Dane dotyczące aktywności oceniania w szczegółowych informacjach

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij program Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.

Zaktualizuj teraz

Raport Oceny zapewnia Ci zorientowanie się, jak wyniki rozkładają się na całą klasę, zarówno w podziale na uczniów jak i zadania. Możesz również śledzić, jakie są wyniki ucznia na tle klasy oraz jego oceny wraz z upływem czasu.

Filtr

Domyślnie raport Oceny odzwierciedla wszystkich uczniów, a także wszystkie ocenione zadania z tego samego przedziału czasu określonego na stronie podglądu

Wybierz pozycję Przycisk Pagon skierowany w dół   w filtrze, aby wyświetlić raport odzwierciedlający poszczególnych uczniów, konkretne zadanie lub różne przedziały czasu (ten miesiąc, ostatnie 30, 60 lub 90 dni, cały czas lub zakres niestandardowy).

Filtry raportu Oceny

Odczytywanie danych

Możesz wyświetlać raport Oceny w widokach Rozkład lub Trend. Wybierz pozycję  Przycisk Pagon skierowany w dół, aby przełączać się między widokami. 

Uwaga: W raporcie są uwzględniane tylko ocenione zadania. Aby łatwo porównać dane dotyczące tych zadań, wszystkie oceny są znormalizowane. Oznacza to, że w przypadku każdego zadania oceny są przedstawiane tak, jakby były wystawiane w skali 100-punktowej. Na przykład, jeśli za dany test przyznawanych jest 5 punktów, ocena dla osoby, która uzyskała 4 punkty, jest wyświetlana w postaci uzyskanych 80 punktów.  

Widok Rozkład

 • Rozkład ocen jest przedstawiany w postaci słupków. W przypadku wybrania jednego ucznia jego zakres ocen jest wyświetlany na nowym słupku o innym odcieniu, dzięki czemu możesz porównać ten zakres na tle reszty klasy.

 • Ustaw wskaźnik myszy na słupku, aby zobaczyć, ilu uczniów obejmuje dany zakres ocen, jaka jest średnia ocen studenta, oraz ile ocenionych zadań zostało uwzględnionych.

 • Wybierz słupek, aby przefiltrować listę uczniów z prawej strony, aby wyświetlić tylko uczniów objętych danym zakresem ocen.

Widok Trend 

 • Użyj widoku Trend, aby ocenić wyniki konkretnego ucznia w ramach wszystkich zadań. Jeden wiersz przedstawia średnią ocenę klasy, podczas gdy druga linia przedstawia średnią danego ucznia.

Sposób obliczania średniej ocen 

Scenariusz: Ustawiono następującą punktację: 5 punktów za test, 10 punktów za sprawdzian i 100 punktów za raport. 

 • Uczeń 1 uzyskał 4 punkty za rozwiązanie testu sprawdzającego, 10 punktów za sprawdzian oraz 80 punktów za raport.

 • Aplikacja Szczegółowe informacje sumuje punkty uzyskane przez Ucznia 1 (4 + 10 + 80) i dzieli uzyskany wynik przez maksymalną dostępną liczbę punktów (5 + 10 + 100). 

  94/115 = 82 (wynik zaokrąglony do pełnej liczby). Oznacz to, że średnia ocen Ucznia 1 to 82.

Powtarzamy ten proces w odniesieniu do wszystkich uczniów, sumujemy ich średnią ocen i dzielimy przez liczbę uczniów, aby uzyskać średnią klasy. 

Wykres przedstawiający rozkład ocen

Wykres trendu ocen

Eksportowanie danych 

 1. W ramach raportu wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji.

 2. Wybierz pozycję Eksportuj do programu Excel.

 3. Arkusz Zadania zawiera listę uczniów, a dla poszczególnych zadań jest wyświetlana ocena (jeśli były przyznawane punkty). 

  Arkusz Podsumowanie dostarcza informacje o średniej ocen uczniów z danej klasy. 

  Uwaga: W nazwie pliku programu Excel możesz podejrzeć wybrany przedział czasu dla wyeksportowanych danych. 

Wybieranie opcji Eksportuj do programu Excel z listy rozwijanej Więcej opcji w raporcie

Eksportowane dane w programie Excel z raportu Oceny aplikacji Szczegółowe informacje

Przypadki użycia na zajęciach, na które możesz oddziaływać przy użyciu raportu Oceny

 • Śledzenie ocen uczniów wraz z upływem czasu może być użytecznym sposobem na sprawdzanie ich postępów oraz upewnienie się, czy nie potrzebują pomocy. 

 • W widoku rozkładu rozkład ocen dotyczący określonego zadania — niezależnie od tego, czy oceny są wysokie czy niskie — może ułatwić planowanie przyszłych zadań i testów. 

 • Widok rozkładu ocen może być przydatny, jeśli chcesz zróżnicować zadania dla grup uczniów objętych podobnym zakresem ocen. 

Dowiedz się więcej

Dane dotyczące aktywności cyfrowej w szczegółowych informacjach

Dane dotyczące aktywności komunikacji w szczegółowych informacjach

Dane o stanie zadań w szczegółowych informacjach

Przewodnik dla nauczycieli na temat szczegółowych informacji w aplikacji Microsoft Teams

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×