KB4570006: Aktualizowanie w celu wyłączenia i usunięcia składnika VGPU RemoteFX w systemie Windows

Przegląd

RemoteFX vGPU umożliwia wielu maszynom wirtualnym współużytkowanie fizycznej karty graficznej. Ta funkcja została wprowadzona w systemie Windows 7 i została usunięta jako opcja dla użytkowników systemu Windows Server 2019. Wiemy już, że bieżąca implementacja usługi RemoteFX vGPU jest podatna na luki w zabezpieczeniach (szczegóły CVE można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań). Ponieważ te nowo zidentyfikowane luki w zabezpieczeniach to architektura, a funkcja została już usunięta z nowych wersji systemu Windows, aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows z 13 kwietnia 2021 r. i wszystkie aktualizacje systemu Windows, które nie zostaną w nim dodane, nie będą już zawierać funkcji VGPU remoteFX.

Zdecydowanie zalecamy szukanie alternatywnej opcji vGPU. 

Oś czasu

  • Deprecation: RemoteFX vGPU został usunięty wraz z wydaniem systemu Windows 10 w wersji 1809 i Windows Server 2019.

  • Wyłączenie: W aktualizacjach zabezpieczeń systemu Windows z lipca 2020 r. (14 lipca 2020 r.) funkcja RemoteFX vGPU została wyłączona na wszystkich odpowiednich platformach systemu Windows.

  • Usuwanie: W aktualizacjach zabezpieczeń systemu Windows z kwietnia 2021 r. (13 kwietnia 2021 r.) aplikacja RemoteFX vGPU zostanie usunięta ze wszystkich odpowiednich platform systemu Windows

Rozwiązania alternatywne

Aby zminimalizować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w ramach RemoteFX vGPU, zdecydowanie zalecamy, aby użytkownicy rozważyli użycie alternatywnej technologii vGPU.

Funkcja bezpiecznej wirtualizacji procesora GRAFICZNEgo jest dostępna za pośrednictwem oprogramowania DDA (Discrete Device Assignment) w wersjach LTSC systemu Windows Server (Windows Server 2016, Windows Server 2019) i Windows Server JEGO wersjach (Windows Server, wersja 1803 i nowsze wersje).

Często zadawane pytania

Nie będziemy już wydajeć aktualizacji zabezpieczeń ani niezbędnych dla VGPU RemoteFX.

Jeśli masz kartę RemoteFX vGPU skojarzoną z maszyny wirtualnej przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń z 13 kwietnia 2021 r., należy usunąć kartę vGPU przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania maszyny wirtualnej. 

Funkcja bezpiecznej wirtualizacji procesora GRAFICZNEgo jest dostępna w programach DDA (Discrete Device Assignment) w wersjach LTSC systemu Windows Server (Windows Server 2016 i Windows Server 2019) oraz w wersjach systemu Windows Server ZESP (Windows Server, wersja 1803 i nowsze wersje). Jeśli używasz systemu Windows w wersji wcześniejszej niż Windows 10 w wersji 1607, rozważ uaktualnienie.

Nie. RemoteFX vGPU to jedyna wyłączona funkcja RemoteFX.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×