Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Program Lync Basic 2013 oferuje możliwości obsługi wiadomości błyskawicznych, połączeń audio i wideo, spotkań programu Skype dla firm, informacji o dostępności (obecności) i udostępniania — wszystko to w jednym miejscu i za pomocą łatwego w użyciu interfejsu. Jest to uproszczona wersja pełnego klienta programu Lync, która zawiera te same funkcje podstawowe. Jeśli jest używana usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, różnica między programami Lync Basic i Skype dla firm jest taka, że w programie Lync Basic nie ma następujących funkcji:

  • Delegowanie kalendarza

  • Strumienie wideo w widoku galerii

  • Udostępnianie w programie OneNote

  • Nagrywanie

Aby sprawdzić, czy korzystasz z programu Lync Basic, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz program Skype dla firm. Jeśli korzystasz z programu Lync Basic, w górnej części okna głównego programu Skype dla firm zobaczysz napis Lync Basic.

  • Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie pozycję Panel sterowania > Programy i funkcje i poszukaj pozycji Microsoft Skype dla firm. Jeśli korzystasz z programu Lync Basic, zobaczysz pozycję Microsoft Lync Basic 2013.

Przeczytaj informacje o najważniejszych funkcjach w programie Lync Basic.

Wybrane funkcje

Poniższe funkcje są nowością w tej wersji programu Skype dla firm.

PRZEJRZYSTY WYGLĄD I MENU SZYBKIEJ KOMUNIKACJI PROGRAMU Skype dla firm

Program Skype dla firm ma menu szybkiej komunikacji programu Skype dla firm z pozycjami poszczególnych kontaktów, które zapewnia wiele funkcji bez zaśmiecania ekranu. Menu szybkiej komunikacji programu Skype dla firm zawiera przyciski wyświetlane po zatrzymaniu kursora na obrazie kontaktu na liście kontaktów. Pozwala to na rozpoczęcie czatu, połączenia audio lub wideo albo wyświetlenie wizytówki jednym kliknięciem. Zatrzymanie kursora na wielokropku po prawej stronie powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji.

Porada: Ikona Dodaj kontakt Dodaj kontakt ułatwia szybkie tworzenie listy kontaktów.

ULUBIONE ZAWSZE BLISKO

Grupa Ulubione pozwala na utworzenie listy osób, z którymi najczęściej się kontaktujesz. Wystarczy kliknąć kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie na liście rozwijanej kliknąć pozycję Dodaj do ulubionych.

Zrzut ekranu: wybrane polecenie Dodaj do ulubionych

OPCJE WYŚWIETLANIA

Pozycje w widoku kontaktów zapewniają wiele opcji wyświetlania.

Kliknij pozycję Grupy, aby wyświetlić kontakty i pokoje czatu zorganizowane według zdefiniowanych przez siebie grup. Kliknij pozycję Status, aby wyświetlić kontakty zorganizowane według dostępności (dostępny, z dala od komputera, niedostępny lub nieznany). Kliknij pozycję Relacje, aby wyświetlić kontakty pogrupowane według zdefiniowanych dla nich relacji określających poziom prywatności, lub kliknij pozycję Nowy, aby wyświetlić listę osób, które poprosiły o dołączenie ich do Twojej listy kontaktów.

Zrzut ekranu: sortowanie kontaktów według relacji

Sposób sortowania i wyświetlania kontaktów możesz dostosować przy użyciu opcji Lista kontaktów — kliknij ikonę Opcje (koło zębate) w oknie głównym programu Skype dla firm, a następnie kliknij pozycję Lista kontaktów. Możesz wybrać widok rozwinięty dwuwierszowy, zawierający zdjęcia kontaktów, lub skondensowany widok jednowierszowy. Możesz też sortować kontakty alfabetycznie lub według dostępności.

KONWERSACJE NA KARTACH

Funkcja konwersacji na kartach pozwala na wyświetlanie wszystkich połączeń i wiadomości błyskawicznych w jednym oknie konwersacji. Karty po lewej stronie okna konwersacji umożliwiają łatwą nawigację między wszystkimi aktywnymi konwersacjami. Jeśli jednak wolisz, gdy wszystkie konwersacje są w osobnych oknach, możesz wybrać taką opcję na stronie opcji Lista kontaktów.

