WPROWADZENIE

Utrata danych z powodu awarii komputera lub dysku twardego jest, delikatnie mówiąc, nieprzyjemna. Możesz stracić zdjęcia rodzinne, kolekcję muzyki lub dane finansowe. A po zakupie wymarzonego komputera potrzeba dużo czasu na konfigurację ustawień osobistych, m.in. tła pulpitu, dźwięków, wygaszaczy ekranu i konfiguracji sieci bezprzewodowej. 

Wystarczy jednak podjąć pewne środki zapobiegawcze w celu uniknięcia przykrych doświadczeń. Aby zaoszczędzić dużo czasu i nerwów, zalecamy zastosowanie środka ostrożności jaki jest regularne tworzenie kopii zapasowej danych i ustawień.

W tym artykule opisano, w jaki sposób ręcznie utworzyć kopię zapasową osobistych plików i ustawień w systemie Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows Server 2003. Zawiera on także opis sposobu korzystania z narzędzi w systemie Windows do tworzenia kopii zapasowej plików i ustawień.

Więcej informacji

Metoda 1: Ręczne tworzenie kopii zapasowej plików i ustawień na nośniku wymiennym lub w lokalizacji sieciowej

Najprostsza metoda to ręczne utworzenie kopii zapasowej plików i ustawień na nośniku wymiennym lub w lokalizacji sieciowej. Istnieje możliwość wybrania plików i ustawień, których kopia zapasowa zostanie utworzona, a także częstotliwości jej tworzenia.

Uwaga Nośniki wymienne to na przykład zewnętrzne dyski twarde, płyty DVD, CD i dyski flash USB. Kopię zapasową plików można utworzyć na innym komputerze lub urządzeniu sieciowym, jeżeli komputer jest połączony na przykład z siecią bezprzewodową.

Aby ręcznie skopiować pliki do lokalizacji sieciowej lub na nośnik wymienny na komputerze z systemem Windows 7, Windows Vista, Windows XP lub Windows Server 2003:

 1. Kliknij przycisk Start , kliknij polecenie Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie dysk, na którym aktualnie zainstalowany jest system Windows 7, Windows Vista, Windows XP lub Windows Server 2003.

 2. Otwórz folder Użytkownicy, a następnie otwórz folder użytkownika zawierający pliki, których kopię zapasową chcesz utworzyć.

 3. Skopiuj odpowiednie pliki z folderu użytkownika do lokalizacji sieciowej lub na nośnik wymienny.

Uwagi

 • Aby utworzyć kopię zapasową danych dla wszystkich użytkowników, powtórz kroki 2–3.

 • Aby określić rozmiar wszystkich plików w folderze użytkownika, zaznacz wszystkie foldery, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 • Zapisane pliki można skopiować na dowolny komputer. Należy jednak zainstalować odpowiednie aplikacje na tym komputerze, aby otworzyć poszczególne pliki.

 • Nie wszystkie aplikacje zapisują pliki w folderze użytkownika. Należy sprawdzić inne aplikacje i lokalizację systemu plików, w których aplikacje domyślnie zapisują pliki, a następnie skopiować te pliki do lokalizacji sieciowej lub na nośnik wymienny.

Metoda 2: Korzystanie z funkcji Łatwy transfer w celu tworzenia kopii zapasowej danych na innym komputerze

Kolejną, najprostszą metodą jest użycie funkcji Łatwy transfer w systemie Windows w celu przetransferowania danych na inny komputer. W tej sekcji omówiono następujące scenariusze, w których można użyć funkcji Łatwy transfer do utworzenia kopii zapasowej danych na innym komputerze:

System operacyjny używanego komputera

System operacyjny komputera docelowego

Windows 7

Windows 7

Windows 7

Windows Vista

Windows Vista

Windows Vista

Tworzenie kopii zapasowej danych z komputera z systemem Windows 7

Transferowanie plików i ustawień na inny komputer z systemem Windows 7

Funkcja Łatwy transfer w systemie Windows umożliwia utworzenie kopii zapasowej plików i ustawień konta użytkownika. Następnie można przywrócić te pliki i ustawienia na nowym komputerze. Aby uruchomić narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows:

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg windows łatwy transfer w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Łatwy transfer w systemie Windows na liście Programy.

 2. Wykonaj podane instrukcje, aby przetransferować pliki i ustawienia.

Transferowanie plików i ustawień na komputer z systemem Windows Vista

Jeżeli chcesz przenieść dane z komputera z systemem Windows 7 na komputer z systemem Windows Vista, użyj funkcji Łatwy transfer w systemie Windows w wersji dla systemu Windows Vista. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Na komputerze z systemem Windows 7 włóż do stacji dysków płytę CD lub DVD z systemem Windows Vista.

