Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ulepszenie

To ulepszenie w Microsoft SQL Server 2017 i 2019 r. powoduje dodanie metody ręcznej w celu ustawienia maksymalnego czasu zatwierdzenia grupy przy użyciu funkcji DBCC lub flag śledzenia uruchamiania (TF).

Uwaga Przed zaleca się, aby klient używał tych flag śledzenia, najpierw sprawdź u inżyniera eskalacji i grupy produktów, czy to trzeba zrobić.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących aktualizacjach skumulowanych programu SQL Server:

Informacje o aktualizacjach skumulowanych dla programu SQL Server:

Każda nowa aktualizacja skumulowana dla programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzedniej aktualizacji skumulowanej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami skumulowanymi dla programu SQL Server:

Uwagi

  • Ponieważ celem programu TF 9546 jest wyłączenie zatwierdzenia grupy, w takiej sytuacji należy wyłączyć tę funkcję. Oznacza to, że nie należy używać tf 9546, jeśli chcesz użyć mechanizmu ustawiania maksymalnego czasu zatwierdzenia grupy.

  • Aby włączyć ustawienie maksymalnego czasu zatwierdzenia grupy, użyj nowej flagi śledzenia 12306. Ten sposób śledzenia można włączyć podczas uruchamiania lub dynamicznego uruchamiania programu SQL Server (za pośrednictwem funkcji DBCC TRACEON(12306; -1)).

  • Po włączeniu programu TF 12306 można dodatkowo włączyć 12311, 12312, 12314 i 12318. Reprezentują one odpowiednio maksymalny czas zatwierdzenia grupy: 1ms, 2ms, 4ms i 8ms. Ich ustawienia można addytywne. Ustawienie maksymalnego czasu zatwierdzenia grupy jest ograniczone do 10 minut. Jednak nie należy ich powtarzać. Nie należy na przykład określać tego samego tf więcej niż raz.

  • Jeśli nie chcesz ustawiać maksymalnego czasu zatwierdzenia grupy, ale chcesz, aby zamiast tego przywrócić domyślne zachowanie 10ms, wyłącz tf 12306.

  • Efekt plików TFs 12311, 12312, 12314 i 12318 występuje w przypadku wystąpienia punktu kontrolnego w bazie danych. Możesz polegać na ustawieniu programu SQL Server lub bazy danych w celu automatycznego wystąpienia punktu kontrolnego. Jeśli chcesz pozwolić na natychmiastowe efekty plików TF, możesz utworzyć ręczny punkt kontrolny.

  • W dzienniku błędów programu SQL Server zobaczysz wpisy, takie jak następujące, aby wskazać, że pliki TF zostały przeczytane:         

-T 12306

-T 12311

-T 12312

Czas zatwierdzenia grupy został zmieniony z 10 milisekund na 3 milisekundy.

DBCC TRACEON 12314, identyfikator procesu serwera (SPID) 60. Jest to tylko wiadomość informacyjna. nie jest wymagana żadna akcja użytkownika.

DBCC TRACEON 12314, identyfikator procesu serwera (SPID) 60. Jest to tylko wiadomość informacyjna. nie jest wymagana żadna akcja użytkownika.

Czas zatwierdzenia grupy został zmieniony z 3 milisekund na 7 milisekund.

Informacje

Poznaj terminy używane przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×