Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX dla regionu Włochy (it).

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano aktualizację ogólnymi Włochy do obsługi nowego formatu deklarację VAT IVA2014 w dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Dzięki nowej funkcji włoskich przedsiębiorstw będzie mógł organowi deklarację VAT w nowym, elektronicznym formacie IVA2014. Funkcjonalność jest stosowana dla dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Więcej informacji


Funkcje są dostępne z kontekstem aktywowanego włoski kraju.

Włoski urząd opublikował nowy format rocznego przekazywania danych VAT w formie elektronicznej, który ma znaczącymi różnicami w poprzednim formacie. Nowy format musi używane przez firmy, które dostarcza organowi rocznej deklaracji VAT dla począwszy od okresu rozliczeniowego 2013. Formularz rocznego przekazywania danych VAT może być złożony tylko drogą elektroniczną. W związku z tym jakiejkolwiek innej metody przesyłania są wyłączone.

Szczegółowe informacje o formacie, warunków, reguł, które muszą być rozpatrzone przez podmioty prawidłowy jest dostępny w oficjalne zasoby:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/Roczna deklaracja VAT ma ASCII format i składa się z czterech typów rekordów:

 • Należy zanotować typ "A" jest kierownik dostawa rejestruje i zawiera dane identyfikacyjne deklaracji dostawcy i kod podatku podmiot odpowiedzialny za wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną.

 • Typ rekordu "B" jest rekord zawierający informacje osobiste oraz inne dane tytuł.

 • Typ rekordu "D" jest rekord, który zawiera dane związane z bloków informacyjnych VAT 2014.

 • Typ rekordu "Z" jest rekord, który zawiera podsumowanie danych raportu.

Struktura formatu raportu jest opisano w następującym dokumencie:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdfW poprawce firm będą mogli wykonywać następujące operacje:

 • Wprowadź i obsługa techniczna firmy dane wymagane do deklaracji VAT.

 • Wprowadź i obsługuje autora informacje wymagane dla deklaracji VAT.

 • Wprowadź i obsługuje języki zgłaszający informacje wymagane dla deklaracji VAT.

 • Należy zdefiniować kody bloków informacyjnych za dostarczanie finansowych i podatkowych danych (pola raportu).

 • Zdefiniuj reguły i kwerendy dla pól określonego raportu do pobierania danych z rejestru podatku w sposób elastyczny, do danych raportu na podstawie transakcji podatku.

 • Definiowanie kodów podatków należy uznać za konkretny raport pól w oparciu o transakcje podatkowe.

 • Zdefiniuj zakresy kont księgi głównej należy uwzględnić podczas obliczania danych w polach sprawozdanie oparte na transakcje podatkowe.

 • Definiowanie wartości w pola raportu ręcznie w przypadku podatku od zawierają informacje wymagane w zgłoszeniu.

 • Definiowanie reguł dla pola raportu, które zawierają sumy wszystkich innych pól w raporcie.

 • Zmień znak zadeklarowanej wartości, gdzie jest to wymagane.

 • Zdefiniuj szablon dla deklaracji i używać w podczas tworzenia rocznych deklaracji VAT z możliwością do przeglądania i dostosowywania danych obliczeniowych.

 • Tworzenie typów albo zwykłe, naprawczych lub dodatkowych deklaracji.

 • Eksportuj rocznej deklaracji VAT w wymaganym formacie ASCII i zapisz go jako plik rocznie na ATECOFIN.

 • Przegląd eksportowane rocznych deklaracji VAT, jeśli jest to konieczne, dostosować go i eksportować korekty.

Ustawienia pól raportu mogą być wykonywane przez co roku podatkowego formularz ustawień komunikacji:

Księga główna > Ustawienia > podatku > zewnętrznych > corocznie ustawienia komunikacji podatekMożna zdefiniować pola raportu, które będą używane domyślnie w rocznej deklaracji VAT. Funkcjonalność umożliwia definiowanie identyfikator pola Opis typu obliczeń pola Format, znak wartości.

Istnieją trzy rodzaje obliczeń dla każdego pola raportu:

 • Transakcje podatkowe

  • Użytkownik może zdefiniować kody podatku, aby uwzględnić przy obliczaniu danych w oparciu o podatku do rejestru informacje.

  • Należy zdefiniować, jeśli jako wartość pola raportu należy podać podstawy opodatkowania i kwoty podatku.

  • Użytkownik może zdefiniować, jeśli transakcje opłaty podatkowe muszą być włączone.

  • Użytkownik może przejrzeć i skorygować kwerendę do definiowania reguł dla obliczenia kwoty podatku lub podstawy opodatkowania w korespondencji z zasady i rodzajów procesów biznesowych firmy użytkownika.

 • Ręcznie

  • Użytkownik może zdefiniować żadnych wartości ręcznie; będzie ono jako wartość domyślna dla określonego pola w deklaracji VAT wygenerowany.

 • Suma

  • Użytkownik może zdefiniować reguły obliczenia pola całkowita raportu na podstawie innych pól raportu, które są zdefiniowane w ustawieniach raportu.

  • Dostępne są dwie operacje arytmetyczne: Dodawanie i odejmowanie.

Funkcja generowania raportu jest dostępna za pośrednictwem rocznej podatku formularza komunikatu:

Księga główna > Raporty > Zewnętrzne > co roku podatkowegoFunkcjonalność pozwala na tworzenie nowego raportu, otwórz go do recenzji i korekty, Eksportuj wygenerowany raport i usuń go.

Podczas otwierania raportu do przeglądu i dostosowania, trzech głównych bloków funkcji jest dostępna:

 • Informacje o raporcie

  • Ogólne informacje dla określonego roczny raport podatku VAT

 • Nagłówek

  • Informacje o firmie

  • Zgłaszający danych

  • Moduł zapisujący dane

  • Informacje dotyczące korekty

 • Wiersze raportu

  • Każde pole raportu, który jest zdefiniowany w ustawieniach będą dostępne z obliczonej wartości, który jest oparty na typ kalkulacji.

  • Użytkownik może zmienić wartości obliczone podczas generowania raportu VAT rocznych. Jednakże te zmiany nie wpłyną na zasadach i wartościach, które są zdefiniowane w ustawieniach.

  • Pola raportu nie są przekształcane automatycznie pola pokrewne raportu ręcznie są zmieniane podczas procedury dostosowania.

Podczas eksportowania rocznej deklaracji VAT w formacie ASCII, użytkownika monit o ścieżkę i nazwę pliku. Deklaracja zostanie zapisany jako plik i zawierać informacje w wymaganym formacie.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać zlecenie do działu pomocy technicznej Online firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby wysłać zlecenie online celem uzyskania poprawki, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://go.microsoft.com/?linkid=6294451Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy skontaktować się z partnerem Microsoft Dynamics lub działem pomocy technicznej dotyczącej systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki.

Jeśli masz dostęp do technicznej asystowana online, możesz zalogować się do programu Microsoft Dynamics witryny i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych przez telefon. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmUwaga Sekcja "Poprawka Pobierz dostępne" i formularze online żądanie wyświetlania języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Informacje dotyczące instalacji

Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy zastosować te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

893082jak zainstalować poprawkę systemu Microsoft Dynamics AX

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • Systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem Service Pack 1

 • Microsoft Dynamics AX 2012

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

 • System Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).

Informacje o plikach

Wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×