Dostępne jest narzędzie do naprawy programu Microsoft .NET Framework

Więcej informacji

Opcje narzędzia do naprawy

Narzędzie do naprawy programu .NET Framework jest procesem czteroetapowym:

 1. Próby rozwiązania problemów z konfiguracją

 2. Stosuje poprawki (wymaga zgody użytkownika)

 3. Próbuje naprawić wszystkie zainstalowane wersje programu .NET Framework

 4. Zbiera dzienniki (wymagana zgoda użytkownika)

Narzędzie może wprowadzić jedną lub więcej zmian w zainstalowanej wersji programu .NET Framework. Może na przykład poprawić stan Instalator Windows na komputerze, zresetować listy dyskrecji kontroli dostępu (DACLs) w określonych folderach lub rozwiązać problemy związane z nieprawidłową lub uszkodzoną rejestracją aktualizacji.

Pomoc techniczna w trybie offline

Narzędzie do naprawy programu .NET Framework umożliwia naprawienie wersji programu .NET Framework zainstalowanych na komputerze (krok 3 procesu w sekcji "Opcje narzędzia do naprawy"). To narzędzie wymaga, aby pliki redystrybucyjne tych wersji były dostępne w czasie naprawy. Domyślnie narzędzie pobiera te pakiety z Internetu podczas naprawy. Jeśli twój komputer ma ograniczoną łączność z Internetem lub nie ma go, do naprawy należy użyć trybu offline. W tym celu określ opcję /addsource wraz ze ścieżką folderu zawierającego pliki redystrybucyjne, jak w poniższym przykładzie:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER Jeśli narzędzie do naprawy nie znajdzie wymaganej redystrybucji w określonym folderze, spróbuje pobrać plik z Internetu. Narzędzie do naprawy nie może tego zrobić, jeśli nie można pobrać wymaganego pliku. W poniższej tabeli wymieniono pliki redystrybucyjne programu .NET Framework.

Wersja i profil

Architektura

Nazwa pliku Instalatora

Adres URL

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

Profil klienta programu .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

Profil klienta programu .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 Full

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 Full

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247962

.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (jeśli zainstalowano program .NET Framework 3.0 i 3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Tryb ciszy i tryb pasywny

Wszystkie funkcje narzędzia do naprawy można zautomatyzować, uruchamiając je w trybie cichym lub pasywnym. Ma to tę zaletę, że uruchomienie narzędzia nie wymaga interakcji z użytkownikiem. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych wdrożeń, w których administratorzy systemu mogą konfigurować narzędzie (za pośrednictwem wiersza polecenia) oraz zbierać dzienniki w określonych lokalizacjach.

Zbieranie danych

Narzędzie do naprawy programu .NET Framework zbiera informacje o użyciu narzędzia, a także zbiera dane instalacji diagnostycznej. Informacje o użyciu są używane do poprawy jakości narzędzia do naprawy programu .NET Framework, a dane instalacji są używane do ulepszania konfiguracji programu .NET Framework. Te informacje nie są używane do marketingu ani sprzedaży osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj zasady zachowania poufności informacji dotyczące narzędzia do naprawy programu Microsoft .NET Framework. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online

Firma Microsoft zeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zabezpieczeniami, które pomagają zapobiec nieautoryzowanym zmianom w pliku.

Uwaga Funkcja zbierania danych tworzy skompresowany plik cab dzienników instalacji programu .NET Framework. Gdy narzędzie przetwarza dzienniki, tworzony jest plik cab o nazwie "FixDotNet*.cab" lub podobny, który jest zapisywany na pulpicie bieżącego użytkownika (jeśli jest uruchomiony w trybie interfejsu użytkownika) lub w określonej lokalizacji. Po kliknięciu przycisku Zakończ w kreatorze narzędzie wysyła do firmy Microsoft plik cab zawierający dzienniki.

Plik FixDotNet*.cab pozostaje na pulpicie (lub w określonej lokalizacji) niezależnie od tego, czy dane mają być wysłane do firmy Microsoft.

Jeśli korzystasz z opcji "/q", zalecamy również użycie opcji "/logs" w celu zapisania dzienników w konkretnej lokalizacji lub w udziału sieciowym na użytek scenariuszy dla przedsiębiorstw.

Podczas korzystania z opcji "/q" zalecamy również użycie opcji "/logs" w celu zapisania dzienników w konkretnej lokalizacji lub w udziału sieciowym na użytek scenariuszy dla przedsiębiorstw.  


Historia wersji

Wersja 1.4

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)

Dodaje obsługę programu .NET Framework od 4.6.2 do .NET Framework 4.8.

Wersja 1.3

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)

Rozszerza obsługę programu .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 i .NET Framework 4.6.1.

Wersja 1.2

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)

Do narzędzia są dodawane obsługa trybu ciszy i trybu pasywnego przez wiersz polecenia. Teraz narzędzie nie wymaga uruchamiania tylko w trybie interfejsu użytkownika. W związku z tym zadanie można zautomatyzować.

Narzędzie obsługuje teraz program .NET Framework 4.5 i program .NET Framework 4.5.1. Dlatego naprawa i naprawa mają zastosowanie również w przypadku tych produktów.

Dodano nowy, opcjonalny przełącznik wiersza polecenia, aby umożliwić naprawienie określonych wersji programu .NET Framework w celu zastąpienia naprawy innych zainstalowanych wersji jednocześnie.

Plik dziennika wygenerowany przez narzędzie do naprawy można teraz opcjonalnie zapisać w lokalizacji określonej przez użytkownika przy użyciu opcji wiersza polecenia. Ta nowa opcja zastępuje lokalizację domyślną, czyli pulpit bieżącego użytkownika w trybie interfejsu użytkownika, oraz folder %temp% w trybie cichym lub pasywnym.

Nowa opcja umożliwia uruchomienie narzędzia do naprawy w trybie tylko do zbierania dzienników bez stosowania jakichkolwiek poprawek ani napraw. Ta opcja zapewnia elastyczność w zakresie zbierania i badanie dzienników przed zastosowaniem rzeczywistych poprawek.

Dodano nową, opcjonalną obsługę, która umożliwia rezygnację z każdego zbierania danych w trybie cichym lub pasywnym.  

Wersja: 1.1

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)
Wersja 1.1 rozszerza obsługę programu .NET Framework 3.5 SP1 (obejmuje to program .NET Framework 3.0 SP2 i .NET Framework 2.0 SP2). Wersja 1.1 dodaje również obsługę trybu offline dla komputerów z ograniczoną łącznością z Internetem lub bez tych urządzeń.

Wersja: 1.0

Obsługiwane języki: angielski (Stany Zjednoczone)
Wersja 1.0 jest pierwszą wersją narzędzia, która obsługiła program .NET Framework 4 i jego aktualizacje.

Konfiguracje, których dotyczy problem

Za pomocą narzędzia do naprawy programu .NET Framework możesz rozwiązać problemy z konfiguracją w następujących konfiguracjach:

 • Program .NET Framework 4.8 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Program .NET Framework 4.7.2 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Program .NET Framework 4.7.1 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Program .NET Framework 4.6.1 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Program .NET Framework 4.6 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Program .NET Framework 4.5.2 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Program .NET Framework 4.5.1 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Program .NET Framework 4.5 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • Program .NET Framework 4 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 3.5 SP1 w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×