Ta poprawka dotyczy również programów Microsoft SQL Server 2014 i 2017 Analysis Services (SSAS), programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP2 i programu SQL Server 2016 SP1.

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Tabelę przestawną można utworzyć przy użyciu jednej miary i kilku atrybutów wymiaru w usługach SQL Server Analysis Services (SSAS).

  • Filtrowanie według określonego elementu, a następnie usunięcie filtru z jednego wymiaru.

  • W warunku filtru występuje poprzednia kwerenda (zapytanie 1) z wybraną częścią, a następnie kolejna kwerenda (zapytanie 2), która jest uruchamiana w perspektywie. Uwagi

    • Oba zapytania 1 i Query 2 są uruchamiane w ramach tej samej roli.

    • Miejsce, w którym ma się znajdować zapytanie 2, można spełnić w obszarze zapytania 1 (bez wycinka podzaznaczania). Istnieje obliczenie kwerendy 1, a także w zapytaniu 2, co powoduje, że wyniki są buforowane, a następnie przeszukiwane w globalnej pamięci podręcznej aparatu formuły.

W tym scenariuszu sumy są nieprawidłowe, ponieważ nadal wyświetlają sumę określonego elementu przefiltrowanego.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu regresji w "sumach końcowych" z aktualizacji skumulowanej 4 dla programu Microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem SP1.

Rozwiązanie

Ten problem rozwiązano w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

Zbiorcza aktualizacja 10 dla programu SQL Server 2017

Zbiorcza aktualizacja 8 dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1

Zbiorcza aktualizacja 1 dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP2

Zbiorcza aktualizacja 2 dla programu SQL Server 2014

Zbiorcza aktualizacja 10 dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP1

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×