Powiązane tematy
×

Ten artykuł zawiera opis pakietu aktualizacji zbiorczej 6 (CU6) (numer kompilacji: 13.0.5292.0) dla programu Microsoft SQL Server 2016 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Ta aktualizacja zawiera poprawki wydane po wstępnym wydaniu programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP2.

Zbiorcza aktualizacja

Aktualizacje zbiorcze (CU) są teraz dostępne w centrum pobierania Microsoft. W centrum pobierania jest dostępny tylko najnowszy wypełnienie wydane dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP2.

 • Każda nowa CU zawiera wszystkie poprawki, które zostały uwzględnione w poprzedniej wersji CU dla zainstalowanego pakietu SQL Server z dodatkiem Service Pack.

 • Firma Microsoft zaleca trwającą, aktywną instalację usługi CUs w miarę ich udostępniania:

  • Usługa SQL Server CUs jest certyfikowana na te same poziomy, co Dodatki Service Pack, i powinna być instalowana na tym samym poziomie zaufania.

  • Dane historyczne pokazują, że znacząca liczba przypadków na wsparcie obejmuje problem, który został już rozwiązany w wypełnieniu.

  • Niektórymi poprawkami mogą być wartości dodatkowe i nowsze. Obejmuje to możliwość obsługi, zarządzania i aktualizacji niezawodności.

 • Podobnie jak w przypadku pakietów Service Pack dla programu SQL Server, zalecamy przetestowanie usługi CUs przed wdrożeniem ich w środowiskach produkcyjnych.

 • Zalecamy uaktualnienie instalacji programu SQL Server do najnowszej wersji dodatku Service Pack dla programu SQL server 2016.

Jak uzyskać ten pakiet aktualizacji zbiorczej

Następująca aktualizacja jest dostępna w centrum pobierania Microsoft:

Download icon  Pobierz najnowszy zbiorczy pakiet aktualizacji dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP2. Jeśli strona pobierania nie zostanie wyświetlona, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i uzyskaj pomoc techniczną , aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej. Uwaga Po opublikowaniu przyszłych aktualizacji zbiorczych dla programu SQL Server 2016 można je znaleźć i pobrać z wykazu Microsoft Windows Update. Zalecamy jednak, aby zawsze instalować najnowszą, dostępną aktualizację zbiorczą.

Dodatkowe poprawki uwzględnione w tym zbiorczym pakiecie aktualizacji

Numer błędu VSTS

Numer artykułu KB

Opis

Naprawianie obszaru

12710423

4500327    

Poprawka: problem z harmonogramem niezwiązanym z generowaniem jest wyświetlany podczas uruchamiania kwerend w trybie wsadowym rozlania w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

12186150

4468101

Udoskonalenie: w programie SQL Server 2016 i 2017 zostanie obcięta opcjonalna zamiana na "dane typu ciąg lub Binary" z informacjami rozszerzonymi.

Aparat SQL

12748064

4480652

Poprawka: usługa modułu zapisującego SQL może powodować niewykrywalne Zakleszczenie w DMV systemowym podczas wykonywania kopii zapasowej w usłudze VSS

Aparat SQL

12671862

4486932

Poprawka: użytkownicy nie mogą tworzyć statystyk przyrostowych w indeksach nieklastrowanych, które nie są wyrównane do tabeli bazowej w programie SQL Server 2016

Wydajność SQL

12600924

4488403

Poprawka: obrazy w raporcie nie będą wyświetlane, gdy nazwa raportu zawiera nawiasy "(" w usłudze SSRS 2016

Usługi Reporting Services

12646096

4488809

Poprawka: potwierdzenie występuje, gdy zapytanie równoległe zostanie usunięte z tabeli FILESTREAM w programie SQL Server 2014 i 2016

Aparat SQL

12668586

4488817

Poprawka: w przypadku korzystania z udostępnionych woluminów klastra (CSV) w wystąpieniach klastra trybu failover programu SQL Server 2016 nie można włączyć funkcji FILESTREAM dotyczącej dostępu do plików

Aparat SQL

12658209

4488853

Poprawka: MSrepl_agent_jobs ' nie istnieje po uruchomieniu sp_addpullsubscription_agent, aby utworzyć abonament ściągania w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

12639882

4488856

Poprawka: błąd 2812 i 20028 występują, gdy po uaktualnieniu programu SQL Server 2016 program Publisher lub włączy bazę danych do publikacji zostanie

Aparat SQL

12654426

4488949

Poprawka: potwierdzenie występuje, gdy połączony serwer, który wskazuje się na siebie, jest wykorzystywany w transakcjach między bazami danych w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

12654303

4488971

Poprawka: uaktualnianie bazy danych MDS nie powiodło się z błędem w programie SQL Server 2016

Usługa Data Quality Services (DQS)

12660793

4489202

Poprawka: błąd 10314 występuje podczas ładowania zestawu platformy .NET CLR w bazie danych programu SQL Server 2016

Aparat SQL

12677809

4490138

Poprawka: przefiltrowane NCI za pomocą CCI może nie być zachowywane, gdy tabela zostanie zaktualizowana w taki sposób, że żaden z kluczowych lub uwzględnionych kolumn NCI nie zostanie zmieniony

Wydajność SQL

12673166

4490140

Poprawka: zrzut stosu występuje w procesie oczyszczania śledzenia zmian w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

