W tym artykule opisano niezwiązaną z zabezpieczeniami aktualizację implementującą usługę ochrony rozszerzonej na potrzeby uwierzytelniania na serwerze.

Gdy jest włączona ochrona rozszerzona na potrzeby uwierzytelniania, żądania uwierzytelniania są kierowane do serwera, z którym klient próbuje nawiązać połączenie, wskazanego główną nazwą usługi (SPN).

Aby można było korzystać z funkcji zawartych w tej aktualizacji, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 albo aktualizacja 968389.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968389 Ochrona rozszerzona na potrzeby uwierzytelniania

WPROWADZENIE

Informacje dotyczące aktualizacji

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego składnika usługi (QFE, GDR) są wskazane w kolumnie „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja instaluje również skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP z dodatkiem SP3 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Srv.sys

5.1.2600.6031

357,248

26-Aug-2010

13:39

x86

SP3

SP3GDR

Srvsvc.dll

5.1.2600.6031

99,840

27-Aug-2010

05:57

x86

SP3

SP3GDR

Xpsp4res.dll

5.1.2600.6031

5,120

26-Aug-2010

12:52

x86

SP3

SP3GDR

Srv.sys

5.1.2600.6031

357,248

26-Aug-2010

13:37

x86

SP3

SP3QFE

Srvsvc.dll

5.1.2600.6031

99,840

27-Aug-2010

06:05

x86

SP3

SP3QFE

Xpsp4res.dll

5.1.2600.6031

5,120

26-Aug-2010

12:52

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Srv.sys

5.2.3790.4758

380,928

16-Aug-2010

17:09

x86

SP2

SP2GDR

Srvsvc.dll

5.2.3790.4758

99,328

17-Aug-2010

12:31

x86

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4758

44,544

16-Aug-2010

16:01

x86

SP2

SP2GDR

Srv.sys

5.2.3790.4758

381,440

16-Aug-2010

16:50

x86

SP2

SP2QFE

Srvsvc.dll

5.2.3790.4758

99,328

17-Aug-2010

12:42

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4758

44,544

16-Aug-2010

16:01

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Srv.sys

5.2.3790.4758

673,280

08-Sep-2010

01:22

x64

SP2

SP2GDR

Srvsvc.dll

5.2.3790.4758

166,912

08-Sep-2010

01:22

x64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4758

45,056

08-Sep-2010

01:22

x64

SP2

SP2GDR

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4758

44,544

08-Sep-2010

01:22

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Srv.sys

5.2.3790.4758

676,864

08-Sep-2010

01:18

x64

SP2

SP2QFE

Srvsvc.dll

5.2.3790.4758

166,912

08-Sep-2010

01:18

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4758

45,056

08-Sep-2010

01:18

x64

SP2

SP2QFE

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4758

44,544

08-Sep-2010

01:18

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Srv.sys

5.2.3790.4758

1,157,120

08-Sep-2010

01:21

IA-64

SP2

SP2GDR

Srvsvc.dll

5.2.3790.4758

211,968

08-Sep-2010

01:21

IA-64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4758

43,520

08-Sep-2010

01:21

IA-64

SP2

SP2GDR

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4758

44,544

08-Sep-2010

01:21

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Srv.sys

5.2.3790.4758

1,158,656

08-Sep-2010

01:17

IA-64

SP2

SP2QFE

Srvsvc.dll

5.2.3790.4758

211,968

08-Sep-2010

01:17

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4758

43,520

08-Sep-2010

01:17

IA-64

SP2

SP2QFE

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4758

44,544

08-Sep-2010

01:17

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Poziom SR

  Składnik usługi

  6.0.600 0.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.600 0.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.600 1.18xxx

  Windows Vista i Windows Server 2008

  SP1

  GDR

  6.0.600 1.22xxx

  Windows Vista i Windows Server 2008

  SP1

  LDR

  6.0.600 2.18xxx

  Windows Vista i Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2.22xxx

  Windows Vista i Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxx.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

