Symptomy

Po zainstalowaniu aktualizacji 982167 lub 982168 w wyniku uruchamiania aplikacji bazujących na programie Windows Communication Foundation może być zwracany komunikat o błędzie wyjątku podobny do następującego:


Nie można załadować typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”

Przyczyna

Aktualizacje 982167 i 982168 wprowadzają zmiany w warstwie funkcji programu .NET Framework 2.0 w programie .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w celu dodania nowego typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”. Ten nowy typ jest używany przez odpowiadającą mu nową funkcję w programie Windows Communication Foundation.

Przyczyną omawianego błędu jest to, że wraz ze zaktualizowaniem warstwy funkcji programu Windows Communication Foundation na potrzeby korzystania z tego nowego typu nie zostaje zaktualizowana źródłowa warstwa funkcji biblioteki klienta sieciowego programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2. Źródłowa warstwa funkcji biblioteki klienta sieciowego programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 nie obsługuje tego nowego typu, więc jest zgłaszany ten błąd.


Przyczyn wystąpienia tej sytuacji może być kilka. Mogą to być na przykład problemy z niektórymi błędami instalacji powiązane z osobną obsługą dwóch składników. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

960043 Funkcja osobnej obsługi dwóch składników w programach .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj poprawkę 975954. Aby pobrać aktualizacje MSI, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:

  http://code.msdn.microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

 2. Uruchom naprawę produktu. Naprawa produktu może zostać wykonana automatycznie, a można też przeprowadzić ją samodzielnie.

  Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie naprawić produkt, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


  Uwaga Ten kreator jest tymczasowo dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.


  Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.


  Samodzielne rozwiązywanie problemuAby samodzielnie naprawić produkt, należy wpisać następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  W wyniku tej operacji zostanie ponownie oceniony stan instalacji wszystkich funkcji produktu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2.
  Rozwiązuje to omawiany problem i umożliwia zastosowanie zawartości aktualizacji 982167 lub 982168.

Uwaga Jeśli kroki 1 i 2 nie zadziałają, należy spróbować odinstalować aktualizację zainstalowaną przed wystąpieniem błędu, a następnie zainstalować ją ponownie.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu polecenia z podniesionymi uprawnieniami, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/Command-Prompt-frequently-asked-questionsAby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367988(VS.85).aspxAby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa367449(VS.85).aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×