Spis treści
×

Data wydania:

27.06.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego 15063.447

UWAGA:

Aktualizacja opisana w tym artykule nie jest już dostępna i została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Zalecane jest, aby zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą KB4025342.

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem w wersji KB4022725, polegający na tym, że drukowanie z ramki w programach Internet Explorer i Microsoft Edge mogło skutkować błędem 404 lub drukowaniem pustej strony.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie udaje się zainstalować drukarek sieciowych przy użyciu oprogramowania instalacyjnego producentów na komputerach zawierających mniej niż 4 GB pamięci RAM. Drukarki te są instalowane prawidłowo z okna aplikacji Ustawienia oraz z okna Urządzenia i drukarki w aplecie Panel sterowania.

 • Rozwiązano problem, który powoduje wysokie zużycie pamięci przez aplikacje Aparat na platformach urządzeń przenośnych, co skraca czas pracy baterii. Wszelkie aplikacje korzystające z elementu przechwytywania multimediów (MCE) lub elementu multimediów (ME) odtwarzające w rozdzielczości 1080p będą zużywały dużo energii, co znacząco skraca czas pracy baterii.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu Aktualizacji dla twórców urządzenia z włączoną funkcją Łączenie segmentów odbieranych pakietów (RSC) mają bardzo małą przepływność bezprzewodową.

 • Rozwiązano problem (błąd 0x7F) z formularzami Windows Forms (WinForms), który powoduje awarię systemu po uaktualnieniu systemu do aktualizacji dla twórców.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał użytkownikom łączenie z bramą usług terminalowych (TSG) w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 po uaktualnieniu systemu do aktualizacji dla twórców. W związku z tym użytkownicy nie mają dostępu do usług pulpitu zdalnego i aplikacji zdalnych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po określeniu konfiguracji automatycznego logowania w Unattend.xml, automatyczne logowanie działa za pierwszym razem, ale nie działa po ponownym uruchomieniu urządzenia.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli zalogować się za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy po uaktualnieniu do systemu Windows 10 RS2.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 RS2, wybieranie z modemu kończy się błędem 633.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że usługa kart inteligentnych (sccardsvr.exe) okresowo przestaje działać i nie uruchamia się ponownie, gdy aplikacja kart inteligentnych próbuje uzyskać dostęp do kart.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że laptop podłączony do dysku ISCSI opuszcza sieć korporacyjną, a jeśli odpowiednio szybko nie połączy się z VPN po wznowieniu, występuje błąd.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenie pulpitu zdalnego z serwerem Windows 2016 RDS nie uwierzytelnia w przypadku korzystania z kart inteligentnych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że system zarządzania urządzeniami Open Mobile Alliance (OMA) używa nieprawidłowego interfejsu do indeksowania APN na żądanie.

 • Rozwiązano problem z przeciekiem pamięci na platformie aparatu fotograficznego na wszystkich urządzeniach (aparaty MIPI i USB).

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po ustawieniu działania zamknięcia pokrywy urządzenia jako „Nic” zamkniecie i ponowne otworzenie pokrywy powoduje brak odpowiedzi wszystkich aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows.

 • Rozwiązano problem ze scenariuszami nieudanych prób logowania, które występują, ponieważ urządzenie nie łączy się ponownie z komputerem hostem.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik musiał czekać od 40 do 60 minut po ponownym uruchomieniu bufora wydruku, zanim mógł zmienić jakiekolwiek ustawienia drukarki.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kursor nie zachowuje kształtu strzałki, gdy użytkownik najeżdża na opcję wyboru w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że szukanie ciągu na stronie z wieloma elementami iframe powoduje zatrzymanie działania programu Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Internet Explorer przestaje odpowiadać, gdy użytkownik kliknie pusty nagłówek kolumny, a następnie i przytrzyma klawisz SHIFT i dwukrotnie kliknie.

 • Rozwiązano problem, w którym zdarzenie onhashchange nie jest wywoływane podczas nawigowania skrótów adresów URL w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem, aby poprawić parowanie, łączenie, synchronizację i powiadomienia dla urządzeń do noszenia na sobie firm zewnętrznych.

 • Rozwiązano problem, aby usprawnić połączenia Bluetooth z urządzeniami do noszenia na sobie.

 • Rozwiązano problem, w którym zdarzenie NewWindow3 nie jest wywoływane w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązanie problemu z przeciekiem pamięci występującym podczas wywoływania funkcji BluetoothGATTRegisterEvent() i BluetoothGATTUnregisterEvent() dla czytnika kart NFC.

 • Rozwiązano problem, w którym przycisku Wyczyść (x) w polach tekstowych HTML nie można wyłączyć za pomocą atrybutu ::ms-clear, gdy wartość trybów dokumentu jest poniżej 10 w programie Internet Explorer 11.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program Internet Explorer 11 mógł nie ładować strony HTML po zainstalowaniu kompilacji KB3021952.

 • Rozwiązano problem utraty danych w systemie Windows Phone (e-mail, kontakty, SMS itd.) powodowany przez uszkodzenie bazy danych Unistore.

 • Rozwiązano problem, gdy maszyny wirtualne gości powiązana z bezprzewodowymi kartami sieciowymi traciły łączność z siecią, jeśli gość nie wysłał pakietu protokołu ARP (Address Resolution Protocol) w ciągu ustalonego limitu czasowego (5 minut).

 • Rozwiązano problem, gdy niektóre elementy (dane wejściowe lub wybierane) nie może być aktywnymi celami działań w programie Internet Explorer 11. Dzieje się tak po usunięciu elementu iframe zawierającego kursor w określonych elementach (dane wejściowe lub wybierane) i dodaniu nowego elementu iframe.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że sterowniki firmy NVIDIA przestawały działać (błąd 0x9f), gdy system przechodził w stan uśpienia. Powoduje to także zamknięcie centrów Microsoft Surface Hub.

 • Rozwiązano problem, aby poprawić połączenia protokołu Remote Desktop Protocol z bramą usług pulpitu zdalnego skonfigurowanego dla RPC za pośrednictwem protokołu HTTP.

 • Rozwiązano problem z wywołaniami interfejsu API Windows.Devices.Bluetooth aplikacji nienależących do uniwersalnej platformy systemu Windows w celu rejestracji wywołań zwrotnych lub operacji asynchronicznych.

 • Rozwiązano problem ze sterownikiem NFC, który staje się niefunkcjonalny z powodu nieprawidłowego śledzenia uchwytów czasomierza.

 • Rozwiązano problem z aplikacjami Centennial, które ulegały awarii po próbie użycia interfejsu API żądania płatności.

 • Rozwiązano problem, gdy Oczyszczanie dysku i narzędzie Ustawienia magazynu usuwały pliki z system32, jeśli ścieżki plików przekroczyły rozmiar MAX_PATH; w związku z tym nie można uruchomić komputera.

 • Rozwiązano problem, aby skonfigurować domyślne ustawienie roamingu danych w sieci komórkowej jako „Nie korzystaj z roamingu” w przypadku uaktualnienia do systemu Windows 10 w wersji 1703.

 • Rozwiązano problem z niezawodnością w usłudze Windows Search.

 • Rozwiązano problem, który prowadził do utraty funkcjonalności określonych kart sieciowych innych firm po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 1703.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

 Firma Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×