249,856

06-Sep-2010

19:18

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

278,528

06-Sep-2010

16:28

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

299,008

06-Sep-2010

19:17

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

16:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

274,432

06-Sep-2010

19:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

237,568

06-Sep-2010

19:18

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

278,528

06-Sep-2010

16:28

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

262,144

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

270,336

06-Sep-2010

19:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

155,648

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

147,456

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

237,568

06-Sep-2010

19:17

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

262,144

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

258,048

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

262,144

06-Sep-2010

19:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

270,336

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

249,856

06-Sep-2010

19:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

110,592

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

110,592

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

249,856

06-Sep-2010

18:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

278,528

06-Sep-2010

16:05

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

299,008

06-Sep-2010

18:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

16:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

274,432

06-Sep-2010

18:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

237,568

06-Sep-2010

18:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

278,528

06-Sep-2010

16:05

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

262,144

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

270,336

06-Sep-2010

18:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

155,648

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

147,456

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

237,568

06-Sep-2010

18:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

262,144

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

258,048

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

262,144

06-Sep-2010

18:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

270,336

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

249,856

06-Sep-2010

19:37

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

110,592

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

110,592

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

249,856

06-Sep-2010

18:23

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

278,528

06-Sep-2010

16:22

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

299,008

06-Sep-2010

18:23

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

16:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

274,432

06-Sep-2010

19:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

237,568

06-Sep-2010

18:23

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

278,528

06-Sep-2010

16:22

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

262,144

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

270,336

06-Sep-2010

19:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

155,648

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

147,456

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

237,568

06-Sep-2010

18:23

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

262,144

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

258,048

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

262,144

06-Sep-2010

19:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

270,336

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

249,856

06-Sep-2010

19:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

110,592

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

110,592

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

249,856

06-Sep-2010

20:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

278,528

06-Sep-2010

20:20

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

299,008

06-Sep-2010

20:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

17:37

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

274,432

06-Sep-2010

20:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

237,568

06-Sep-2010

20:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

278,528

06-Sep-2010

20:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

262,144

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

270,336

06-Sep-2010

20:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

155,648

06-Sep-2010

21:02

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

147,456

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

237,568

06-Sep-2010

20:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

262,144

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

258,048

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

262,144

06-Sep-2010

20:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

270,336

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

249,856

06-Sep-2010

20:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

110,592

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

110,592

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6001.18524

17,920

06-Sep-2010

16:23

x86

Netevent.dll

6.0.6001.22756

17,920

06-Sep-2010

16:03

x86

Netevent.dll

6.0.6002.18306

17,920

06-Sep-2010

16:19

x86

Netevent.dll

6.0.6002.22481

17,920

06-Sep-2010

17:37

x86

Srvnet.sys

6.0.6001.18524

101,888

06-Sep-2010

14:12

x86

Srvnet.sys

6.0.6001.22756

102,912

06-Sep-2010

14:12

x86

Srvnet.sys

6.0.6002.18306

102,400

06-Sep-2010

13:45

x86

Srvnet.sys

6.0.6002.22481

102,912

06-Sep-2010

15:10

x86

Srv.sys

6.0.6001.18524

303,616

06-Sep-2010

14:13

x86

Srv.sys

6.0.6001.22756

304,640

06-Sep-2010

14:13

x86

Srv.sys

6.0.6002.18306

304,128

06-Sep-2010

13:45

x86

Srv.sys

6.0.6002.22481

304,640

06-Sep-2010

15:10

x86

Srv2.sys

6.0.6001.18524

145,408

06-Sep-2010

14:12

x86

Srv2.sys

6.0.6001.22756

145,920

06-Sep-2010

14:12

x86

Srv2.sys

6.0.6002.18306

145,408

06-Sep-2010

13:45

x86

Srv2.sys

6.0.6002.22481

145,408

06-Sep-2010

15:10

x86

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

16:05

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6001.18524

125,952

06-Sep-2010

16:24

x86

Sscore.dll

6.0.6000.16386

9,728

02-Nov-2006

09:46

x86

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

15:44

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6001.22756

126,464

06-Sep-2010

16:04

x86

Sscore.dll

6.0.6001.22756

9,728

06-Sep-2010

16:04

x86

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

15:59

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6002.18306

125,952

06-Sep-2010

16:20

x86

Sscore.dll

6.0.6000.16386

9,728

02-Nov-2006

09:46

x86

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

17:23

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6002.22481

126,464

06-Sep-2010

17:38

x86

Sscore.dll

6.0.6002.22481

9,728

06-Sep-2010

17:38

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

233,984

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

239,104

06-Sep-2010

22:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

270,336

06-Sep-2010

16:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

289,792

06-Sep-2010

22:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

230,912

06-Sep-2010

16:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

263,168

06-Sep-2010

22:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

229,376

06-Sep-2010

22:11

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

270,848

06-Sep-2010

16:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

253,440

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

262,144

06-Sep-2010

22:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

144,384

06-Sep-2010

16:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

137,216

06-Sep-2010

16:29

