WPROWADZENIE

Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla pakietu Microsoft Office 2013. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dotyczące wersji 32-bitowych i 64-bitowych pakietu Office 2013 oraz pakietu Office dla użytkowników domowych i uczniów 2013 RT. Ponadto ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące stabilności i wydajności.

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

 • Po otwarciu pliku w folderze lokalnym w usłudze Microsoft OneDrive lub OneDrive dla firm na kilku sekundach zostanie wyświetlony pasek postępu z wyświetlonym następującym komunikatem:

  Nawiązywanie połączenia z usługą OneDrive

 • Załóżmy, że na komputerze z zainstalowanym systemem Windows 8 jest tworzone Wypaczanie urządzenia DirectX 10. Po uruchomieniu aplikacji pakietu Office 2013 aplikacja ulega awarii.

 • Następujący ciąg nie jest lokalizowany dla kilku języków w pakiecie Office 2013:

  Nawiązywanie połączenia z serwerami zarządzania prawami i uzyskiwanie szablonów

 • Załóżmy, że zwiększanie liczby punktów na cal (DPI) na urządzeniu o wysokiej gęstości pikseli. Na przykład można zwiększyć ustawienie DPI na 150 DPI na powierzchni Microsoft Surface Pro. Po uruchomieniu aplikacji pakietu Office 2013 w trybie dotyku na urządzeniu obszar między kontrolkami wstążki jest węższy niż oczekiwano.

 • Załóżmy, że udostępniasz dokument pakietu Office w bibliotece dokumentów programu SharePoint 2013 Server. Po otwarciu linku do dokumentu w programie Outlook zostanie uruchomiona aplikacja pakietu Office 2013 odpowiadająca typowi pliku dokumentu. Jednak powinna być uruchomiona wersja aplikacji Office Web App. Uwaga Po zastosowaniu tej aktualizacji, a następnie kliknięciu linku do dokumentu w programie Outlook, dokument będzie nadal otwierany w odpowiedniej aplikacji pakietu Office 2013. Dzieje się tak, gdy dokument znajduje się w bibliotece programu SharePoint w wersji programu SharePoint wcześniejszej niż program SharePoint 2013. Jest to też spowodowane tym, że łącze zostało skopiowane z aplikacji pakietu Office, która jest starsza niż aplikacja pakietu Office 2013.

 • Załóżmy, że pakiet Office 2013 jest uruchomiony w trybie dotyku na urządzeniu o wysokiej gęstości pikseli, na przykład w programie Microsoft Surface Pro. Po zmianie ustawienia DPI na urządzeniu na ustawienie wysokiej rozdzielczości DPI, na przykład 125 DPI lub 150 DPI, niektóre ikony na Wstążce nie są poprawnie skalowane.

 • Gdy Sterowniki kart wyświetlania są nieaktualne, niektóre aplikacje pakietu Office 2013 ulegają awarii.

 • Po zsynchronizowaniu dokumentu pakietu Office między dyskiem lokalnym a usługą Microsoft OneDrive dla firm trwa już dłużej niż oczekiwanie na otwarcie lokalnego dokumentu w aplikacji klasycznej pakietu Office za pośrednictwem wolnego połączenia internetowego.

 • Po zastosowaniu aktualizacji 2768349 w programie Microsoft Publisher 2013 występuje spadek wydajności. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2768349 Opis aktualizacji pakietu Office 2013:12 marca 2013 r.

Rozwiązanie

Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Uwaga Ta aktualizacja dotyczy wersji pakietu Office 2013, które zostały zainstalowane za pomocą Instalatora MSI. Ta aktualizacja nie dotyczy wersji pakietu Office 2013, które zostały zainstalowane za pomocą technologii Szybka instalacja. Aby sprawdzić, jak zainstalowano pakiet Office 2013, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację pakietu Office 2013, na przykład Microsoft Word 2013.

 2. W menu plik kliknij polecenie konto.

 3. Jeśli pakiet Office 2013 został zainstalowany za pomocą technologii Szybka instalacja, zostanie wyświetlony element Opcje aktualizacji. Jeśli pakiet Office 2013 został zainstalowany za pomocą Instalatora MSI, element Opcje aktualizacji nie jest wyświetlany.

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update . Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku. Informacje dotyczące ponownego uruchamiania Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Ta aktualizacja zawiera pliki wymienione w poniższych tabelach. 32-bitoweInformacje o pliku msointl-en-us. msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Msointl.dll

15.0.4496.1000

3 600 480

16-May-13

14:13

Msointl.rest.idx_dll

15.0.4496.1000

1 484 400

16-May-13

14:13

Informacje o pliku Mso-x-none. msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Mso.dll.x86

15.0.4505.1509

25 367 232

20-May-13

12:25

Office.dll

15.0.4505.1509

457 384

20-May-13

12:25

64-bitoweInformacje o pliku msointl-en-us. msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Msointl.dll

15.0.4496.1000

3 626 080

16-May-13

14:16

Msointl.rest.idx_dll

15.0.4496.1000

1 484 384

16-May-13

14:16

Informacje o pliku Mso-x-none. msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Mso.dll.x64

15.0.4505.1509

35 345 600

20-May-13

12:33

Mso.dll.x86

15.0.4505.1509

25 367 232

20-May-13

13:00

Office.dll

15.0.4505.1509

457 384

20-May-13

12:33

Windows 8

 1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie.

 2. Wpisz Windows Update, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w wynikach wyszukiwania.

 3. Na liście aktualizacji zlokalizuj, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacja 2810017, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odinstaluj.

Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. Wpisz Appwiz. cpl, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

 4. Na liście aktualizacji zlokalizuj, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj 2810017, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pomoc techniczna i zasoby dla pakietu Microsoft Office

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×