Symptomy

W usługach SQL Server Analysis Services jest używana kwerenda zawierająca warunek sortowania komórek lub wartości miar. Gdy próbujesz anulować zapytanie, nie możesz. 

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

Zbiorcza aktualizacja 2 dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1

Zbiorcza aktualizacja 4 dla programu SQL Server 2016

Zbiorcza aktualizacja 10 dla programu SQL server 2014 z dodatkiem SP1 Skumulowana aktualizacja 3 dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2 

Zbiorcza aktualizacja 6 dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 3 

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

    Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2016

    Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP1/SP2

    Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP3

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Informacje o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×