12391094

4490141

Usprawnienia: DMV sys.dm_hadr_cluster zgłasza kworum monitora w chmurze typ "4", quorum_type_desc "UNKNOWN_QUORUM" w programie SQL Server 2016

Wysoka dostępność

12708933

4490435

Poprawka: "dany klucz nie był obecny w słowniku" występuje, jeśli w ramach źródła danych przestawnych w programie SQL Server 2016 jest wyświetlany podgląd

Usługi integracji

12700350

4490737

Poprawka: nie można edytować subskrypcji opartej na danych z parametrem Date w usłudze SSRS 2016

Usługi Reporting Services

12689122

4490743

Poprawka: nagłówek wiersza prostej siatki danych znika po kliknięciu elementu w siatce w usłudze SSRS 2016

Usługi Reporting Services

12664995

4491333

Poprawka: subskrypcja nie powiedzie się, jeśli parametr DateTime jest tworzony i edytowany przez różne ustawienia regionalne i język klawiatury w usłudze SSRS 2016

Usługi Reporting Services

12722975

4492762

Poprawka: zestaw kolekcji śledzenia SQL kończy się niepowodzeniem po kliknięciu przycisku "Zbierz i przekaż" w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

12679390

4492865

Udoskonalenie: w usłudze SSRS 2016 można korzystać z wersji JQuery 3.0.0 lub nowszej.

Usługi Reporting Services

12711556

4492880

Poprawka: automatyczne potwierdzeń podczas wypełniania, gdy bazy danych są usuwane z usługi AG w programie SQL Server 2016

Wysoka dostępność

12741001

4492899

Poprawka: katalog poziomu bazy danych FileTable jest niedostępny po uruchomieniu bazy danych programu SQL Server 2016

Aparat SQL

12644636

4493329

Poprawka: Wystąpił błąd, gdy użyto sp_addarticle w celu dodania artykułu dotyczącego replikacji transakcyjnej do tabeli na subskrybencie zoptymalizowanym pod kątem pamięci w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

12738723

4493363

Poprawka: specjalnie spreparowane zapytanie uruchamiane przez niskiego uprzywilejowanego użytkownika może narazić dane maskowane w programie SQL Server 2016

Zabezpieczenia SQL

12733996

4493364

Poprawka: Wystąpił błąd podczas wykonywania kopii zapasowej maszyny wirtualnej za pomocą kopii zapasowej innej niż oparta na składniku w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

Uwagi dotyczące tej aktualizacji

Wdrożenie środowiska hybrydowego

Po wdrożeniu poprawek w środowisku hybrydowym (na przykład w funkcji AlwaysOn, replikacji, klastra i dublowania) przed wdrożeniem aktualizacji warto zapoznać się z następującymi artykułami:

Obsługa języków

 • Zbiorcze aktualizacje programu SQL Server są obecnie wielojęzyczne. Ten skumulowany pakiet aktualizacji nie jest więc specyficzny dla jednego języka. Dotyczy to wszystkich obsługiwanych języków.

Składniki (funkcje) zaktualizowane

Pojedynczy pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie dostępne aktualizacje dla wszystkich składników programu SQL Server 2016 (funkcje). Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizuje tylko te składniki, które są obecnie zainstalowane w wystąpieniu programu SQL Server, które zostało wybrane do obsługi.  Jeśli funkcja programu SQL Server (na przykład usługi Analysis Services) jest dodawana do wystąpienia po zastosowaniu tej CU, należy ponownie zastosować tę wartość w celu zaktualizowania nowej funkcji w tej CU.

Pomoc techniczna dotycząca tej aktualizacji

Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jeśli jest wymagane rozwiązanie problemu, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego konkretnego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi, przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.  

Jak odinstalować tę aktualizację

 1. W panelu sterowania wybierz pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w obszarze programy i funkcje.

 2. Zlokalizuj pozycję odpowiadającą temu pakietowi aktualizacji skumulowanej w programie Microsoft SQL Server 2016.

 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) wpis, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musisz mieć uruchomiony program SQL Server 2016 z dodatkiem SP2.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji skumulowanych może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o pliku pakietu aktualizacji zbiorczej

Wersja angielskojęzyczna tego pakietu ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Usługa przeglądarki SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Instapi130.dll

2015.131.5292.0

53536

12-Mar-2019

08:18

x86

Keyfile.dll

2015.131.5292.0

88656

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlbrowser.exe

2015.131.5292.0

276792

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

107808

12-Mar-2019

08:18

x86

Program SQL Server 2016 Writer

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Instapi130.dll

2015.131.5292.0

61016

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5292.0

186448

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

127056

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5292.0

168736

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlvdi.dll

2015.131.5292.0

197208

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqlwriter.exe

2015.131.5292.0

131664

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlwvss.dll

2015.131.5292.0

346712

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.131.5292.0

26200

12-Mar-2019

08:19

x64

Usługi SQL Server 2016 Analysis Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.5292.0

