Spis treści
×

Data wydania:

09.05.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego 10586.916

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że system operacyjny przestaje odpowiadać podczas migrowania użytkowników z rozwiązania w chmurze do pulpitu lokalnego z infrastrukturą pulpitu wirtualnego firmy Microsoft.

 • Rozwiązano problem powodujący duże obciążenie Procesora i pamięci RAM w przypadku uzyskiwania dostępu do plików MP4 większych niż 60 GB przy użyciu Eksploratora Windows.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przekazywanie zdarzenia Windows między dwoma serwerami 2012 R2 powoduje niekompatybilność raportów z danymi zabezpieczającymi osób trzecich oraz oprogramowaniem do zarządzania zdarzeniami.

 • Rozwiązano problem dotyczący nawiązywania bezpiecznego połączenia z serwerem przy użyciu protokołu TLS. Aplikacja może się zawiesić, gdy certyfikat serwera określa bezpieczny adres URL (HTTPS) dla listy odwołania certyfikatów (CRL) lub dla wartości dostępu do informacji o urzędach certyfikacji (AIA).

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacje, które używają msado15.dll przestawały działać po zainstalowaniu po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń KB4015550

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kreator szyfrowania dysków funkcją BitLocker pokazuje stronę „Wybierz tryb szyfrowania, którego chcesz użyć” nawet po włączeniu Obiektu zasad grupy funkcji BitLocker.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zmiana hasła bez bezpośredniego połączenia z siecią przedsiębiorstwa, taką jak VPN, powoduje niedostępność kluczy prywatnych. Objawy różnią się, łącznie z brakiem możliwości szyfrowania/odszyfrowywania lub podpisywania dokumentów.

 • Zaktualizowano stronę nowej karty programu Internet Explorer 11 ze zintegrowanymi źródłami wiadomości.

 • Zastąpiono SHA-1 Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla uwierzytelniania serwera SSL/TLS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poradnik 4010323.

 • Rozwiązano dodatkowe problemy z zabezpieczeniami przedsiębiorstw oraz programami Internet Explorer i Microsoft Edge.

 • Aktualizacje zabezpieczeń dla Microsoft Edge, mechanizmu tworzenia skryptów firmy Microsoft, Windows COM, składnika Microsoft Graphics, .NET Framework, jądra systemu Windows, Windows SMB Server, Windows Server i Internet Explorer.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Firma Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×