Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

27.06.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego 15063.447

UWAGA:

Aktualizacja opisana w tym artykule nie jest już dostępna i została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Zalecane jest, aby zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą KB4025342.

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem w wersji KB4022725, polegający na tym, że drukowanie z ramki w programach Internet Explorer i Microsoft Edge mogło skutkować błędem 404 lub drukowaniem pustej strony.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie udaje się zainstalować drukarek sieciowych przy użyciu oprogramowania instalacyjnego producentów na komputerach zawierających mniej niż 4 GB pamięci RAM. Drukarki te są instalowane prawidłowo z okna aplikacji Ustawienia oraz z okna Urządzenia i drukarki w aplecie Panel sterowania.

 • Rozwiązano problem, który powoduje wysokie zużycie pamięci przez aplikacje Aparat na platformach urządzeń przenośnych, co skraca czas pracy baterii. Wszelkie aplikacje korzystające z elementu przechwytywania multimediów (MCE) lub elementu multimediów (ME) odtwarzające w rozdzielczości 1080p będą zużywały dużo energii, co znacząco skraca czas pracy baterii.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu Aktualizacji dla twórców urządzenia z włączoną funkcją Łączenie segmentów odbieranych pakietów (RSC) mają bardzo małą przepływność bezprzewodową.

 • Rozwiązano problem (błąd 0x7F) z formularzami Windows Forms (WinForms), który powoduje awarię systemu po uaktualnieniu systemu do aktualizacji dla twórców.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał użytkownikom łączenie z bramą usług terminalowych (TSG) w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 po uaktualnieniu systemu do aktualizacji dla twórców. W związku z tym użytkownicy nie mają dostępu do usług pulpitu zdalnego i aplikacji zdalnych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po określeniu konfiguracji automatycznego logowania w Unattend.xml, automatyczne logowanie działa za pierwszym razem, ale nie działa po ponownym uruchomieniu urządzenia.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli zalogować się za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy po uaktualnieniu do systemu Windows 10 RS2.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 RS2, wybieranie z modemu kończy się błędem 633.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że usługa kart inteligentnych (sccardsvr.exe) okresowo przestaje działać i nie uruchamia się ponownie, gdy aplikacja kart inteligentnych próbuje uzyskać dostęp do kart.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że laptop podłączony do dysku ISCSI opuszcza sieć korporacyjną, a jeśli odpowiednio szybko nie połączy się z VPN po wznowieniu, występuje błąd.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenie pulpitu zdalnego z serwerem Windows 2016 RDS nie uwierzytelnia w przypadku korzystania z kart inteligentnych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że system zarządzania urządzeniami Open Mobile Alliance (OMA) używa nieprawidłowego interfejsu do indeksowania APN na żądanie.

 • Rozwiązano problem z przeciekiem pamięci na platformie aparatu fotograficznego na wszystkich urządzeniach (aparaty MIPI i USB).

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po ustawieniu działania zamknięcia pokrywy urządzenia jako „Nic” zamkniecie i ponowne otworzenie pokrywy powoduje brak odpowiedzi wszystkich aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows.

 • Rozwiązano problem ze scenariuszami nieudanych prób logowania, które występują, ponieważ urządzenie nie łączy się ponownie z komputerem hostem.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik musiał czekać od 40 do 60 minut po ponownym uruchomieniu bufora wydruku, zanim mógł zmienić jakiekolwiek ustawienia drukarki.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kursor nie zachowuje kształtu strzałki, gdy użytkownik najeżdża na opcję wyboru w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że szukanie ciągu na stronie z wieloma elementami iframe powoduje zatrzymanie działania programu Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Internet Explorer przestaje odpowiadać, gdy użytkownik kliknie pusty nagłówek kolumny, a następnie i przytrzyma klawisz SHIFT i dwukrotnie kliknie.

 • Rozwiązano problem, w którym zdarzenie onhashchange nie jest wywoływane podczas nawigowania skrótów adresów URL w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem, aby poprawić parowanie, łączenie, synchronizację i powiadomienia dla urządzeń do noszenia na sobie firm zewnętrznych.

 • Rozwiązano problem, aby usprawnić połączenia Bluetooth z urządzeniami do noszenia na sobie.

 • Rozwiązano problem, w którym zdarzenie NewWindow3 nie jest wywoływane w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązanie problemu z przeciekiem pamięci występującym podczas wywoływania funkcji BluetoothGATTRegisterEvent() i BluetoothGATTUnregisterEvent() dla czytnika kart NFC.

 • Rozwiązano problem, w którym przycisku Wyczyść (x) w polach tekstowych HTML nie można wyłączyć za pomocą atrybutu ::ms-clear, gdy wartość trybów dokumentu jest poniżej 10 w programie Internet Explorer 11.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program Internet Explorer 11 mógł nie ładować strony HTML po zainstalowaniu kompilacji KB3021952.

 • Rozwiązano problem utraty danych w systemie Windows Phone (e-mail, kontakty, SMS itd.) powodowany przez uszkodzenie bazy danych Unistore.

 • Rozwiązano problem, gdy maszyny wirtualne gości powiązana z bezprzewodowymi kartami sieciowymi traciły łączność z siecią, jeśli gość nie wysłał pakietu protokołu ARP (Address Resolution Protocol) w ciągu ustalonego limitu czasowego (5 minut).

 • Rozwiązano problem, gdy niektóre elementy (dane wejściowe lub wybierane) nie może być aktywnymi celami działań w programie Internet Explorer 11. Dzieje się tak po usunięciu elementu iframe zawierającego kursor w określonych elementach (dane wejściowe lub wybierane) i dodaniu nowego elementu iframe.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że sterowniki firmy NVIDIA przestawały działać (błąd 0x9f), gdy system przechodził w stan uśpienia. Powoduje to także zamknięcie centrów Microsoft Surface Hub.

 • Rozwiązano problem, aby poprawić połączenia protokołu Remote Desktop Protocol z bramą usług pulpitu zdalnego skonfigurowanego dla RPC za pośrednictwem protokołu HTTP.

 • Rozwiązano problem z wywołaniami interfejsu API Windows.Devices.Bluetooth aplikacji nienależących do uniwersalnej platformy systemu Windows w celu rejestracji wywołań zwrotnych lub operacji asynchronicznych.

 • Rozwiązano problem ze sterownikiem NFC, który staje się niefunkcjonalny z powodu nieprawidłowego śledzenia uchwytów czasomierza.

 • Rozwiązano problem z aplikacjami Centennial, które ulegały awarii po próbie użycia interfejsu API żądania płatności.

 • Rozwiązano problem, gdy Oczyszczanie dysku i narzędzie Ustawienia magazynu usuwały pliki z system32, jeśli ścieżki plików przekroczyły rozmiar MAX_PATH; w związku z tym nie można uruchomić komputera.

 • Rozwiązano problem, aby skonfigurować domyślne ustawienie roamingu danych w sieci komórkowej jako „Nie korzystaj z roamingu” w przypadku uaktualnienia do systemu Windows 10 w wersji 1703.

 • Rozwiązano problem z niezawodnością w usłudze Windows Search.

 • Rozwiązano problem, który prowadził do utraty funkcjonalności określonych kart sieciowych innych firm po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 1703.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

 Firma Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×