1348184

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5292.0

990296

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5292.0

990288

12-Mar-2019

08:18

x86

Msmdctr130.dll

2015.131.5292.0

40016

12-Mar-2019

08:21

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5292.0

37101648

12-Mar-2019

08:18

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5292.0

56208464

12-Mar-2019

08:21

x64

Msmdsrv.exe

2015.131.5292.0

56745552

12-Mar-2019

08:21

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5292.0

6507608

12-Mar-2019

08:18

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5292.0

7507032

12-Mar-2019

08:19

x64

Msolap130.dll

2015.131.5292.0

7008336

12-Mar-2019

08:18

x86

Msolap130.dll

2015.131.5292.0

8639568

12-Mar-2019

08:21

x64

Msolui130.dll

2015.131.5292.0

287312

12-Mar-2019

08:18

x86

Msolui130.dll

2015.131.5292.0

310352

12-Mar-2019

08:21

x64

Sql_as_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5292.0

186448

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlceip.exe

13.0.5292.0

256288

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

107808

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

127056

12-Mar-2019

08:21

x64

Tmapi.dll

2015.131.5292.0

4345944

12-Mar-2019

08:19

x64

Tmcachemgr.dll

2015.131.5292.0

2826328

12-Mar-2019

08:19

x64

Tmpersistence.dll

2015.131.5292.0

1071192

12-Mar-2019

08:19

x64

Tmtransactions.dll

2015.131.5292.0

1352280

12-Mar-2019

08:19

x64

Xe.dll

2015.131.5292.0

626264

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5292.0

259672

12-Mar-2019

08:21

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5292.0

319064

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5292.0

191576

12-Mar-2019

08:21

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5292.0

227416

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5292.0

24050776

12-Mar-2019

08:19

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5292.0

32727640

12-Mar-2019

08:21

x86

Typowe podstawy usług baz danych programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Batchparser.dll

2015.131.5292.0

160544

12-Mar-2019

08:18

x86

Batchparser.dll

2015.131.5292.0

180824

12-Mar-2019

08:23

x64

Instapi130.dll

2015.131.5292.0

53536

12-Mar-2019

08:18

x86

Instapi130.dll

2015.131.5292.0

61016

12-Mar-2019

08:23

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5292.0

29472

12-Mar-2019

08:18

x86

Isacctchange.dll

2015.131.5292.0

30800

12-Mar-2019

08:21

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5292.0

1027672

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5292.0

1027664

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.5292.0

1348688

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.5292.0

702752

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.5292.0

765728

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.5292.0

520992

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5292.0

711768

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5292.0

711968

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5292.0

75352

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5292.0

72792

12-Mar-2019

08:21

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5292.0

31824

12-Mar-2019

08:18

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5292.0

35920

12-Mar-2019

08:21

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5292.0

59984

12-Mar-2019

08:18

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5292.0

72784

12-Mar-2019

08:21

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

107808

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

127056

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlftacct.dll

2015.131.5292.0

46880

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5292.0

51792

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5292.0

365880

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5292.0

406104

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5292.0

35104

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5292.0

37464

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqltdiagn.dll

2015.131.5292.0

60704

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqltdiagn.dll

2015.131.5292.0

67672

12-Mar-2019

08:19

x64

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Dreplayclient.exe

2015.131.5292.0

121120

12-Mar-2019

08:18

x86

Dreplaycommon.dll

2015.131.5292.0

690768

12-Mar-2019

08:18

x86

Dreplayutil.dll

2015.131.5292.0

310048

12-Mar-2019

08:18

x86

Instapi130.dll

2015.131.5292.0

61016

12-Mar-2019

08:23

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5292.0

28448

12-Mar-2019

08:18

x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_controller

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Dreplaycommon.dll

2015.131.5292.0

690768

12-Mar-2019

08:18

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.131.5292.0

350496

12-Mar-2019

08:18

x86

Dreplayprocess.dll

2015.131.5292.0

171808

12-Mar-2019

08:18

x86

Instapi130.dll

2015.131.5292.0

61016

12-Mar-2019

08:23

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5292.0

28448

12-Mar-2019

08:18

x86

Wystąpienie podstawowe usług bazy danych programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Backuptourl.exe

