Rozwiązanie

Instalowanie Windows Update to inne środowisko w każdym interfejsie użytkownika w Winodws 8. Klasyczny interfejs użytkownika umożliwia skanowanie i Instalowanie opcjonalnych i ważnych aktualizacji, a nowy interfejs użytkownika będzie skanował tylko ważne aktualizacje. Aby uzyskać informacje na temat sposobu wyszukiwania i instalowania aktualizacji systemu Windows w systemie Windows 8, wykonaj czynności opisane w używanym interfejsie użytkownika:

Klasyczny interfejs użytkownika systemu Windows 8

  1. Szybko przesuń palcem w lewym dolnym rogu ekranu (lub jeśli korzystasz z myszy, umieść wskaźnik myszy w lewym dolnym rogu ekranu), a następnie naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję system i zabezpieczenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

  3. Wszystkie opcjonalne i ważne aktualizacje będą dostępne do zainstalowania. Jeśli masz aktualizacje do zainstalowania, naciśnij lub kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować najnowsze aktualizacje systemu Windows.

Nowy interfejs użytkownika systemu Windows 8

  1. Przesuń palcem w prawym górnym rogu ekranu (lub jeśli korzystasz z myszy, umieść wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu), a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyszukaj.

  2. Na pasku wyszukiwania wpisz Windows Update, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

    • Uwaga: po naciśnięciu lub kliknięcie przycisku Sprawdź aktualizacje będzie można skanować tylko ważne aktualizacje systemu Windows. Jeśli chcesz zainstalować aktualizacje opcjonalne, naciśnij lub kliknij pozycję Zainstaluj opcjonalne aktualizacje.

  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje teraz. Jeśli ważne aktualizacje są availabe, naciśnij lub kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje. Jeśli aktualizacje opcjonalne są dostępne, naciśnij lub kliknij pozycję Uzyskaj więcej informacji. Uwaga: wybranie lub kliknięcie pozycji Uzyskaj więcej informacji spowoduje przełączenie do klasycznego interfejsu użytkownika w celu ich zainstalowania.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować najnowsze aktualizacje systemu Windows.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×