest włączone zapisywanie informacji logowania w pamięci podręcznej. Ten problem dotyczy głównie serwerów, które przetwarzają wiele interakcyjnych żądań logowania, takich jak serwery sieci Web.

 • Rozwiązuje problem, który może umożliwić użytkownikowi logowanie się za pomocą karty inteligentnej na wyłączonym koncie.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia dostęp do zasobów przedsiębiorstwa w przypadku stosowania protokołu Kerberos z poświadczeniami Windows Hello dla firm (WHfB). Powoduje to, że użytkownicy otrzymują wiele monitów o podanie danych logowania.

 • Rozwiązuje problem, w którym dostawca zasad (PolicySOM) WMI (Instrumentacja zarządzania Windows) używa wszystkich dostępnych dynamicznych portów protokołu UDP (User Datagram). Powoduje to, że dotknięte tym problemem komputery przestają odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że po zaktualizowaniu systemu operacyjnego w profilu użytkownika mobilnego następuje utracenie niestandardowych ustawień menu Start. Po zainstalowaniu tej aktualizacji administratorzy muszą włączyć ustawienie rejestru UseProfilePathMinorExtensionVersion opisane na stronie KB4493782dla profili użytkowników mobilnych (RUP). Ten klucz służy do tworzenia nowych profili użytkowników mobilnych w uaktualnionym systemie operacyjnym i zapobiega utracie niestandardowych ustawień menu Start. Aby włączyć tę funkcję, profile użytkowników mobilnych muszą być przechowywane lokalnie i konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia.

 • Poprawia działanie funkcji inicjowania obsługi drukarek w środowiskach edukacyjnych zawierających drukarki wielofunkcyjne.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji transfery strefy między podstawowymi a pomocniczymi serwerami DNS za pośrednictwem protokołu TCP (Transmission Control Protocol) mogą nie działać.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4499179.

W przypadku używania czcionki MS UI Gothic lub MS PGothic tekst, układ lub rozmiar komórek może być węższy lub szerszy od oczekiwanego w programie Microsoft Excel. Na przykład układ i wielkość komórek w programie Microsoft Excel może ulec zmianie po przełączeniu na czcionkę MS UI Gothic.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4499179.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4485448) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4493440

Dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny strony historii aktualizacji systemu Windows 10 w wersji 1709. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat używania tych stron i jak najlepszego wykorzystania zawartych na nich informacji, zobacz nasz wpis na blogu.

Aby poprawić informacje przedstawiane na stronach historii i powiązanych stronach o aktualizacjach KB oraz zwiększyć ich przydatność dla naszych klientów, utworzyliśmy anonimową ankietę, w której możesz nam przekazać swoje komentarze i opinie. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×