13.0.5292.0

41040

12-Mar-2019

08:21

x64

Batchparser.dll

2015.131.5292.0

180824

12-Mar-2019

08:23

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.131.5292.0

225360

12-Mar-2019

08:21

x64

Dcexec.exe

2015.131.5292.0

74320

12-Mar-2019

08:21

x64

Fssres.dll

2015.131.5292.0

81488

12-Mar-2019

08:21

x64

Hadrres.dll

2015.131.5292.0

177752

12-Mar-2019

08:23

x64

Hkcompile.dll

2015.131.5292.0

1298008

12-Mar-2019

08:23

x64

Hkengine.dll

2015.131.5292.0

5600848

12-Mar-2019

08:20

x64

Hkruntime.dll

2015.131.5292.0

158800

12-Mar-2019

08:20

x64

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

13.0.5292.0

234064

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.131.5292.0

72280

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.131.5292.0

65112

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5292.0

150104

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5292.0

158808

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.131.5292.0

271960

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.131.5292.0

74840

12-Mar-2019

08:19

x64

Odsole70.dll

2015.131.5292.0

92752

12-Mar-2019

08:21

x64

Opends60.dll

2015.131.5292.0

32856

12-Mar-2019

08:23

x64

Qds.dll

2015.131.5292.0

869968

12-Mar-2019

08:21

x64

Rsfxft.dll

2015.131.5292.0

34392

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqagtres.dll

2015.131.5292.0

64592

12-Mar-2019

08:21

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlaamss.dll

2015.131.5292.0

80472

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlaccess.dll

2015.131.5292.0

462936

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlagent.exe

2015.131.5292.0

566352

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5292.0

44320

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5292.0

51792

12-Mar-2019

08:22

x64

Sqlagentlog.dll

2015.131.5292.0

32848

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlagentmail.dll

2015.131.5292.0

47704

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5292.0

186448

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlceip.exe

13.0.5292.0

256288

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlcmdss.dll

2015.131.5292.0

59984

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqldk.dll

2015.131.5292.0

2587728

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqldtsss.dll

2015.131.5292.0

97368

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqliosim.com

2015.131.5292.0

307792

12-Mar-2019

08:22

x64

Sqliosim.exe

2015.131.5292.0

3014224

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqllang.dll

2015.131.5292.0

39528528

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlmin.dll

2015.131.5292.0

37892184

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlolapss.dll

2015.131.5292.0

97880

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlos.dll

2015.131.5292.0

26200

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.131.5292.0

58456

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlrepss.dll

2015.131.5292.0

54872

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5292.0

30808

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5292.0

30808

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5292.0

61016

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.131.5292.0

27736

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.131.5292.0

5808728

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5292.0

732760

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqlservr.exe

2015.131.5292.0

393296

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5292.0

152152

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqltses.dll

2015.131.5292.0

8923736

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqsrvres.dll

2015.131.5292.0

250968

12-Mar-2019

08:19

x64

Xe.dll

2015.131.5292.0

626264

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5292.0

319064

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5292.0

227416

12-Mar-2019

08:23

x64

Xpadsi.exe

2015.131.5292.0

78928

12-Mar-2019

08:21

x64

Xplog70.dll

2015.131.5292.0

65624

12-Mar-2019

08:23

x64

Xpsqlbot.dll

2015.131.5292.0

33368

12-Mar-2019

08:23

x64

Xpstar.dll

2015.131.5292.0

422488

12-Mar-2019

08:23

x64

Podstawowe udostępnione usługi bazy danych programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Batchparser.dll