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

229,376

06-Sep-2010

22:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

253,952

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

248,320

06-Sep-2010

22:28

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

253,440

06-Sep-2010

22:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

261,120

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,152

06-Sep-2010

22:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

231,936

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

230,912

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

99,840

06-Sep-2010

16:29

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

101,376

06-Sep-2010

16:29

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

233,984

06-Sep-2010

19:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

239,104

06-Sep-2010

19:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

270,336

06-Sep-2010

16:43

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

289,792

06-Sep-2010

19:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

230,912

06-Sep-2010

16:43

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

263,168

06-Sep-2010

19:36

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

229,376

06-Sep-2010

19:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

270,848

06-Sep-2010

16:43

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

253,440

06-Sep-2010

19:57

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

262,144

06-Sep-2010

19:36

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

144,384

06-Sep-2010

17:08

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

137,216

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

229,376

06-Sep-2010

19:43

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

253,952

06-Sep-2010

19:57

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

248,320

06-Sep-2010

19:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

253,440

06-Sep-2010

19:36

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

261,120

06-Sep-2010

19:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,152

06-Sep-2010

19:36

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

231,936

06-Sep-2010

19:57

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

230,912

06-Sep-2010

19:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

99,840

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

101,376

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

233,984

06-Sep-2010

22:08

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

239,104

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

270,336

06-Sep-2010

18:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

289,792

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

230,912

06-Sep-2010

18:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

263,168

06-Sep-2010

21:41

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

229,376

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

270,848

06-Sep-2010

18:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

253,440

06-Sep-2010

22:08

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

262,144

06-Sep-2010

21:41

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

144,384

06-Sep-2010

19:32

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

137,216

06-Sep-2010

19:32

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

229,376

06-Sep-2010

22:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

253,952

06-Sep-2010

22:08

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

248,320

06-Sep-2010

22:08

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

253,440

06-Sep-2010

21:41

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

261,120

06-Sep-2010

22:08

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,152

06-Sep-2010

21:41

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

231,936

06-Sep-2010

22:08

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

230,912

06-Sep-2010

22:08

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

99,840

06-Sep-2010

19:32

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

101,376

06-Sep-2010

19:32

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

233,984

06-Sep-2010

21:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

239,104

06-Sep-2010

21:13

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

270,336

06-Sep-2010

20:28

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

289,792

06-Sep-2010

21:13

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

230,912

06-Sep-2010

17:18

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

263,168

06-Sep-2010

21:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

229,376

06-Sep-2010

21:13

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

270,848

06-Sep-2010

20:31

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

253,440

06-Sep-2010

21:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

262,144

06-Sep-2010

21:31

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

144,384

06-Sep-2010

21:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

137,216

06-Sep-2010

21:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

229,376

06-Sep-2010

21:13

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

253,952

06-Sep-2010

21:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

248,320

06-Sep-2010

21:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

253,440

06-Sep-2010

21:31

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

261,120

06-Sep-2010

21:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,152

06-Sep-2010

21:31

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

231,936

06-Sep-2010

21:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

230,912

06-Sep-2010

21:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

99,840

06-Sep-2010

21:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

101,376

06-Sep-2010

21:10

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6001.18524

17,920

06-Sep-2010

15:57

x64

Netevent.dll

6.0.6001.22756

17,920

06-Sep-2010

16:33

x64

Netevent.dll

6.0.6002.18306

17,920

06-Sep-2010

18:27

x64

Netevent.dll

6.0.6002.22481

17,920

06-Sep-2010

17:11

x64

Srvnet.sys

6.0.6001.18524

144,896

06-Sep-2010

13:44

x64

Srvnet.sys

6.0.6001.22756

144,896

06-Sep-2010

14:36

x64

Srvnet.sys

6.0.6002.18306

145,920

06-Sep-2010

15:33

x64

Srvnet.sys

6.0.6002.22481

146,432

06-Sep-2010

14:41

x64

Srv.sys

6.0.6001.18524

461,824

06-Sep-2010

13:44

x64

Srv.sys

6.0.6001.22756

451,584

06-Sep-2010

14:36

x64

Srv.sys

6.0.6002.18306

451,584

06-Sep-2010

15:34

x64

Srv.sys

6.0.6002.22481

451,584

06-Sep-2010

14:41

x64

Srv2.sys

6.0.6001.18524

175,104

06-Sep-2010

13:44

x64

Srv2.sys

6.0.6001.22756

175,616

06-Sep-2010

14:36

x64

Srv2.sys

6.0.6002.18306

175,104

06-Sep-2010

15:33

x64

Srv2.sys

6.0.6002.22481

175,104

06-Sep-2010

14:41

x64

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

15:36

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6001.18524

179,712

06-Sep-2010

15:59

x64

Sscore.dll

6.0.6001.18524

12,288

06-Sep-2010

15:59

x64

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

16:11

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6001.22756

179,712

06-Sep-2010

16:37

x64

Sscore.dll

6.0.6001.22756

12,288

06-Sep-2010

16:37

x64

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

18:05

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6002.18306

179,712

06-Sep-2010

18:28

x64

Sscore.dll

6.0.6002.18306

12,288

06-Sep-2010

18:28

x64

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

16:58

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6002.22481

179,712

06-Sep-2010

17:12

x64

Sscore.dll

6.0.6002.22481

12,288

06-Sep-2010

17:12

x64

Sscore.dll

6.0.6001.18524

9,728

06-Sep-2010

16:24

x86

Sscore.dll

6.0.6001.22756

9,728

06-Sep-2010

16:04

x86

Sscore.dll

6.0.6002.18306

9,728

06-Sep-2010

16:20

x86

Sscore.dll

6.0.6002.22481

9,728

06-Sep-2010

17:38

x86

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

249,856

06-Sep-2010

19:18

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

278,528

06-Sep-2010

