Jak wyłączyć sterowanie przerwaniami magistrali PCI w systemie Windows

Jeżeli niniejszy artykuł nie wyjaśnia napotkanego problemu ze sprzętem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:

http://support.microsoft.com//default.aspx/w98?sid=460

Streszczenie

Aby wyłączyć sterowanie przerwaniami magistrali PCI, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.

 2. Kliknij kartę Menedżer urządzeń.

 3. Kliknij dwukrotnie gałąź Urządzenia systemowe.

 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Magistrala PCI, a następnie kliknij kartę Sterowanie przerwaniami (IRQ).

 5. Kliknij, aby odznaczyć pole wyboru Użyj sterowania przerwaniami (IRQ), kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

 6. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera należy kliknąć przycisk Tak.

  W przypadku kliknięcia przycisku Nie zamiast przycisku Tak po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera zmiany nie zostaną zastosowane.

UWAGA: Może być również konieczne wyłączenie sterowania przerwaniami magistrali PCI w systemie podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS) komputera. Dodatkowe informacje o tym, jak to wykonać, można uzyskać od producenta systemu BIOS.


Następujące ustawienia określają, których tabel routingu używa system Windows przy programowaniu sterowania przerwaniami:

 • Pobierz tabelę przerwań IRQ z tabeli ACPI BIOS:

  Po zaznaczeniu tego pola wyboru tabela routingu przerwań ACPI BIOS jest pierwszą tabelą, której system Windows próbuje użyć przy programowaniu sterowania przerwaniami. Jeśli urządzenie PCI działa niepoprawnie, kliknij pole wyboru, aby je wyczyścić.

 • Pobierz tabelę przerwań IRQ z tabeli specyfikacji MS:

  Po zaznaczeniu tego pola wyboru tabela routingu Specyfikacja MS jest drugą tabelą, której system Windows próbuje użyć przy programowaniu sterowania przerwaniami.

 • Pobierz tabelę przerwań IRQ z wywołania trybu chronionego PCIBIOS 2.1:

  Po zaznaczeniu tego pola wyboru tabela routingu trybu chronionego PCIBIOS 2.1 jest trzecią tabelą, której system Windows próbuje użyć przy programowaniu sterowania przerwaniami.

 • Pobierz tabelę przerwań IRQ z wywołania trybu rzeczywistego PCIBIOS 2.1:

  Po zaznaczeniu tego pola wyboru tabela routingu trybu rzeczywistego PCIBIOS 2.1 jest czwartą tabelą, której system Windows próbuje użyć przy programowaniu sterowania przerwaniami.

  UWAGA: Domyślnie pole wyboru Pobierz tabelę przerwań IRQ z wywołania trybu chronionego PCIBIOS 2.1 jest odznaczone. Pole to należy zaznaczyć, tylko jeśli urządzenie PCI działa niepoprawnie.

Należy pamiętać, że w obszarze Stan routingu IRQ może pojawiać się wiersz „IRQ Holder For PCI Steering” (Przerwanie tymczasowe dla sterowania PCI), nawet jeśli sterowanie przerwaniami magistrali PCI jest wyłączone Taka sytuacja może wystąpić, jeśli ustawienia IRQ są odczytywane przez system BIOS komputera. Aby uzyskać informacje o modyfikowaniu systemu BIOS, skontaktuj się z jego producentem.


Aby uzyskać dodatkowe informacje o sterowaniu przerwaniami magistrali PCI, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

182604 Opis sterowania przerwaniami magistrali PCI

Więcej informacji

Magistrala lokalna PCI stała się standardem w branży i jest stosowana w większości komputerów z procesorami Pentium. Po uruchomieniu komputera z magistralą lokalną PCI system BIOS automatycznie konfiguruje wszystkie ustawienia i wymagania zasobów karty PCI, ponieważ magistrala PCI i urządzenia PCI używają mechanizmów negocjacji przy wzajemnym identyfikowaniu się oraz deklarowaniu ustawień i wymagań swoich zasobów.


Urządzenia PCI mogą współużytkować te same przerwania, ponieważ system BIOS konstruuje tabelę nazywaną tabelą routingu przerwań PCI. Ta tabela zawiera wpisy dla każdego urządzenia PCI z przypisanym przerwaniem ISA, które jest mapowane na określony numer PCI INT, a ten z kolei jest kojarzony z określonym gniazdem PCI, w którym zainstalowano urządzenie. Są one połączone i tworzą wartość łącza. Wartość łącza jest używana podczas komunikacji z urządzeniem i choć urządzenia PCI mogą korzystać z tego samego przerwania, każde ma osobną wartość łącza.

Gdy system BIOS przypisze ustawienia zasobów i skonstruuje tabelę routingu przerwań PCI, system Windows ładuje i wyodrębnia informacje o zasobach urządzeń PCI i ISA zgodnych z Plug and Play z systemu BIOS i odczytuje informacje z tabeli routingu przerwań PCI. System Windows może ponownie przypisać przerwania ISA, które są mapowane na określony numer PCI INT. System Windows może również ponownie przypisać przerwania dynamicznie, gdy wystąpi zdarzenie Plug and Play, takie jak zadokowanie komputera przenośnego w stacji dokującej.

Czasami przy ponownym przypisywaniu przerwań w ten sposób system Windows może się zawiesić, może zostać wykonany ponowny rozruch lub urządzenie może nie działać, jeśli nastąpi próba ponownego przypisania przerwań, które są konfigurowane przez system BIOS. Użytkownik może uniemożliwić systemowi Windows dynamiczne przydzielanie przerwań ISA przez wyłączenie sterowania przerwaniami. W takim wypadku przerwania przydziela system BIOS.

Producenci OEM mogą chcieć wyłączać sterowanie przerwaniami w nowych komputerach, aby zapobiec konfliktom między zasobami sprzętowymi instalowanych urządzeń. Nie ogranicza to funkcjonalności urządzeń, a jedynie gwarantuje, że będą mogły one korzystać z określonej konfiguracji przerwań, która działała poprawnie podczas testowania systemu przez producenta OEM.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×