2015.131.5292.0

160544

12-Mar-2019

08:18

x86

Batchparser.dll

2015.131.5292.0

180824

12-Mar-2019

08:23

x64

Bcp.exe

2015.131.5292.0

119888

12-Mar-2019

08:21

x64

Commanddest.dll

2015.131.5292.0

248912

12-Mar-2019

08:21

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.131.5292.0

115792

12-Mar-2019

08:21

x64

Datacollectortasks.dll

2015.131.5292.0

187984

12-Mar-2019

08:21

x64

Distrib.exe

2015.131.5292.0

191056

12-Mar-2019

08:21

x64

Dteparse.dll

2015.131.5292.0

109648

12-Mar-2019

08:21

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5292.0

88664

12-Mar-2019

08:18

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5292.0

137296

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtexec.exe

2015.131.5292.0

72784

12-Mar-2019

08:21

x64

Dts.dll

2015.131.5292.0

3146832

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5292.0

477264

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5292.0

492624

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtshost.exe

2015.131.5292.0

86608

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtslog.dll

2015.131.5292.0

120400

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5292.0

545360

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5292.0

1279056

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5292.0

48208

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5292.0

87632

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtutil.exe

2015.131.5292.0

134736

12-Mar-2019

08:21

x64

Exceldest.dll

2015.131.5292.0

263248

12-Mar-2019

08:21

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5292.0

285264

12-Mar-2019

08:21

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5292.0

166480

12-Mar-2019

08:21

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5292.0

389200

12-Mar-2019

08:21

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5292.0

401488

12-Mar-2019

08:21

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5292.0

96336

12-Mar-2019

08:21

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.131.5292.0

58968

12-Mar-2019

08:23

x64

Logread.exe

2015.131.5292.0

626768

12-Mar-2019

08:21

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5292.0

1313880

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5292.0

391768

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.131.5292.0

1651288

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5292.0

150104

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5292.0

158808

12-Mar-2019

08:19

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5292.0

101456

12-Mar-2019

08:21

x64

Msxmlsql.dll

2015.131.5292.0

1494616

12-Mar-2019

08:23

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5292.0

264272

12-Mar-2019

08:21

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5292.0

290896

12-Mar-2019

08:21

x64

Osql.exe

2015.131.5292.0

75344

12-Mar-2019

08:21

x64

Rawdest.dll

2015.131.5292.0

209488

12-Mar-2019

08:21

x64

Rawsource.dll

2015.131.5292.0

196688

12-Mar-2019

08:21

x64

Rdistcom.dll

2015.131.5292.0

906832

12-Mar-2019

08:21

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5292.0

186960

12-Mar-2019

08:21

x64

Repldp.dll

2015.131.5292.0

281680

12-Mar-2019

08:21

x64

Replprov.dll

2015.131.5292.0

812112

12-Mar-2019

08:21

x64

Replrec.dll

2015.131.5292.0

1018968

12-Mar-2019

08:19

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlcmd.exe

2015.131.5292.0

249424

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqldiag.exe

2015.131.5292.0

1257552

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqllogship.exe

13.0.5292.0

104736

12-Mar-2019

08:18

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5292.0

28960

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlresld.dll

2015.131.5292.0

30808

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5292.0

28448

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5292.0

30808

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5292.0

53024

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5292.0

61016

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5292.0

127288

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5292.0

152152

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5292.0

180824

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlwep130.dll

2015.131.5292.0

105560

12-Mar-2019

08:19

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5292.0

216144

12-Mar-2019

08:19

x64

Txagg.dll

2015.131.5292.0

364632

12-Mar-2019

08:19

x64

Txbdd.dll

2015.131.5292.0

172632

12-Mar-2019

08:19

x64

Txdatacollector.dll

2015.131.5292.0

367704

12-Mar-2019

08:19

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5292.0

296536

12-Mar-2019

08:19

x64

Txderived.dll

2015.131.5292.0

607832

12-Mar-2019

08:19

x64

Txlookup.dll

2015.131.5292.0

532056

12-Mar-2019

08:19

x64

Txmerge.dll

2015.131.5292.0

230488

12-Mar-2019

08:19

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5292.0

278616

12-Mar-2019

08:19

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5292.0

128088

12-Mar-2019

08:19

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5292.0

126552

12-Mar-2019

08:19

x64

Txsort.dll

2015.131.5292.0

259160

12-Mar-2019

08:19

x64

Txsplit.dll

2015.131.5292.0

600664

12-Mar-2019

08:19

x64

Txunionall.dll

2015.131.5292.0

181848

12-Mar-2019

08:19

x64

Xe.dll

2015.131.5292.0

626264

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5292.0

319064

12-Mar-2019

08:23

x64

SQL Server 2016 sql_extensibility

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Launchpad.exe

2015.131.5292.0

1014864

12-Mar-2019

08:21

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlsatellite.dll

2015.131.5292.0

837208

12-Mar-2019

08:23

x64

Aparat pełnotekstowy SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Fd.dll

2015.131.5292.0

660056

12-Mar-2019

08:23

x64

Fdhost.exe

2015.131.5292.0

105040

12-Mar-2019

08:21

x64

Fdlauncher.exe

2015.131.5292.0

51280

12-Mar-2019

08:21

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlft130ph.dll

2015.131.5292.0

57936

12-Mar-2019

08:23

x64

SQL Server 2016 sql_inst_mr

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Imrdll.dll

13.0.5292.0

23640

12-Mar-2019

08:18

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Usługi integracji programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