16:28

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

299,008

06-Sep-2010

19:17

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

16:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

274,432

06-Sep-2010

19:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

237,568

06-Sep-2010

19:18

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

278,528

06-Sep-2010

16:28

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

262,144

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

270,336

06-Sep-2010

19:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

155,648

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

147,456

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

237,568

06-Sep-2010

19:17

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

262,144

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

258,048

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

262,144

06-Sep-2010

19:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

270,336

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

249,856

06-Sep-2010

19:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

110,592

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

110,592

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

249,856

06-Sep-2010

18:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

278,528

06-Sep-2010

16:05

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

299,008

06-Sep-2010

18:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

16:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

274,432

06-Sep-2010

18:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

237,568

06-Sep-2010

18:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

278,528

06-Sep-2010

16:05

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

262,144

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

270,336

06-Sep-2010

18:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

155,648

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

147,456

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

237,568

06-Sep-2010

18:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

262,144

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

258,048

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

262,144

06-Sep-2010

18:56

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

270,336

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

249,856

06-Sep-2010

19:37

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

19:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

110,592

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

110,592

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

249,856

06-Sep-2010

18:23

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

278,528

06-Sep-2010

16:22

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

299,008

06-Sep-2010

18:23

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

16:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

274,432

06-Sep-2010

19:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

237,568

06-Sep-2010

18:23

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

278,528

06-Sep-2010

16:22

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

262,144

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

270,336

06-Sep-2010

19:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

155,648

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

147,456

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

237,568

06-Sep-2010

18:23

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

262,144

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

258,048

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

262,144

06-Sep-2010

19:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

270,336

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

249,856

06-Sep-2010

19:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

18:44

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

110,592

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

110,592

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

249,856

06-Sep-2010

20:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

278,528

06-Sep-2010

20:20

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

299,008

06-Sep-2010

20:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

17:37

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

274,432

06-Sep-2010

20:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

237,568

06-Sep-2010

20:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

278,528

06-Sep-2010

20:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

262,144

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

270,336

06-Sep-2010

20:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

155,648

06-Sep-2010

21:02

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

147,456

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

237,568

06-Sep-2010

20:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

262,144

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

258,048

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

262,144

06-Sep-2010

20:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

270,336

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

249,856

06-Sep-2010

20:27

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

20:26

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

110,592

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

110,592

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6001.18524

17,920

06-Sep-2010

16:23

x86

Netevent.dll

6.0.6001.22756

17,920

06-Sep-2010

16:03

x86

Netevent.dll

6.0.6002.18306

17,920

06-Sep-2010

16:19

x86

Netevent.dll

6.0.6002.22481

17,920

06-Sep-2010

17:37

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

270,336

06-Sep-2010

16:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

230,912

06-Sep-2010

16:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

270,848

06-Sep-2010

16:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

144,384

06-Sep-2010

16:45

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

137,216

06-Sep-2010

16:48

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

99,840

06-Sep-2010

16:48

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

101,376

06-Sep-2010

16:48

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

270,336

06-Sep-2010

16:13

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

230,912

06-Sep-2010

16:12

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

270,848

06-Sep-2010

16:13

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

144,384

06-Sep-2010

16:38

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

137,216

06-Sep-2010

16:41

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

99,840

06-Sep-2010

16:41

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

101,376

06-Sep-2010

16:41

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

270,336

06-Sep-2010

18:43

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

230,912

06-Sep-2010

18:43

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

270,848

06-Sep-2010

18:43

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

144,384

06-Sep-2010

19:32

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

137,216

06-Sep-2010

19:35

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

99,840

06-Sep-2010

19:35

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

101,376

06-Sep-2010

19:35

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

270,336

06-Sep-2010

19:42

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

230,912

06-Sep-2010

18:15

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

270,848

06-Sep-2010

19:42

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

144,384

06-Sep-2010

20:20

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

137,216

06-Sep-2010

20:22

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

99,840

06-Sep-2010

20:22

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

101,376

06-Sep-2010

20:22

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6001.18524

17,920

06-Sep-2010

16:14

IA-64

Netevent.dll

6.0.6001.22756

