Spis treści
×

Data wydania:

08.05.2018

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 10240.17861

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Aktualizuje przeglądarki Internet Explorer i Microsoft Edge pod kątem przestrzegania flagi wstępnego ładowania wideo w niektórych scenariuszach.

  • Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

  • Rozwiązuje problem polegający na tym, że niektóre funkcje sscanf nie przestają odczytywać znaków z bufora wejściowego.

  • Rozwiązuje problem, który powoduje, że system przestaje działać z powodu błędu 0x139_e_INVALID_REFERENCE_COUNT.

  • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom poprawne wpisywanie znaków Hangul w dostarczonym przez Microsoft koreańskim edytorze IME w usłudze Microsoft Word Online.

  • Rozwiązuje problem mogący powodować błąd podczas nawiązywania połączenia z serwerem usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacje CredSSP eliminujące lukę CVE-2018-0886.

  • Zaktualizowano zabezpieczenia przeglądarki Microsoft Edge, przeglądarki Internet Explorer, aparatu obsługi skryptów firmy Microsoft, platformy i struktur aplikacji systemu Windows, funkcji Device Guard, systemów pamięci masowej i plików systemu Windows, mechanizmu wirtualizacji i jądra systemu Windows, pomocy HTML oraz systemu Windows Server.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4103716

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×