Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-034. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej dotyczącej tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc na temat instalowania aktualizacji:
Pomoc techniczna dotycząca usługi Microsoft Update

dla specjalistów IT:
Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami usługi TechNet i pomoc techniczna

Pomóż chronić komputer, na którym działa system Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Pomoc techniczna dotycząca
wirusów i centrum zabezpieczeńw wersji

lokalnej


Więcej informacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń umożliwia rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas ładowania plików układów klawiatury. Aby chronić system przed lukami, które mogą wystąpić po załadowaniu plików układów klawiatury z niezaufanych lokalizacji, należy zainstalować tę aktualizację i aktualizację zabezpieczeń 2676562 .

Co to jest aktualizacja?

Sterownik trybu jądra systemu Windows (Win32k.sys) odpowiada za ładowanie układów klawiatury na komputerze z systemem Windows. Aby chronić system za pomocą usterki układu klawiatury opisanej w biuletynie zabezpieczeń MSRC MS12-034, należy zainstalować zarówno aktualizację zabezpieczeń 2676562, jak i aktualizację zabezpieczeń 2686509.

Jak działa ta aktualizacja?

Ta aktualizacja wylicza wszystkie pliki układów klawiatury zarejestrowane na komputerze, a następnie sprawdza, czy są one wszystkie w folderze%Windir%\System32.

Podczas próby zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Instalator nie może kontynuować pracy, ponieważ co najmniej jedno z wymagań wstępnych wymaganych do zainstalowania programu KB2686509 nie powiodło się (0x8007F0F4)


Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli w folderze%Windir%\System32 nie ma żadnych zarejestrowanych plików układu klawiatury. W tym scenariuszu komputer jest niezgodny z aktualizacjami zabezpieczeń.

Często zadawane pytania


Dlaczego ta aktualizacja jest ponownie oferowana wielokrotnie?

Aktualizacje systemu Windows są ponownie oferowane do momentu zainstalowania aktualizacji na komputerze. Jeśli ta aktualizacja jest oferowana ponownie, być może wystąpił błąd instalacji. Sprawdź pliki dziennika instalacji KB, aby uzyskać kody błędów. Na przykład plik dziennika instalacji bazy wiedzy dla tej aktualizacji zabezpieczeń prawdopodobnie "C:\Windows\ KB2686509. log"
Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania tych problemów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

958051 Podczas próby zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update w sieci Web lub witryny Microsoft Update w sieci Web może zostać wyświetlony kod błędu "0x8007F0F4"

Co zrobić, jeśli instalacja tej aktualizacji zabezpieczeń kończy się niepowodzeniem z błędem "0x8007F0F4"?

Jeśli podczas próby zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń jest wyświetlany komunikat o błędzie "0x8007F0F4", sprawdź, czy plik%windir%\FaultyKeyboard.log został utworzony na komputerze.

Jeśli utworzono plik%windir%\FaultyKeyboard.log, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz plik Faultykeyboard. log znajdujący się w folderze% Windir%. Ten plik dziennika zawiera informacje o zarejestrowanych plikach układów klawiatury, które nie znajdują się w folderze%Windir%\System32. Plik dziennika będzie wyglądał następująco:
  Keyboard1.dll
  .\Layoutfiles\keyboard2.dll
  C:\Windows\System\Kbda1.dll
  Uwaga w tym przykładzie Pierwsza pozycja to tylko nazwa pliku. Druga pozycja zawiera ścieżkę względną z nazwą pliku. Trzecia pozycja zawiera pełną ścieżkę do pliku.

 2. Skopiuj pliki wymienione w pliku dziennika Faultykeyboard. log do folderu system32.Jak skopiować pliki układów klawiatury do folderu system32?


Uwagi

 • Administrator może wykonać następujące czynności.

 • %Windir%\System32 jest folderem zaufanym. Dlatego należy upewnić się, że wszystkie pliki, które kopiujesz do tego folderu, są zaufane w organizacji. Na przykład plik powinien być dostarczany przez zaufanego dostawcę oprogramowania.

 • Nie przenoś plików układów klawiatury do%Windir%\System32. Upewnij się, że pliki zostaną skopiowane po wyświetleniu monitu, zamiast przeniesienia plików.


Aby skopiować plik układu klawiatury do folderu system32, użyj dowolnej z poniższych metod:

 • W przypadku każdego wpisu w pliku dziennika Faultykeyboard. log, który używa nazwy pliku (a nie pełna lub względna ścieżka), zlokalizuj, a następnie skopiuj plik do folderu%Windir%\System32. (Nie przenoś plików).