17,920

06-Sep-2010

16:06

IA-64

Netevent.dll

6.0.6002.18306

17,920

06-Sep-2010

18:34

IA-64

Netevent.dll

6.0.6002.22481

17,920

06-Sep-2010

18:09

IA-64

Srvnet.sys

6.0.6001.18524

293,376

06-Sep-2010

14:11

IA-64

Srvnet.sys

6.0.6001.22756

294,912

06-Sep-2010

14:12

IA-64

Srvnet.sys

6.0.6002.18306

294,912

06-Sep-2010

14:52

IA-64

Srvnet.sys

6.0.6002.22481

294,912

06-Sep-2010

14:48

IA-64

Srv.sys

6.0.6001.18524

963,584

06-Sep-2010

14:12

IA-64

Srv.sys

6.0.6001.22756

966,656

06-Sep-2010

14:13

IA-64

Srv.sys

6.0.6002.18306

964,608

06-Sep-2010

14:52

IA-64

Srv.sys

6.0.6002.22481

965,632

06-Sep-2010

14:49

IA-64

Srv2.sys

6.0.6001.18524

466,944

06-Sep-2010

14:11

IA-64

Srv2.sys

6.0.6001.22756

467,968

06-Sep-2010

14:12

IA-64

Srv2.sys

6.0.6002.18306

467,968

06-Sep-2010

14:52

IA-64

Srv2.sys

6.0.6002.22481

467,968

06-Sep-2010

14:49

IA-64

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

15:54

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6001.18524

300,032

06-Sep-2010

16:16

IA-64

Sscore.dll

6.0.6001.18000

23,040

19-Jan-2008

08:29

IA-64

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

15:51

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6001.22756

300,544

06-Sep-2010

16:08

IA-64

Sscore.dll

6.0.6001.22756

23,040

06-Sep-2010

16:08

IA-64

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

18:12

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6002.18306

300,032

06-Sep-2010

18:35

IA-64

Sscore.dll

6.0.6001.18000

23,040

19-Jan-2008

08:29

IA-64

Smbserver-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

3,160

06-Sep-2010

17:56

Not applicable

Srvsvc.dll

6.0.6002.22481

300,544

06-Sep-2010

18:10

IA-64

Sscore.dll

6.0.6002.22481

23,040

06-Sep-2010

18:10

IA-64

Sscore.dll

6.0.6001.18524

9,728

06-Sep-2010

16:24

x86

Sscore.dll

6.0.6001.22756

9,728

06-Sep-2010

16:04

x86

Sscore.dll

6.0.6002.18306

9,728

06-Sep-2010

16:20

x86

Sscore.dll

6.0.6002.22481

9,728

06-Sep-2010

17:38

x86

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

278,528

06-Sep-2010

16:28

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

241,664

06-Sep-2010

16:30

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

278,528

06-Sep-2010

16:28

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

155,648

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

147,456

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

110,592

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.18524

110,592

06-Sep-2010

16:59

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

278,528

06-Sep-2010

16:05

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

241,664

06-Sep-2010

16:04

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

278,528

06-Sep-2010

16:05

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

155,648

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

147,456

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

110,592

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6001.22756

110,592

06-Sep-2010

16:39

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

278,528

06-Sep-2010

16:22

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

241,664

06-Sep-2010

16:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

278,528

06-Sep-2010

16:22

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

155,648

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

147,456

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

110,592

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.18306

110,592

06-Sep-2010

17:10

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

278,528

06-Sep-2010

20:20

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

241,664

06-Sep-2010

17:37

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

278,528

06-Sep-2010

20:21

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

155,648

06-Sep-2010

21:02

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

147,456

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

110,592

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll.mui

6.0.6002.22481

110,592

06-Sep-2010

21:01

Not applicable

Netevent.dll

6.0.6001.18524

17,920

06-Sep-2010

16:23

x86

Netevent.dll

6.0.6001.22756

17,920

06-Sep-2010

16:03

x86

Netevent.dll

6.0.6002.18306

17,920

06-Sep-2010

16:19

x86

Netevent.dll

6.0.6002.22481

17,920

06-Sep-2010

17:37

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_101_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

14,421

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_101_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

14,724

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_102_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

4,149

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_102_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

6,977

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_103_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

7,542

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_103_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

14,192

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_104_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,396

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_104_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,950

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_105_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_105_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_106_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_106_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_107_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_107_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_108_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_108_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_109_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_109_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_10_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_10_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_110_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_110_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_111_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_111_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_112_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_112_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_113_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_113_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_114_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_114_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_115_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_115_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_116_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_116_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_117_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_117_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_118_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_118_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_119_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_119_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_11_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_11_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_120_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_120_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_121_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_121_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_122_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_122_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_123_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_123_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_124_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,396

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_124_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,950

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_125_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,748

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_125_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,282