11-Mar-2019

23:02

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

11-Mar-2019

23:02

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

11-Mar-2019

23:02

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

11-Mar-2019

23:02

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

11-Mar-2019

23:02

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

11-Mar-2019

23:02

x86

Commanddest.dll

2015.131.5292.0

203040

12-Mar-2019

08:18

x86

Commanddest.dll

2015.131.5292.0

248912

12-Mar-2019

08:21

x64

Dteparse.dll

2015.131.5292.0

99616

12-Mar-2019

08:18

x86

Dteparse.dll

2015.131.5292.0

109648

12-Mar-2019

08:21

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5292.0

88664

12-Mar-2019

08:18

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5292.0

83536

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5292.0

116000

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5292.0

137296

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtexec.exe

2015.131.5292.0

66848

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtexec.exe

2015.131.5292.0

72784

12-Mar-2019

08:21

x64

Dts.dll

2015.131.5292.0

2632992

12-Mar-2019

08:18

x86

Dts.dll

2015.131.5292.0

3146832

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5292.0

419104

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5292.0

477264

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5292.0

392480

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5292.0

492624

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtsdebughost.exe

2015.131.5292.0

93984

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5292.0

109648

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtshost.exe

2015.131.5292.0

76576

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtshost.exe

2015.131.5292.0

86608

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtslog.dll

2015.131.5292.0

103200

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtslog.dll

2015.131.5292.0

120400

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5292.0

541472

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5292.0

545360

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5292.0

1059616

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5292.0

1279056

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5292.0

42272

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5292.0

48208

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5292.0

80160

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5292.0

87632

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtutil.exe

2015.131.5292.0

115488

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtutil.exe

2015.131.5292.0

134736

12-Mar-2019

08:21

x64

Exceldest.dll

2015.131.5292.0

216864

12-Mar-2019

08:18

x86

Exceldest.dll

2015.131.5292.0

263248

12-Mar-2019

08:21

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5292.0

232736

12-Mar-2019

08:18

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5292.0

285264

12-Mar-2019

08:21

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5292.0

135456

12-Mar-2019

08:18

x86

Execpackagetask.dll

2015.131.5292.0

166480

12-Mar-2019

08:21

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5292.0

334624

12-Mar-2019

08:18

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5292.0

389200

12-Mar-2019

08:21

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5292.0

345376

12-Mar-2019

08:18

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5292.0

401488

12-Mar-2019

08:21

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5292.0

80680

12-Mar-2019

08:18

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5292.0

96336

12-Mar-2019

08:21

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5292.0

1313880

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5292.0

1313872

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5292.0

73296

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5292.0

107296

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5292.0

112208

12-Mar-2019

08:21

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5292.0

82520

12-Mar-2019

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5292.0

82512

12-Mar-2019

01:20

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5292.0

391768

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5292.0

139040

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5292.0

150104

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5292.0

144672

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5292.0

158808

12-Mar-2019

08:19

x64

Msdtssrvr.exe

13.0.5292.0

216864

12-Mar-2019

08:18

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5292.0

90192

12-Mar-2019

08:18

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5292.0

101456

12-Mar-2019

08:21

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5292.0

216656

12-Mar-2019

08:18

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5292.0

264272

12-Mar-2019

08:21

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5292.0

235600

12-Mar-2019

08:18

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5292.0

290896

12-Mar-2019

08:21

x64

Rawdest.dll

2015.131.5292.0

168528

12-Mar-2019

08:18

x86

Rawdest.dll

2015.131.5292.0

209488

12-Mar-2019

08:21

x64

Rawsource.dll

2015.131.5292.0

155216

12-Mar-2019

08:18

x86

Rawsource.dll

2015.131.5292.0

196688

12-Mar-2019

08:21

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5292.0

151632

12-Mar-2019

08:18

x86

Recordsetdest.dll

2015.131.5292.0

186960

12-Mar-2019

08:21

x64

Sql_is_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlceip.exe

13.0.5292.0

256288

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqldest.dll

2015.131.5292.0

215840

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqldest.dll

2015.131.5292.0

263760

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5292.0

151328

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5292.0

180824

12-Mar-2019

08:19

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5292.0

176928

12-Mar-2019

08:18

x86

Ssisoledb.dll

2015.131.5292.0

216144

12-Mar-2019

08:19

x64

Txagg.dll

2015.131.5292.0

364632

12-Mar-2019

08:19

x64

Txagg.dll

2015.131.5292.0

304728

12-Mar-2019

08:21

x86

Txbdd.dll

2015.131.5292.0

172632

12-Mar-2019

08:19

x64

Txbdd.dll

2015.131.5292.0

137816

12-Mar-2019

08:21

x86

Txbestmatch.dll

2015.131.5292.0

611416

12-Mar-2019

08:19

x64

Txbestmatch.dll

2015.131.5292.0

496216

12-Mar-2019

08:21

x86

Txcache.dll

2015.131.5292.0

183384

12-Mar-2019

08:19

x64

Txcache.dll

2015.131.5292.0

148056

12-Mar-2019

08:21

x86

Txcharmap.dll

2015.131.5292.0

289880

12-Mar-2019

08:19

x64

Txcharmap.dll

2015.131.5292.0

250456

12-Mar-2019

08:21

x86

Txcopymap.dll

2015.131.5292.0

182872

12-Mar-2019

08:19

x64

Txcopymap.dll

2015.131.5292.0

147544

12-Mar-2019

08:21

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5292.0

296536

12-Mar-2019

08:19

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5292.0

255064

