Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

W tym artykule opisano sposób używania biblioteki obiektów programu Microsoft Outlook 10.0 do pobierania określonych wiadomości przy użyciu metod Znajdź i Ogranicz w języku Microsoft Visual C#.

Więcej informacji

Aby pobrać określone wiadomości Outlook biblioteki obiektów programu Microsoft Outlook 10.0, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom Microsoft Visual Studio .NET lub Microsoft Visual Studio 2005.

 2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Project.

 3. Na liście typów projektów Visual C# kliknij pozycję Aplikacja konsoli.

  Domyślnie jest tworzony plik Class1.cs.

  Uwaga W programie Microsoft Visual C# 2005 kliknij pozycję Visual C#" na liście typów projektów w języku Visual C #. Domyślnie jest tworzony program.cs.

 4. Dodaj odwołanie do biblioteki obiektów programu Microsoft Outlook 10.0. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Projekt kliknij polecenie Dodaj odwołanie.

  2. Kliknij kartę COM, znajdź pozycję Microsoft Outlook 10.0 Object Library, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

   Uwaga: Microsoft Visual C# 2005. nie musisz klikać przycisku Wybierz.

  3. W oknie dialogowym Dodawanie odwołań kliknij przycisk OK.

  4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wygenerowanie zawijaczy dla wybranych bibliotek, kliknij przycisk Tak.

 5. W oknie kodu zamień kod na następujący:

  using System;
  using System.Reflection; // to use Missing.Value

  namespace FilterAppointments
  {
  /// <summary>
  /// Summary description for Class1.
  /// </summary>
  class Class1
  {
  /// <summary>
  /// The main entry point for the application.
  /// </summary>
  [STAThread]
  public static int Main(string[] args)
  {
  try
  {
  // Create an Outlook application.
  Outlook.Application oApp = new Outlook.Application();

  // Get the Mapi NameSpace and the Logon.
  Outlook.NameSpace oNS = (Outlook.NameSpace)oApp.GetNamespace("mapi");

  // Log on using dialog to choose a profile.
  oNS.Logon(Missing.Value, Missing.Value, true, true);

  // Alternate Logon using specific profile
  // TODO: Change the profile name where it is appropriate.
  //oNS.Logon("YourValidProfile", Missing.Value, false, true);

  // Get the Calendar folder.
  Outlook.MAPIFolder oCalendar = oNS.GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderCalendar);

  // Get the Items collection in the folder.
  Outlook.Items oItems = (Outlook.Items)oCalendar.Items;
  Console.WriteLine("Total Items (unrestricted): " + oItems.Count);

  //Include all occurrences of recurring items, and then sort them.
  oItems.Sort ("[Start]", false);
  oItems.IncludeRecurrences = true;

  // Define the string for the search criteria.
  String sCriteria;

  // Set the criteria for the Date fields.
  sCriteria = "[Start] <= '09/01/2002 08:00 AM' and [End] >= '2/15/2002 08:00 PM'";

  // Set the criteria for a string field.
  // sCriteria = "[Subject] = 'Weekly recurring meeting'";

  // Set the criteria for a numeric field.
  // Look for meetings that have not been responded to.
  // sCriteria = "[ResponseStatus] = " + (Int32)Outlook.OlResponseStatus.olResponseNotResponded)

  // Use the Restrict method to reduce the number of items to process.
  Outlook.Items oRestrictedItems = oItems.Restrict(sCriteria);
  oRestrictedItems.Sort ("[Start]", false);
  oRestrictedItems.IncludeRecurrences = true;

  Console.WriteLine("Total Items Unrestricted : " + oRestrictedItems.Count);

  Outlook.AppointmentItem oAppointment;

  //Get each item until item is null.
  Outlook.AppointmentItem oAppt;
  oAppt = (Outlook.AppointmentItem)oRestrictedItems.GetFirst();
  while (oAppt != null)
  {
  // Console.WriteLine(i.ToString());
  Console.WriteLine(" Subject: " + oAppt.Subject.ToString());
  Console.WriteLine(" Start time: " + oAppt.Start.ToString());
  Console.WriteLine(" End time: " + oAppt.End.ToString());
  Console.WriteLine(" Occurrences: " + oAppt.RecurrenceState.ToString());
  Console.WriteLine("\n\n");
  oAppt = (Outlook.AppointmentItem)oRestrictedItems.GetNext();
  }


  // Use the Find method to get single match.
  sCriteria = "[Start] >= '09/30/2001'";
  Console.WriteLine("Criteria: " + sCriteria.ToString());
  oAppointment = (Outlook.AppointmentItem)oItems.Find(sCriteria);
  Console.WriteLine("Used Find with Date fields");
  if (oAppointment is Outlook.AppointmentItem)
  Console.WriteLine("Found -> " + oAppointment.Subject.ToString());
  else
  Console.WriteLine("No object found");


  // Log off
  oNS.Logoff();

  // Clean up
  oAppointment = null;
  oRestrictedItems = null;
  oItems = null;
  oCalendar = null;
  oNS = null;
  oApp = null;
  }

  //Simple error handling
  catch (Exception e)
  {
  Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);
  }

  //Default return value
  return 0;
  }
  }
  }
 6. Wyszukaj ciąg tekstowy TODO w kodzie, a następnie zmodyfikuj kod dla środowiska.

 7. Naciśnij klawisz F5, aby utworzyć i uruchomić program.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach zabezpieczeń programu Outlook 2002, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

290500 Opis funkcji zabezpieczeń poczty e-mail związanych z deweloperami w programie Outlook 2002Dla


dodatkowych informacji o problemach, które mogą wystąpić podczas używania właściwości Liczba dużych kolekcji, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

294385 OL2002: Właściwość Niepoprawna liczba przy użyciu terminów cyklicznych

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×