Objawy

Pole konta bankowego w nagłówku zakupu jest powiązana z "dostawcy nr" zamiast "płatności dostawcy nr" WE włoskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009. Wykonaj kroki opisane w sekcji zmiany kodu , aby rozwiązać ten problem. Ten problem występuje w następujących produktach:

  • W wersji włoskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Włoska wersja dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2009

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta systemu Microsoft Dynamics NAV są wylogowani systemu. Obejmuje to usług systemu Microsoft Dynamics NAV aplikacji serwera (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

  • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

  • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i 9015 identyfikator obiektu systemu

    obiekt.

Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.

Aby rozwiązać ten problem, Zmień kod w pól w tabeli Nagłówek zakupu (38) w następujący sposób:

Istniejący kod

... Editable=No }
{ 12171; ;Applies-to Occurrence No.;Integer ;CaptionML=[ENU=Applies-to Occurrence No.;
ITA=Collega a nr. occorrenza] }

// Delete the following line.
{ 12172; ;Bank Account ;Code10 ;TableRelation="Vendor Bank Account".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.));
// End of the deleted line.

CaptionML=[ENU=Bank Account;
ITA=Conti C/C bancari] }
{ 12180; ;Subcontracting Order;Boolean ;FieldClass=FlowField;
...

Kod zastępczy

... Editable=No }
{ 12171; ;Applies-to Occurrence No.;Integer ;CaptionML=[ENU=Applies-to Occurrence No.;
ITA=Collega a nr. occorrenza] }

// Add the following line.
{ 12172; ;Bank Account ;Code10 ;TableRelation="Vendor Bank Account".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Pay-to Vendor No.));
// End of the added line.

CaptionML=[ENU=Bank Account;
ITA=Conti C/C bancari] }
{ 12180; ;Subcontracting Order;Boolean ;FieldClass=FlowField;
...


Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

  • W wersji włoskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Włoska wersja dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2009

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowaniadla innych względów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×