Zrzut ekranu: konwersacja na karcie

Kliknij przycisk wyświetlania w nowym oknie Zrzut ekranu przedstawiający przycisk wyświetlania w nowym oknie, aby wyświetlić jedną z konwersacji w osobnym oknie, którego rozmiar możesz dowolnie zmieniać. Następnie możesz kliknąć przycisk wyświetlania w tym samym oknie Zrzut ekranu przedstawiający przycisk wyświetlania w tym samym oknie, aby przywrócić okno do okna głównego konwersacji. Tej funkcji możesz też używać w trakcie spotkań, na których jest prezentowane wideo lub inna zawartość.

Program Skype dla firm zapamiętuje status konwersacji nawet po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu.

Ikony w dolnej części okna konwersacji umożliwiają szybkie dodawanie innych osób do konwersacji prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych i szybką zmianę jej na połączenie audio, połączenie wideo lub prezentację z udostępnianiem plików i narzędziami konferencji (takimi jak tablica i załączniki). Zatrzymanie kursora na ikonie powoduje wyświetlenie trybu komunikacji i dostępnych opcji, a kliknięcie ikony powoduje przełączenie konwersacji prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych do tego trybu.

Zrzut ekranu: ikony u dołu okna konwersacji

FUNKCJE WIDEO

Menu szybkiej komunikacji programu Skype dla firm pozwala na rozpoczęcie połączenia wideo z kontaktem jednym kliknięciem.

Przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia wideo w zaproszeniu możesz zobaczyć podgląd swojego strumienia wideo.

Zrzut ekranu: podgląd wideo z zaznaczoną pozycją Włącz kamerę

WBUDOWANE UŁATWIENIA DOSTĘPU

Program Skype dla firm obsługuje wyświetlanie dużej liczby punktów na cal, co pozwala skalować tekst i grafikę do wartości 125% i 150% punktów na cal. Dzięki obsłudze dużego kontrastu program Skype dla firm wygląda doskonale, nawet gdy używa się go z różnymi kompozycjami systemu Windows o dużym kontraście.

Zrzut ekranu: wyświetlanie w skali 100%

Zrzut ekranu: wyświetlanie w skali 150%

Program Skype dla firm udostępnia również ponad 100 skrótów klawiaturowych dla ważnych funkcji, zapewniając do nich bezpośredni dostęp bez użycia myszy. Na przykład połączenie można odebrać, naciskając klawisze ALT+C, a zignorować, naciskając klawisze ALT+I — nie trzeba przechodzić między elementami interfejsu ani ustawiać fokusu na odpowiednich obiektach. Za pomocą klawiatury można też zakończyć połączenie (ALT+Q) i otworzyć menu Narzędzia (ALT+T).

Rozległa obsługa czytników ekranu w programie Skype dla firm gwarantuje, że nie przegapisz żadnych powiadomień, przychodzących wezwań ani wiadomości błyskawicznych — zawsze zostaną odczytane na głos.

Funkcje spotkania

DOŁĄCZANIE DO SPOTKANIA PROGRAMU Skype dla firm JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży, do spotkania programu Skype dla firm możesz dołączyć jednym kliknięciem lub dotknięciem. Po prostu kliknij pozycję Dołącz do spotkania programu Skype dla firm w przypomnieniu o spotkaniu w programie Outlook na komputerze albo w kalendarzu lub w okienku spotkania na urządzeniu z systemem Windows Phone, iOS lub Android.

Aby dołączyć do spotkania z poziomu widoku spotkań w oknie głównym programu Skype dla firm, kliknij pozycję Dołącz.

Do spotkań programu Skype dla firm możesz dołączyć, nawet jeśli nie masz zainstalowanego programu Skype dla firm. Wystarczy użyć aplikacji Skype dla firm Web App. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Aplikacja Skype dla firm Web App w dalszej części tej sekcji.

