WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-060. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 3.5.

Data wydania: 10 sierpnia 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją programu Microsoft .NET Framework 3.5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2263996 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemie Windows Vista i Windows Server 2008

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

System Microsoft .NET Framework 3.5, wersje 32-bitowe

Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

22-Jul-2009

23:58

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

23-Jul-2009

01:20

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

22-Jul-2009

23:28

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

22:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:16

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:40

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

02:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

22:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

23-Jul-2009

00:39

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

01:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:23

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

22:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

22:56

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

23-Jul-2009

00:30

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:20

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

01:20

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:40

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

23-Jul-2009

00:13

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

22-Jul-2009

23:24

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

22-Jul-2009

23:44

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:25

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

22:56

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:09

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

22:55

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

22:55

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

22:55

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,550,656

20-May-2010

22:49

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

22:55

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

22:55

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

22:55

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

22:55

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

22:55

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

22:55

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

22:55

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

22:55

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

22:55

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

22:56

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

995,160

20-May-2010

22:49

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

5,816,656

20-May-2010

22:49

Sos.dll

2.0.50727.4952

388,936

20-May-2010

22:49

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

23-Jul-2009

00:18

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

23-Jul-2009

01:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:36

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

23:27

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:44

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:51

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:34

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

23:26

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

23-Jul-2009

01:07

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

00:50

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:51

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

23:24

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

23:27

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

23-Jul-2009

01:02

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:42

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

01:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:50

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

23-Jul-2009

00:30

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

22-Jul-2009

23:52

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:51

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:43

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:27

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

00:40

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

23:08

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

23:09

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

23:09

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,550,656

20-May-2010

22:43

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

23:10

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

23:10

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

23:10

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

23:10

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

23:10

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:10

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:10

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

23:10

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

23:10

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

23:11

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

995,672

20-May-2010

22:43

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

5,822,800

20-May-2010

22:43

Sos.dll

2.0.50727.5018

388,936

20-May-2010

22:43

System Microsoft .NET Framework 3.5, wersje 64-bitowe

Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

23:11

Not Applicable

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

23:11

Not Applicable

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

23:12

Not Applicable

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,567,040

20-May-2010

22:38

x64

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

23:13

Not Applicable

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

1,764,184

20-May-2010

22:38

x64

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

10,059,088

20-May-2010

22:38

x64

Sos.dll

2.0.50727.4952

485,192

20-May-2010

22:38

x64

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

23-Jul-2009

00:05

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

23-Jul-2009

01:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:13

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

23:24

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:21

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

00:09

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

23:37

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

23-Jul-2009

00:46

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

01:59

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:38

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

23:28

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

23:29

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

23-Jul-2009

00:40

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:26

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

01:29

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:29

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

23-Jul-2009

00:20

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

22-Jul-2009

23:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:55

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:35

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

02:14

x86

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,550,656

20-May-2010

22:49

x86

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

22:56

Not Applicable

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

995,160

20-May-2010

22:49

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

5,816,656

20-May-2010

22:49

x86

Sos.dll

2.0.50727.4952

388,936

20-May-2010

22:49

x86

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

23:26

Not Applicable

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

23:26

Not Applicable

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

23:27

Not Applicable

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,567,040

20-May-2010

22:39

x64

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

23:28

Not Applicable

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

23:30

Not Applicable

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

1,757,528

20-May-2010

22:39

x64

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

10,044,752

20-May-2010

22:39

x64

Sos.dll

2.0.50727.5018

485,192

20-May-2010

22:39

x64

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

23-Jul-2009

00:21

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

23-Jul-2009

01:45

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

22-Jul-2009

23:58

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

23:51

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:50

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:51

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

22-Jul-2009

23:52

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

23:54

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

23-Jul-2009

01:13

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

02:09

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

22-Jul-2009

23:58

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

23:50

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

23:49

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

23-Jul-2009

01:08

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:51

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

01:45

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

22-Jul-2009

23:51

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

23-Jul-2009

00:33

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

22-Jul-2009

23:57

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

02:12

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

23-Jul-2009

01:47

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:48

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

02:19

x86

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

23:08

Not Applicable

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

23:09

Not Applicable

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

23:09

Not Applicable

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,550,656

20-May-2010

22:43

x86

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

23:11

Not Applicable

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

995,672

20-May-2010

22:43

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

5,822,800

20-May-2010

22:43

x86

Sos.dll

2.0.50727.5018

388,936

20-May-2010

22:43

x86

System Microsoft .NET Framework 3.5, wersje IA-x64

Składnik usługi GDR

File name

File version

File size

Date

Time

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

23:18

Not Applicable

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

23:18

Not Applicable

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

23:19

Not Applicable

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,009,984

20-May-2010

22:37

IA-64

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

23:20

Not Applicable

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

23:21

Not Applicable

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

3,085,656

20-May-2010

22:37

IA-64

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

20,164,944

20-May-2010

22:37

IA-64

Sos.dll

2.0.50727.4952

872,776

20-May-2010

22:37

IA-64

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

22-Jul-2009

23:26

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

22-Jul-2009

23:38

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

22-Jul-2009

23:30

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

22-Jul-2009

23:28

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

22-Jul-2009

23:28

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

00:33

x86

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Mscorlib.dll

2.0.50727.4952

4,550,656

20-May-2010

22:49

x86

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

22:55

Not Applicable

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

22:56

Not Applicable

Mscordacwks.dll

2.0.50727.4952

995,160

20-May-2010

22:49

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.4952

5,816,656

20-May-2010

22:49

x86

Sos.dll

2.0.50727.4952

388,936

20-May-2010

22:49

x86

Składnik usługi LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

23:55

Not Applicable

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

23:55

Not Applicable

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

23:55

Not Applicable

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,009,984

20-May-2010

22:38

IA-64

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

23:56

Not Applicable

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

3,086,168

20-May-2010

22:38

IA-64

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

20,187,472

20-May-2010

22:38

IA-64

Sos.dll

2.0.50727.5018

872,776

20-May-2010

22:38

IA-64

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

23-Jul-2009

00:05

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

23-Jul-2009

00:07

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

23-Jul-2009

00:04

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

319,488

23-Jul-2009

00:01

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

00:01

x86

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

278,528

23-Jul-2009

00:13

x86

Big5.nlp

Not Applicable

66,728

22-Jul-2009

23:08

Not Applicable

Bopomofo.nlp

Not Applicable

82,172

22-Jul-2009

23:09

Not Applicable

Ksc.nlp

Not Applicable

116,756

22-Jul-2009

23:09

Not Applicable

Mscorlib.dll

2.0.50727.5018

4,550,656

20-May-2010

22:43

x86

Normidna.nlp

Not Applicable

59,342

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Normnfc.nlp

Not Applicable

45,794

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Normnfd.nlp

Not Applicable

39,284

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Normnfkc.nlp

Not Applicable

66,384

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Normnfkd.nlp

Not Applicable

60,294

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Prc.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Prcp.nlp

Not Applicable

83,748

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Sortkey.nlp

Not Applicable

262,148

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Sorttbls.nlp

Not Applicable

20,320

22-Jul-2009

23:10

Not Applicable

Xjis.nlp

Not Applicable

28,288

22-Jul-2009

23:11

Not Applicable

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5018

995,672

20-May-2010

22:43

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.5018

5,822,800

20-May-2010

22:43

x86

Sos.dll

2.0.50727.5018

388,936

20-May-2010

22:43

x86

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×