Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Nszczegóły

Począwszy od programu Microsoft SQL Server 2012, błędy wywoływane przez sys.dm_sql_referenced_entities (na przykład, gdy obiekt został poddany zmianie schematu) nie można przechwycić za pomocą try... CATCH-SQL Block. W przypadku, gdy to zachowanie jest oczekiwane w programie SQL Server 2012 lub nowszym, ta poprawa wprowadza nową kolumnę o nazwie is_incomplete w dynamicznym widoku zarządzania (DMV).

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

is_incomplete

wersją

1 = Jeśli wystąpi błąd przed przetworzeniem wszystkich kolumn.

0 = Jeśli wszystkie kolumny są pomyślnie przetwarzane bez błędów.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat sys.DM_SQL_REFERENCED_ENTITIESDMV,   możesz skorzystać z następującego linku:

sys.dm_sql_referenced_entities (Transact-SQL)

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack dla programu SQL Server

Ta aktualizacja jest uwzględniona w następujących dodatkach Service Pack dla programu SQL Server:

       Dodatek Service Pack 2 dla programu SQL Server 2016

      Dodatek Service Pack 3 dla programu SQL Server 2014

Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Nasze zalecenie polega na zastosowaniu najnowszego dodatku Service Pack oraz najnowszej aktualizacji zbiorczej dla tego dodatku Service Pack. Instalowanie poprzedniego dodatku Service Pack przed instalacją najnowszego dodatku Service Pack nie jest konieczne. Skorzystaj z tabeli 1 w poniższym artykule, aby znaleźć więcej informacji na temat najnowszego dodatku Service Pack i najnowszej aktualizacji zbiorczej.

Jak ustalić wersję, wersja i poziom aktualizacji programu SQL Server i jego składników

Informacje

Informacje o terminologiiużywanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×