12-Mar-2019

08:21

x86

Txderived.dll

2015.131.5292.0

607832

12-Mar-2019

08:19

x64

Txderived.dll

2015.131.5292.0

519256

12-Mar-2019

08:21

x86

Txfileextractor.dll

2015.131.5292.0

201816

12-Mar-2019

08:19

x64

Txfileextractor.dll

2015.131.5292.0

162904

12-Mar-2019

08:21

x86

Txfileinserter.dll

2015.131.5292.0

199768

12-Mar-2019

08:19

x64

Txfileinserter.dll

2015.131.5292.0

160856

12-Mar-2019

08:21

x86

Txgroupdups.dll

2015.131.5292.0

290904

12-Mar-2019

08:19

x64

Txgroupdups.dll

2015.131.5292.0

231512

12-Mar-2019

08:21

x86

Txlineage.dll

2015.131.5292.0

137816

12-Mar-2019

08:19

x64

Txlineage.dll

2015.131.5292.0

109656

12-Mar-2019

08:21

x86

Txlookup.dll

2015.131.5292.0

532056

12-Mar-2019

08:19

x64

Txlookup.dll

2015.131.5292.0

449624

12-Mar-2019

08:21

x86

Txmerge.dll

2015.131.5292.0

230488

12-Mar-2019

08:19

x64

Txmerge.dll

2015.131.5292.0

176728

12-Mar-2019

08:21

x86

Txmergejoin.dll

2015.131.5292.0

278616

12-Mar-2019

08:19

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5292.0

223832

12-Mar-2019

08:21

x86

Txmulticast.dll

2015.131.5292.0

128088

12-Mar-2019

08:19

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5292.0

101976

12-Mar-2019

08:21

x86

Txpivot.dll

2015.131.5292.0

227928

12-Mar-2019

08:19

x64

Txpivot.dll

2015.131.5292.0

181848

12-Mar-2019

08:21

x86

Txrowcount.dll

2015.131.5292.0

126552

12-Mar-2019

08:19

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5292.0

101464

12-Mar-2019

08:21

x86

Txsampling.dll

2015.131.5292.0

172120

12-Mar-2019

08:19

x64

Txsampling.dll

2015.131.5292.0

134744

12-Mar-2019

08:21

x86

Txscd.dll

2015.131.5292.0

220248

12-Mar-2019

08:19

x64

Txscd.dll

2015.131.5292.0

169560

12-Mar-2019

08:21

x86

Txsort.dll

2015.131.5292.0

259160

12-Mar-2019

08:19

x64

Txsort.dll

2015.131.5292.0

211032

12-Mar-2019

08:21

x86

Txsplit.dll

2015.131.5292.0

600664

12-Mar-2019

08:19

x64

Txsplit.dll

2015.131.5292.0

513112

12-Mar-2019

08:21

x86

Txtermextraction.dll

2015.131.5292.0

8677976

12-Mar-2019

08:19

x64

Txtermextraction.dll

2015.131.5292.0

8615512

12-Mar-2019

08:21

x86

Txtermlookup.dll

2015.131.5292.0

4158552

12-Mar-2019

08:19

x64

Txtermlookup.dll

2015.131.5292.0

4106840

12-Mar-2019

08:21

x86

Txunionall.dll

2015.131.5292.0

181848

12-Mar-2019

08:19

x64

Txunionall.dll

2015.131.5292.0

138840

12-Mar-2019

08:21

x86

Txunpivot.dll

2015.131.5292.0

201816

12-Mar-2019

08:19

x64

Txunpivot.dll

2015.131.5292.0

162392

12-Mar-2019

08:21

x86

Xe.dll

2015.131.5292.0

558672

12-Mar-2019

08:19

x86

Xe.dll

2015.131.5292.0

626264

12-Mar-2019

08:23

x64

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Dms.dll

10.0.8224.47

483408

12-Dec-2018

03:25

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.47

75344

12-Dec-2018

03:25

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.47

45648

12-Dec-2018

03:25

x86

Instapi130.dll

2015.131.5292.0

61016

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.47

74320

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.47

201808

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.47

2347088

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.47

101968

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.47

378448

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.47

185424

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.47

127056

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.47

63056

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.47

52304

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.47

87120

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.47

721488

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.47

87120

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.47

77904

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.47

41552

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.47

36424

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.47

47696

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.47

27216

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.47

32848

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.47

118864

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.47

94288

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.47

108112

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.47

256592

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

101968

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

115792

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

118864

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

115792

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

125520

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

117840

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

113232

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

145488

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

99920

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.47

114768

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.47

69200

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.47

28240

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.47

43600

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.47

82000

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.47

136784

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.47

2155600

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.47

3818576

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

107600

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

119888

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

124496

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

120912

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

133200

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

120912

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

118352

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

152144

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

105040

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.47

119376

12-Dec-2018

03:26

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.47

66640

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.47

2756176

12-Dec-2018

03:25

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.47

752200

12-Dec-2018

03:25

x86

Mpdwinterop.dll

2015.131.5292.0

394840

12-Mar-2019

08:23

x64

Mpdwsvc.exe

2015.131.5292.0

6618192

12-Mar-2019

08:21

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.131.5292.0

2229848

12-Mar-2019

08:19

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.47

47184

12-Dec-2018

03:26

x64

Sqldk.dll

2015.131.5292.0

2532440

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

127056

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlos.dll

2015.131.5292.0

26200

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.47

4347984

12-Dec-2018

03:26

x64

Sqltses.dll

2015.131.5292.0

9092696

12-Mar-2019

08:19

x64

Usługi SQL Server 2016 Reporting Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

