We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Symptomy

Załóżmy, że masz wielowymiarowy wymiar OLAP (MOLAP), w którym włączono funkcję aktywnej pamięci podręcznej w usłudze Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS), a do wymiaru jest wywoływana kostka, która ma relacyjną partycję OLAP (ROLAP). Gdy dane w źródłowej bazie danych powodują, że aktywne buforowanie jest wywoływane dla wymiaru, wystąpi awaria i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Błąd wewnętrzny: Wystąpił nieoczekiwany błąd (plik onazwie filename, LineNumberwiersz, funkcja "NazwaFunkcji").

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

Zbiorcza aktualizacja 8 dla programu SQL Server 2017

Zbiorcza aktualizacja 1 dla programu SQL server 2016 z dodatkiem Service Pack 2 Aktualizacja zbiorcza 9 dla SQL Server 2016 z dodatkiem Service Pack 1

Zbiorcza aktualizacja 2 dla programu SQL server 2014 z dodatkiem SP1Zbiorcza aktualizacja 6 dla programu SQL Server 2014Skumulowana aktualizacja 4 dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP2

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Obejście

W celu obejścia tego problemu Użyj trybu hybrydowego OLAP (HOLAP) zamiast trybu relacyjnego OLAP (ROLAP) w programie SSAS 2012.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×