KB4527538-FIX: "próba potwierdzenia systemu nie powiodła się" podczas przeprowadzania połączenia procedur z aparatu CLR z argumentem dużego obiektu wyjściowego

Symptomy

Załóżmy, że aplikacja tworzy łańcuch wielu zapisanych połączenia procedur, których jedna z uczestników jest procedurą przechowywaną CLR (Common Language Runtime), która wywołuje procedurę przechowywaną T-SQL z wartością WYNIKową funkcji duży obiekt ([N] VARCHAR (max) lub VARBINARY (max)). W pewnych okolicznościach to połączenie CLR może spowodować błąd podobny do następującego:

Msg 3624, poziom 20, stan 1, proces procedury, wiersz 0 [ LineNumberwiersza uruchamiania partii]

Sprawdzanie potwierdzenia systemu nie powiodło się. Sprawdzanie programu SQL Server Szczegóły w dzienniku błędów. Zazwyczaj błąd potwierdzenia jest spowodowany przez oprogramowanie błąd lub uszkodzenie danych. Aby sprawdzić, czy baza danych jest uszkodzona, warto uruchomić polecenie DBCC. CHECKDB. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na wysłanie zrzutów do firmy Microsoft podczas konfiguracji, jest to mini zrzut zostaną wysłane do firmy Microsoft. Aktualizacja może być dostępna w witrynie firmy Microsoft w Najnowszy dodatek Service Pack lub poprawka z pomocy technicznej.

Msg 596, poziom 21, stan 1, wiersz LineNumber

Nie można kontynuować wykonywania, ponieważ sesja jest w stan zabicia.

Msg 0, poziom 20, stan 0, wiersz LineNumber

W bieżącym poleceniu wystąpił poważny błąd. Po ewentualne wyniki należy odrzucić.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

Informacje dotyczące aktualizacji zbiorczych dla programu SQL Server:

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Informacje

Informacje o terminologiiużywanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×