WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-052. Ten biuletyn zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, aby ją usunąć.

Więcej informacji

Znane problemy z tą aktualizacją

 • Użytkownik zainstalował jedną lub kilka wersji programu Microsoft Visual Studio 2005 wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ta wersja lub te wersje zostały zaktualizowane do programu Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Jednak w programie Visual Studio 2005 nie zainstalowano funkcji Crystal Reports for Visual Studio. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 937061 z witryny Microsoft Update ta aktualizacja może być oferowana ponownie, nawet jeśli komputer został już zaktualizowany.

  Firma Microsoft poprawiła logikę wykrywania rozszerzenia Microsoft Update w celu rozwiązania tego problemu.

  Uwaga: Nie wprowadzono zmian w aktualizacji zabezpieczeń 937061. Jeżeli zainstalowano już tę aktualizację zabezpieczeń, nie trzeba jej instalować ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 937061, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  937061 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy projektowania Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1

 • Aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, wymagany jest Instalator Microsoft Windows w wersji 3.1. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z instalacją programu Microsoft Visual Studio .NET 2003, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  939043 Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio

  943325 Przy próbie zastosowania aktualizacji przeznaczonej dla kilku wydań Visual Studio 2005, Instalator Windows może zastosować aktualizację tylko dla pojedynczego wydania Visual Studio 2005.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/ms07-052.mspxAby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników wiersza polecenia Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa367988.aspxAby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa367449.aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×