Jeśli nie widzisz widoku Spotkania, potrzebujesz najnowszej aktualizacji programu Skype dla firm. Przejdź do usługi Windows Update i zainstaluj dostępne w niej aktualizacje lub skontaktuj się z pomocą techniczną w miejscu pracy, aby dowiedzieć się, kiedy Twoje oprogramowanie zostanie zaktualizowane.

KONTROLKI SPOTKANIA

Łatwe w obsłudze kontrolki audio w pokoju spotkań pozwalają na wyciszanie i anulowanie wyciszenia własnego głosu i zmianę urządzeń audio.

W menu Prezentuj masz dostęp do całej możliwej do zaprezentowania zawartości, takiej jak pulpit, prezentacje programu PowerPoint, ankiety i tablice w jednym miejscu.

Za każdym razem, gdy udostępniasz zawartość, otrzymujesz powiadomienie w łatwo dostrzegalnym oknie wyskakującym w obszarze spotkania.

Zrzut ekranu: prezentowanie pulpitu

Możesz nawet wybrać kilka programów do udostępnienia, jeśli musisz pracować z więcej niż jednym programem.

Możesz przekazywać prezentacje zawierające klipy wideo. Wystarczy przekazać prezentację programu PowerPoint i wskazać slajd kursorem myszy, aby wyświetlić kontrolki wideo do odtwarzania i wstrzymywania oraz do regulowania dźwięku.

Gdy inny uczestnik prezentuje slajdy programu PowerPoint, możesz wyświetlić slajdy prywatnie, wrócić do widoku tej osoby prowadzącej lub przejąć prezentowanie, jeśli to konieczne.

Zrzut ekranu: wyświetlanie prywatnie

Jako osoba prowadząca spotkanie możesz zezwolić na przesyłanie wideo lub zablokować tę funkcję. Opcja Bez wideo od uczestników umożliwia ograniczenie udostępniania wideo do osób prowadzących. Jest ona przydatna, gdy prowadzisz duże spotkanie i musisz ograniczyć dostęp wyłącznie do osób prowadzących.

Czynności

Wybierz pozycję Nadaj wszystkim status uczestnika, aby natychmiast zmienić wszystkie pozostałe osoby prowadzące w uczestników.

WYBIERZ UKŁAD — DOWOLNY UKŁAD

W zależności od typu spotkania możesz wybrać konkretny widok zawartości, osoby prowadzącej lub uczestników spotkania przy użyciu przycisku Wybierz układ Wybierz układ.

Widok prezentera przedstawia w prawym dolnym rogu okna spotkania strumień wideo lub obraz osoby prowadzącej oraz zawartość spotkania. Widok prezentacji obejmuje tylko zawartość spotkania. Widzisz całą zawartość, ale nie widzisz uczestników. Widok kompaktowy zawiera tylko obrazy uczestników. Wystarczy zatrzymać kursor na obrazie, aby wyświetlić informacje o kontakcie.

Podczas nagrywania spotkania nagranie jest zapisywane automatycznie w formacie MP4 odtwarzanym przez program Windows Media Player. Możesz opublikować nagranie w lokalizacji udostępnionej, aby inni mogli je wyświetlać.

APLIKACJA Skype dla firm WEB APP

Aplikacja Skype dla firm Web App pozwala użytkownikom komputerów PC i Mac na dołączanie do spotkań programu Skype dla firm przy użyciu przeglądarki internetowej — ta aplikacja zapewnia pełną obsługę spotkań programu Skype dla firm, w tym:

  • Wideo w jakości HD zapewniające żywą i wyraźną komunikację w programie Skype dla firm pozwalającą swobodnie komunikować się niewerbalnie.

  • Protokół Voice over IP (VoIP), pozwalający łączyć się ze spotkaniami z dowolnego miejsca bez ponoszenia wysokich kosztów rozmów międzynarodowych.

  • Wiadomości błyskawiczne, zapewniające bezgłośną komunikację, gdy tego potrzebujesz, na przykład w kawiarni lub pociągu.

  • Udostępnianie pulpitu, programu i prezentacji programu PowerPoint, dzięki czemu możesz pokazywać swoją zawartość innym uczestnikom spotkania i współpracować z nimi bez przeszkód.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×