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_127_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

16,582

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_127_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

16,885

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_128_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

4,149

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_128_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

6,977

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_129_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

7,542

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_129_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

14,192

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_12_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_12_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_130_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,396

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_130_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,950

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_131_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_131_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_132_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_132_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_133_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_133_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_134_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_134_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_135_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_135_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_136_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_136_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_137_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_137_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_138_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_138_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_139_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_139_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_13_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_13_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_140_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_140_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_141_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_141_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_142_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_142_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_143_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_143_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_144_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_144_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_145_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_145_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_146_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_146_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_147_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_147_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_148_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_148_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_149_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,968

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_149_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,514

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_14_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_14_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_150_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,396

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_150_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,950

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_151_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,748

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_151_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,282

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_153_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

16,582

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_153_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

16,885

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_15_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_15_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_16_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_16_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_17_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_17_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_18_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_18_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_19_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_19_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

3,395

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

6,182

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_20_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_20_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_21_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_21_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_22_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,906

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_22_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,446

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_23_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,274

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_23_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,822

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_24_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,904

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_24_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,436

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_25_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

14,419

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_25_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

14,722

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_26_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

3,241

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_26_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

6,035

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_27_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

7,540

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_27_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

14,187

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_28_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,394

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_28_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,945

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_29_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_29_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

6,698

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

13,341

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_30_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_30_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_31_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_31_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_32_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_32_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_33_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_33_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_34_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_34_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_35_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_35_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_36_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_36_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_37_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_37_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_38_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_38_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_39_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_39_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,272

