Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:
26 września 2019

Wersja:
.NET Framework 3.5 i 4.8

26 września 2019, aktualizacja dla systemu Windows 10, wersja 1903 i Windows 10, wersja 1909 zawiera zbiorcze ulepszenia niezawodności programu Microsoft .NET Framework 3.5 i 4.8. Firma Microsoft zaleca zastosowanie tej aktualizacji w ramach procedur regularnej konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobacz sekcje Wymagania wstępne i Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia.

Ulepszenia jakości i niezawodności

BCL1

  • Rozwiązuje problem, który wpływa na rywalizację wątku, która występuje w BinaryFormatter. GetTypeInformation za pomocą ConcurrentDictionary do obsługi dostępu wielowątkowego.

WPF2

  • Rozwiązuje problem, który wpływa na WPF ComboBox (lub dowolny selektor) w komórce DataGrid, który może próbować zmienić swoje właściwości zaznaczenia (SelectedIndex, SelectedItem, SelectedValue), gdy element danych komórki jest ponownie zwirtualizowany lub usunięty z kolekcji źródłowej. Może to nastąpić, jeśli właściwość selektora ItemSource posiada dane powiązane za pośrednictwem ustawień komórki DataContext. W zależności od trybu wirtualizacji i powiązań, które są zadeklarowane dla właściwości zaznaczenia, symptomy mogą zawierać nieoczekiwane zmiany (do null) właściwości elementu danych i nieoczekiwane wyświetla (jako null) innych elementów danych, które ponownie używają interfejsu użytkownika, który został wcześniej dołączony do ponownie zwirtualizowanego elementu.

  • Rozwiązuje problem, w którym element WPF TextBox lub RichTextBox ma włączone sprawdzanie pisowni powoduje awarie i zwraca błąd „ExecutionEngineException„ w niektórych sytuacjach, w tym podczas wstawiania tekstu w pobliżu hiperłącza.

  • Rozwiązuje problem, który wpływa na aplikacje Per-Monitor Aware WPF, które hostują okna System-Aware lub Unaware child i które działają na .NET Framework 4.8. Ta wersja .NET sporadycznie ulega awarii i zwraca wyjątek „System. Collections.Generic.KeyNotFoundException”.

CLR3

  • Rozwiązuje problem, który może powodować przecieki dojść w scenariuszach wielokrotnego ładowania i zwalniania mscoree.dll.

  • Rozwiązuje rzadkie przypadki, które nieprawidłowo powodują przerwanie procesu zamiast dostarczania oczekiwanego wyniku NullReferenceException.


1 Biblioteka klas podstawowych (BCL)
2 Windows Presentation Framework (WPF)
3 Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Zainstaluj tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie z usługi Windows Update.

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, odwiedź witrynę Wykaz usług Microsoft Update.

Informacje dotyczące pliku

Aby uzyskać listę plików, które znajdują się w tej aktualizacji, Pobierz Informacje o plikach aktualizacji zbiorczej.

Wymagania wstępne

Do zastosowania tej poprawki wymagane jest zainstalowanie programu .NET Framework 3.5 lub 4.8.
 

Wymagania dotycz¹ce ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji jest wymagane ponowne uruchomienie komputera, jeśli odpowiednie pliki są używane. Przed zastosowaniem tej aktualizacji zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na programie .NET Framework.
 

Informacje dotycz¹ce zastêpowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację 4511555 dla systemu Windows 10, wersja 1903.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×