Ten artykuł zawiera opis dodatku Service Pack 4 (SP4) dla programu Microsoft SQL Server 2012. Jest to najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2012. Ponadto w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące programu Microsoft SQL server 2012 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 4

Data wydania: 22 września 2017 r.

Microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 3

Data wydania: 21 listopada 2015 r.

Microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 2

Data wydania: 10 czerwca 2014 r.

Microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 1

Data wydania: 7 listopada 2012 r.

Uwaga Program SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 1 został również udostępniony w witrynie Microsoft Update w dniu 27 listopada 2012 r. Wymagana poprawka SQL Server 2012 SP1Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu SQL Server 2012 może wystąpić problem polegający na tym, że Instalator Windows jest uruchamiany wielokrotnie. Ten problem został opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera łącze do pobranej poprawki umożliwiającej rozwiązanie problemu: należy pamiętać , że po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu SQL Server 2012 jest wymagane zainstalowanie tej poprawki.

2793634 Instalator Windows uruchamia się wielokrotnie po zainstalowaniu programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP1 Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:po zastosowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2012 może wystąpić znany problem! Szczegóły w ramach.....

Ważne uwagi dotyczące korzystania z usługi Microsoft Update

Przy korzystaniu z usługi Microsoft Update do instalowania dodatków Service Pack programu SQL Server należy wziąć pod uwagę, że:

 • Instalacja dodatku Service Pack będzie nienadzorowana („cicha”).

 • Usługa Microsoft Update zainstaluje dodatek Service Pack na wszystkich wystąpieniach programu SQL Server zainstalowanych na docelowym komputerze. Uwaga Dodatek Service Pack jest instalowany na wszystkich wystąpieniach programu SQL Server zgodnych z wersją programu SQL Server, dla której przeznaczony jest dodatek Service Pack.

 • Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Microsoft Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

Informacje o dodatkach Service Pack programu SQL Server

Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack aktualizują produkt. Zawierają one poprawki błędów zgłaszanych przez społeczność programu Microsoft SQL Server. Dodatki Service Pack mogą również obejmować problemy, które zdaniem naszej organizacji pomocy technicznej powinny zostać rozwiązane. Najczęściej stosowane metryki służące do klasyfikacji tych elementów to liczba połączeń od klientów oraz wyniki satysfakcji klientów. Te aktualizacje i składniki są powiązane ze sobą w celu ułatwienia pobierania. Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Instalowanie poprzedniego dodatku Service Pack przed instalacją najnowszego dodatku Service Pack nie jest konieczne.

Informacje

 • KB2958069 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2014

 • KB2527041 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2008 R2

 • KB968382 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2008

 • Cykl świadczenia pomocy technicznej dla programu Microsoft SQL Server

 • KB321185 Jak ustalić wersję i edycję programu SQL Server oraz jego składników

 • KB957826 Kompilacje dla wszystkich wersji programu SQL Server

 • KB822499 Schemat nazw oraz opisy obszarów poprawek dla pakietów aktualizacji programu SQL Server

 • KB824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×