 2. Kliknij, aby zamknąć program instalacyjny systemu Windows Vista.

 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków CD lub DVD, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 4. Otwórz folder support, a następnie otwórz folder migwiz.

 5. Kliknij dwukrotnie plik Migwiz.exe.

 6. Wykonaj podane instrukcje, aby rozpocząć przekazywanie danych z systemu Windows 7.

Tworzenie kopii zapasowej danych z komputera z systemem Windows Vista

Transferowanie plików i ustawień na inny komputer z systemem Windows Vista

Funkcja Łatwy transfer w systemie Windows umożliwia utworzenie kopii zapasowej plików i ustawień konta użytkownika. Następnie można przywrócić te pliki i ustawienia na nowym komputerze. Aby uruchomić narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows:

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg transfer w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Łatwy transfer w systemie Windows na liście Programy.

 2. Kliknij przycisk Dalej. Jeżeli pojawi się monit o zamknięcie programów, upewnij się, że wszystkie otwarte dokumenty zostały zapisane, a następnie kliknij przycisk Zamknij wszystkie.

 3. Wykonaj czynności w celu przetransferowania plików i ustawień.

Metoda 3: Użycie Centrum kopii zapasowych i przywracania

Jako środka ostrożności można użyć funkcji Centrum kopii zapasowych i przywracania w systemie Windows 7 i Windows Vista w celu utworzenia kopii zapasowej danych.

Tworzenie kopii zapasowej danych z komputera z systemem Windows 7

Uwaga Dane, których kopia zapasowa zostanie utworzona za pomocą funkcji Centrum kopii zapasowych i przywracania systemu Windows 7, można przywrócić tylko w systemie operacyjnym Windows 7.

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg kopia zapasowa w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Kopia zapasowa i przywracanie na liście Programy.

  Uwaga Jeżeli pojawi się monit o zamknięcie programów, upewnij się, że wszystkie otwarte dokumenty zostały zapisane, a następnie je zamknij. Można też kliknąć przycisk Zamknij programy.

 2. W obszarze Tworzenie kopii zapasowej lub przywracanie plików użytkownika kliknij opcję Konfiguruj kopię zapasową.

 3. Wybierz miejsce zapisania kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga Należy pamiętać o zapisaniu plików kopii zapasowej na nośniku wymiennym lub w lokalizacji sieciowej.

 4. Kliknij pozycję Wybierz automatycznie lub Pozwól mi wybrać, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz odpowiednie elementy, a następnie kliknij przycisk Dalej lub polecenie Zapisz ustawienia i uruchom wykonywanie kopii zapasowej.

 6. Kopia zapasowa zostanie zapisana w odpowiedniej lokalizacji.

Tworzenie kopii zapasowej danych z komputera z systemem Windows Vista

Uwaga Dane, których kopia zapasowa zostanie utworzona za pomocą funkcji Centrum kopii zapasowych i przywracania systemu Windows Vista, można przywrócić tylko w systemie operacyjnym Windows Vista.

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg kopia zapasowa w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Kopia zapasowa i przywracanie na liście Programy.

 2. Kliknij opcję Kopia zapasowa plików w obszarze Wykonaj kopię zapasową plików lub całej zawartości komputera.

 3. Wybierz miejsce przechowywania kopii zapasowej plików, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz dysk lub dyski, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz typ lub typy plików, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia, a następnie rozpocznij tworzenie kopii zapasowej.

 7. Kopia zapasowa zostanie zapisana w wybranej lokalizacji.

Metoda 4: Transfer plików z komputera z systemem Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003

Użycie Kreatora transferu plików i ustawień w systemie Windows XP

Kreatora transferu plików i ustawień w systemie Windows XP można użyć do przetransferowania plików na komputerze z systemem Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows 2000.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kreator transferu plików i ustawień.

 2. Kliknij przycisk Dalej, kliknij pozycję Stary komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz sposób przekazywania plików. Jeżeli wybrano pozycję Inne, kopię zapasową można zapisać w lokalizacji sieciowej lub na nośniku wymiennym w celach archiwalnych.

 4. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Dodatkowe materiały

Podczas tworzenia kopii zapasowej plików zalecane jest stosowanie się do następujących wskazówek:

 • Nie należy wykonywać kopii zapasowej plików na partycji odzyskiwania ani na tym samym dysku twardym, na którym zainstalowano system Windows.

  Uwaga Producenci komputerów często konfigurują na nich partycje odzyskiwania. Zazwyczaj partycja odzyskiwania jest widoczna jako dysk twardy.

 • Nośniki z kopią zapasową zawsze przechowuj w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do plików.

 • Skorzystaj z lokalizacji zabezpieczonej przed pożarem innej niż lokalizacja, w której znajduje się komputer. Warto także zaszyfrować dane kopii zapasowej

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×