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,821

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_40_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_40_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_41_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_41_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_42_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_42_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_43_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_43_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_44_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_44_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_45_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_45_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_46_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_46_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_47_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,966

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_47_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_48_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,394

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_48_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,945

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_49_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,746

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_49_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,277

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,904

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_4_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,445

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_50_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

16,579

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_50_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

16,883

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_51_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

3,244

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_51_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

6,035

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_52_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

7,541

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_52_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

14,187

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_53_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,395

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_53_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,945

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_54_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_54_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_55_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_55_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_56_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_56_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_57_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_57_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_58_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_58_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_59_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_59_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_5_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,904

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_5_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,445

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_60_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_60_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_61_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_61_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_62_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_62_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_63_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_63_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_64_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_64_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_65_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_65_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_66_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_66_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_67_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_67_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_68_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_68_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_69_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_69_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_6_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,904

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_6_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,445

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_70_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_70_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_71_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_71_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_72_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,967

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_72_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,509

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_73_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,395

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_73_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,945

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_74_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,747

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_74_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,277

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_75_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

16,580

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_75_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

16,883

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_76_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

4,306

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_76_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

7,138

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_77_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

6,701

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_77_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

13,351

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_78_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,275

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_78_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,829

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_79_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_79_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_7_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,904

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_7_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,445

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_80_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_80_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_81_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_81_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_82_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_82_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_83_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_83_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_84_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_84_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_85_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_85_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_86_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_86_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_87_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_87_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_88_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_88_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_89_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_89_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_8_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,905

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_8_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,445

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_90_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_90_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_91_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_91_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_92_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_92_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_93_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_93_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_94_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_94_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_95_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_95_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_96_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_96_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_97_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,907

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_97_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,453

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_98_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

2,275

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_98_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,829

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_99_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,905

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_99_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,443

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_9_for_kb2345886_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,905

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_9_for_kb2345886~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,445

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

13,086

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

13,527

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

7,817

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,120

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,692

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,723

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

23,504

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

24,111

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,372

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,699

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,680

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,711

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

23,220

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

23,836

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,108

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

8,423

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,692

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2345886_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not applicable

File size

1,723

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

31,690

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

X86_0084cb26d9a43ee544a3edbd33a8ac64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18524_none_91f371850bbc73bd.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_036f9f59a039b0b5e45b9983db36c23e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22756_none_98518c926ae14a57.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_0a1df1ade53bf4eb60be97809a648093_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18524_none_bed7e934008465b7.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_0c697032e5d2dc6447d717fba93c64b3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18306_none_5a128386b2728c07.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

X86_13ad716b228a2b322637a49060295ef8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22756_none_3e807f9c2b104a38.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_13e749c4a42377c59d97618ab0adf108_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22756_none_d22bf053167a0023.manifest

File version

Not applicable

File size

1,048

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_1427f6a533a9980d74757ec5aae0a1bc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22756_none_63a11d32473c5d70.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_14ea2e564d7f7a40568a0baac6d61a07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18306_none_cafacbfa481aa2f1.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_15cd65e0f2cdf8bf30fd2f02ed80218c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22756_none_307064307665a98a.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_16d83ea97f3557ee6f94714e850a7c66_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22481_none_eb058926032dbf82.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_179fc9fa3156f7ce65231f5a03cfd845_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18524_none_a8fe2197232a28a6.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_18b22ecd3cd2d375f1438b60c6f2f486_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18524_none_923f1e9890258a67.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_19eed1665988ed198e24f5631340c033_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22756_none_5a7e7c0958d389b2.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_1a04a7265d17d7c2a9147f9bb420b0c6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18524_none_38370b0d951af03d.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_1c1f48b5b21edeb7ecefe2b040d54534_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22481_none_257cf586a2724cbd.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_1c56ef550d1f04eda4379d922c370346_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22756_none_553b033d5b089d7b.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_1fb83b9e970f38fb808e42e1b1f84f00_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18306_none_7c06d01469539ef6.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20

Platform

Not applicable

File name

X86_1fdcdb9023749018831dc3157c33a80f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22756_none_fb022c434cac2fce.manifest

File version

Not applicable

File size

704

Date (UTC)

07-Sep-2010

Time (UTC)

15:20