 • W przypadku każdego wpisu w pliku dziennika Faultykeyboard. log używającym ścieżki względnej Użyj jednej z następujących metod:

  • Jeśli wpis znajduje się w jednym z następujących podkluczy rejestru, należy zlokalizować plik na dysku twardym, a następnie skopiować go do folderu%Windir%\System32:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts

  • Jeśli wpis nie istnieje we wspomnianych wcześniej podkluczach rejestru, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania w celu rozwiązania problemu.


Jak wyrejestrować lub usunąć układy klawiatury z komputera?

Należy pamiętać o usunięciu jakichkolwiek plików układów klawiatury, które nie pochodzą od zaufanego dostawcy oprogramowania.


Informacyjn

 • Administrator może wykonać następujące czynności.

 • Przed usunięciem jakichkolwiek plików układów klawiatury upewnij się, że żadne zaufane aplikacje na komputerze nie wymagają pliku układu klawiatury.

Ważne Ta sekcja, metoda lub zadanie zawiera instrukcje, które poinformują, jak zmodyfikować rejestr. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Dla większego bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

 1. Usuń dowolny wpis rejestru odwołujący się do pliku układu klawiatury w następujących podkluczach rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts

 2. Usuń plik układu klawiatury.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Niektóre ustawienia komputera mogą spowodować niepowodzenie aktualizacji zabezpieczeń w trakcie instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpi błąd, Skorzystaj z jednej z poniższych metod, aby obejść ten problem.

Metoda 1. Automatyczne obejście problemu

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację Microsoft Fix it 50882. W tym celu kliknij przycisk Popraw go , kliknij pozycję Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku , a następnie wykonaj czynności opisane w Kreatorze rozwiązywania problemu.

 2. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń opisaną w tym artykule.

 3. Uruchom aplikację Microsoft Fix it 50883. W tym celu kliknij przycisk Popraw go , kliknij pozycję Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku , a następnie wykonaj czynności opisane w Kreatorze rozwiązywania problemu.


Metoda 2. Ręczne obejście problemu

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Określ, czy wpis rejestru "IgnoreRemoteKeyboardLayout" lub wpis rejestru "ScanCode map" istnieje w następującym podkluczu rejestru. Każda z tych wpisów rejestru może spowodować, że instalacja tej aktualizacji zabezpieczeń kończy się niepowodzeniem.

  Układ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard

 2. Wykonaj kopię zapasową tego podklucza rejestru. W tym celu kliknij pozycję Eksportuj w menu plik , a następnie Zapisz plik reg w bezpiecznym miejscu, na przykład na dysku lub na urządzeniu magazynującym USB.

 3. Usuń podklucz rejestru.

 4. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń opisaną w tym artykule.

 5. Przywróć wpis rejestru (plik reg) zapisany w kroku 2. W tym celu kliknij dwukrotnie plik reg zapisany w kroku 2, a następnie kliknij przycisk tak w wyświetlonym oknie dialogowym.

Jeśli nadal nie możesz zainstalować aktualizacji zabezpieczeń, skontaktuj się z pomocą techniczną.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w lokalnym czasie i z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące konkretnego punktu kontrolnego (SPn) i składnika Service (QFE, GDR) są wymienione w kolumnach "Sp requirement" (wymagany dodatek SP) i "Service Branch" (dział usługi).

 • Oddziały usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są powszechnie dostępne, aby rozwiązać często występujące problemy krytyczne. Oddziały usługi QFE zawierają poprawki oprócz powszechnie opublikowanych poprawek.

 • Oprócz plików wymienionych w tych tabelach ta aktualizacja oprogramowania powoduje również zainstalowanie skojarzonego pliku wykazu zabezpieczeń (KBNumber. cat) podpisanego za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP oparte na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Kblchecker.dll

5.1.2600.6211

8 192

19-kwi-2012

11:26

architektury

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional x64 Edition dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Kblchecker.dll

5.2.3790.4985

13 312

20-kwi-2012

00:25

wersji

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Kblchecker.dll

5.2.3790.4985

8 704

19-kwi-2012

11:39

architektury

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Kblchecker.dll

5.2.3790.4988

21 504

26-kwi-2012

01:19

IA-64

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×