13.0.5292.0

610904

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.5292.0

1620056

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.5292.0

329816

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.5292.0

1090648

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548432

12-Mar-2019

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548440

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548432

12-Mar-2019

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548432

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548432

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548432

12-Mar-2019

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548440

12-Mar-2019

08:23

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548440

12-Mar-2019

08:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548440

12-Mar-2019

08:22

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5292.0

548440

12-Mar-2019

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.5292.0

162904

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll

13.0.5292.0

126032

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.5292.0

6076496

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4511312

12-Mar-2019

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4511832

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4511824

12-Mar-2019

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4511824

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4512336

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4512336

12-Mar-2019

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4511832

12-Mar-2019

08:23

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4512856

12-Mar-2019

08:22

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4511320

12-Mar-2019

08:22

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5292.0

4511832

12-Mar-2019

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.5292.0

10893904

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.5292.0

101152

12-Mar-2019

08:18

x64

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.5292.0

208464

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.131.5292.0

47696

12-Mar-2019

08:21

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5292.0

37101648

12-Mar-2019

08:18

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5292.0

56208464

12-Mar-2019

08:21

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5292.0

6507608

12-Mar-2019

08:18

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5292.0

7507032

12-Mar-2019

08:19

x64

Msolap130.dll

2015.131.5292.0

7008336

12-Mar-2019

08:18

x86

Msolap130.dll

2015.131.5292.0

8639568

12-Mar-2019

08:21

x64

Msolui130.dll

2015.131.5292.0

287312

12-Mar-2019

08:18

x86

Msolui130.dll

2015.131.5292.0

310352

12-Mar-2019

08:21

x64

Reportingservicescompression.dll

2015.131.5292.0

62544

12-Mar-2019

08:21

x64

Reportingserviceslibrary.dll

13.0.5292.0

2543704

12-Mar-2019

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5292.0

114264

12-Mar-2019

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5292.0

108632

12-Mar-2019

08:19

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.131.5292.0

98904

12-Mar-2019

08:19

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.5292.0

2728536

12-Mar-2019

08:19

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

884304

12-Mar-2019

08:21

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

888408

12-Mar-2019

08:21

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

888400

12-Mar-2019

08:21

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

888408

12-Mar-2019

08:21

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

892504

12-Mar-2019

08:23

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

888408

12-Mar-2019

08:24

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

888400

12-Mar-2019

08:20

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

900696

12-Mar-2019

08:22

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

884312

12-Mar-2019

08:21

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5292.0

888408

12-Mar-2019

08:22

x86

Rshttpruntime.dll

2015.131.5292.0

99416

12-Mar-2019

08:19

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

107808

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

127056

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlrsos.dll

2015.131.5292.0

26200

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5292.0

584480

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5292.0

732760

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5292.0

259672

12-Mar-2019

08:21

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5292.0

319064

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5292.0

191576

12-Mar-2019

08:21

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5292.0

227416

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5292.0

24050776

12-Mar-2019

08:19

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5292.0

32727640

12-Mar-2019

08:21

x86

SQL Server 2016 sql_shared_mr

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Smrdll.dll

13.0.5292.0

23640

12-Mar-2019

08:19

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Autoadmin.dll

2015.131.5292.0

1312032

12-Mar-2019

08:18

x86

Ddsshapes.dll

2015.131.5292.0

135968

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtaengine.exe

2015.131.5292.0

167200

12-Mar-2019

08:18

x86

Dteparse.dll

2015.131.5292.0

99616

12-Mar-2019

08:18

x86

Dteparse.dll

2015.131.5292.0

109648

12-Mar-2019

08:21

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5292.0

88664

12-Mar-2019

08:18

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5292.0

83536

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5292.0

116000

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5292.0

137296

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtexec.exe

2015.131.5292.0

66848

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtexec.exe

2015.131.5292.0

72784

12-Mar-2019

08:21

x64

Dts.dll

2015.131.5292.0

2632992

12-Mar-2019

08:18

x86

Dts.dll

2015.131.5292.0

3146832

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5292.0

419104

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5292.0

477264

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5292.0

392480

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5292.0

492624

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtshost.exe

2015.131.5292.0

76576

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtshost.exe

2015.131.5292.0

86608

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtslog.dll

2015.131.5292.0

103200

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtslog.dll

2015.131.5292.0

120400

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5292.0

541472

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5292.0

545360

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5292.0

1059616

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5292.0

1279056

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5292.0

42272

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5292.0

48208

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5292.0

80160

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5292.0

87632

12-Mar-2019

08:21

x64

Dtutil.exe

2015.131.5292.0

115488

12-Mar-2019

08:18

x86

Dtutil.exe

2015.131.5292.0

134736

12-Mar-2019

08:21

x64

Exceldest.dll

2015.131.5292.0

216864

12-Mar-2019

08:18

x86

Exceldest.dll

2015.131.5292.0

263248

12-Mar-2019

08:21

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5292.0

232736

12-Mar-2019

08:18

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5292.0

285264

12-Mar-2019

08:21

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5292.0

334624

12-Mar-2019

08:18

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5292.0

389200

12-Mar-2019

08:21

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5292.0

345376

12-Mar-2019

08:18

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5292.0

401488

12-Mar-2019

08:21

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5292.0

80680

12-Mar-2019

08:18

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5292.0

96336

12-Mar-2019

08:21

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

13.0.5292.0

92240

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5292.0

1313872

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.131.5292.0

2023200

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.131.5292.0

42064

12-Mar-2019

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5292.0

73504

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5292.0

436000

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5292.0

435792

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5292.0

2044704

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5292.0

2044496

12-Mar-2019

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5292.0

139040

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5292.0

150104

12-Mar-2019

08:19

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5292.0

144672

12-Mar-2019

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5292.0

158808

12-Mar-2019

08:19

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5292.0

90192

12-Mar-2019

08:18

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5292.0

101456

12-Mar-2019

08:21

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5292.0

37101648

12-Mar-2019

08:18

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5292.0

56208464

12-Mar-2019

08:21

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5292.0

6507608

12-Mar-2019

08:18

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5292.0

7507032

12-Mar-2019

08:19

x64

Msolap130.dll

2015.131.5292.0

7008336

12-Mar-2019

08:18

x86

Msolap130.dll

2015.131.5292.0

8639568

12-Mar-2019

08:21

x64

Msolui130.dll

2015.131.5292.0

287312

12-Mar-2019

08:18

x86

Msolui130.dll

2015.131.5292.0

310352

12-Mar-2019

08:21

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5292.0

216656

12-Mar-2019

08:18

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5292.0

264272

12-Mar-2019

08:21

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5292.0

235600

12-Mar-2019

08:18

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5292.0

290896

12-Mar-2019

08:21

x64

Profiler.exe

2015.131.5292.0

804432

12-Mar-2019

08:18

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.131.5292.0

100432

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

107808

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5292.0

127056

12-Mar-2019

08:21

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5292.0

28960

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlresld.dll

2015.131.5292.0

30808

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5292.0

28448

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5292.0

30808

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5292.0

53024

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5292.0

61016

12-Mar-2019

08:23

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5292.0

127288

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5292.0

152152

12-Mar-2019

08:19

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5292.0

151328

12-Mar-2019

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5292.0

180824

12-Mar-2019

08:19

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5292.0

296536

12-Mar-2019

08:19

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5292.0

255064

12-Mar-2019

08:21

x86

Xe.dll

2015.131.5292.0

558672

12-Mar-2019

08:19

x86

Xe.dll

2015.131.5292.0

626264

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5292.0

259672

12-Mar-2019

08:21

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5292.0

319064

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5292.0

191576

12-Mar-2019

08:21

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5292.0

227416

12-Mar-2019

08:23

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5292.0

24050776

12-Mar-2019

08:19

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5292.0

32727640

12-Mar-2019

08:21

x86

Informacje

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×