Korzystanie z notesu zajęć programu OneNote w usłudze Teams

Każdy zespół zajęć ma własny połączony notes zajęć w programie OneNote. Notes zajęć to cyfrowy notes dostępny dla wszystkich uczestników zajęć, w którym można przechowywać tekst, obrazy, odręczne notatki, załączniki, linki, nagrania dźwiękowe i wideo oraz inną zawartość.

Usługa Teams zapewnia następujące niezbędne składniki Notesu zajęć w programie OneNote:

 • Notesy uczniów — prywatna przestrzeń dostępna dla jednego ucznia oraz dla nauczyciela. Nauczyciele mają dostęp do notesów wszystkich uczniów, ale uczniowie widzą tylko własny notes.

 • Biblioteka zawartości — obszar tylko do odczytu, w którym nauczyciele mogą udostępniać materiały uczniom.

 • Obszar współpracy – obszar, w którym wszystkie osoby w klasie mogą udostępniać zawartość, organizować ją i współpracować ze sobą.

Znajdowanie notesu zajęć w usłudze Teams

Notes zajęć w kanale Ogólne to centralna lokalizacja umożliwiająca wyświetlanie i używanie biblioteki zawartości, obszaru współpracy oraz prywatnych obszarów poszczególnych uczniów.

 1. Przejdź do kanału Ogólne w wybranej klasie, a następnie wybierz kartę Notes zajęć.

 2. Dodawanie i edytowanie stron umożliwia menu rozwijane po lewej stronie notesu.

Konfigurowanie notesu zajęć

Jeśli notes zajęć nie został jeszcze skonfigurowany, po pierwszym otwarciu karty notesu zajęć zostanie wyświetlony przewodnik po odpowiednich czynnościach. Możesz utworzyć pusty Notes od podstaw lub Skopiuj zawartość z istniejącego notesu zajęć.

Używanie notesu zajęć w kanale

Zawsze, kiedy tworzysz nowy kanał w zespole klasowym, w obszarze współpracy w notesie zajęć jest automatycznie tworzona nowa sekcja. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą edytować strony programu OneNote w ramach kanału i pracować na nich.

 1. Przejdź do zespołu klasowego, a następnie wybierz kanał.

 2. Wybierz kartę Notatki.

Otwieranie notesu zajęć w trybie pełnoekranowym

Rozwiń kartę Notes zajęć do większego rozmiaru, wybierając pozycję E -expand.

Zarządzanie ustawieniami notesu zajęć

Zarządzaj ustawieniami notesu zajęć, przechodząc do notesu w aplikacji Teams, a następnie wybierając kartę Notes zajęć > Zarządzanie notesami.

Ustawienia umożliwiają:

 • Edytowanie sekcji notesu 

 • Kopiowanie łącza do notesu

 • Tworzenie grupy sekcji Tylko dla nauczyciela

 • Blokowanie obszaru współpracy

Uwaga: Aby utworzyć odrębne uprawnienia dotyczące obszaru współpracy w notesie zajęć, postępuj zgodnie z tą instrukcją. Wszystkie notesy zajęć utworzone przez ciebie w aplikacji Microsoft Teams będą widniały na liście Wspólne notesy.

Utwórz zadania na stronach notesu zajęć

Dodaj strony notesu zajęć do przydziałów dla uczniów, nad którymi możesz pracować. Aby utworzyć zadanie za pomocą strony notesu zajęć:

 1. Dodaj stronę do biblioteki zawartości lub obszaru współpracy notesu.

 2. Następnie przejdź do karty Zadania i kliknij przycisk Nowe zadanie.

 3. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz pozycję + Dodaj zasoby. W okienku, które się otworzy, kliknij Notes zajęć i wybierz stronę, którą chcesz przypisać do notesów uczniów.

 4. Wybierz sekcję notesów uczniów, do których chcesz rozdzielić stronę. Na przykład:Materiałów informacyjnych.

 5. Na zakończenie kliknij Przypisz. W ten sposób kopia wybranej strony znajdzie się w notesie zajęć każdego z uczniów. Mogą oni również otwierać i edytować daną stronę bezpośrednio na karcie zadania w aplikacji Microsoft Teams.

  Uwaga: Zaznacz, aby sprawdzić, z jakiej wersji uczniów programu OneNote korzystasz przed utworzeniem zadania. Korzystanie z tych wersji programu OneNote zapewnia, że przydzielone strony notesu będą blokowane, a uczniowie mogą je edytować po upływie daty ukończenia zadania. Strona ucznia zostanie zablokowana po przeniesieniu zadania, ale odblokowanie po zwróceniu zadania lub wybraniu polecenia Cofnij Włącz.


Sprawdzaj zadania na stronach notesu zajęć

Otwórz zadanie i kliknij przycisk Sprawdź. Następnie wybierz stronę notesu zajęć oddaną przez ucznia w pracach ucznia, aby ją otworzyć i sprawdzić w trybie pełnoekranowym. Aby dodać opinię do strony programu OneNote studenta, wybierz pozycję Edytuj w OneNote dla sieci Web. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Podłączanie notesu zajęć do wybranych zajęć w aplikacji Microsoft Teams

W aplikacji Microsoft Teams możesz przeglądać i edytować notes zajęć na jego karcie znajdującej się na kanale Ogólne. Jeśli chcesz tworzyć i sprawdzać zadania bezpośrednio w programie OneNote, a następnie przesyłać wyniki do zajęć w aplikacji Teams, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Podłączenie notesu zajęć do zajęć umożliwia jeszcze łatwiejsze przełączanie się między aplikacjami. To także dobre rozwiązanie, gdy masz już notes zajęć, który nie został utworzony w aplikacji Microsoft Teams, ale chcesz wykorzystać go do danych zajęć.

Otwieranie notesu zajęć w programie OneNote

Wybierz pozycję Otwórz w programie OneNote , aby uruchomić program OneNote i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji edukacyjnych notesu zajęć.

Uwagi: 

 • W przypadku korzystania z notesu zajęć/personelu programu OneNote utworzonego za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams nie można dodawać/usuwać uczniów ani członków za pomocą Kreatora notesu zajęć w trybie online.

 • Członkowie notesu muszą zostać dodani/usunięty za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o korzystaniu z notesu zajęć w programie OneNote

Korzystanie z programu OneNote dla sieci Web

Korzystanie z notesu zajęć w różnych aplikacjach

Znajdowanie ustawień notesu zajęć w usłudze Microsoft Teams

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×