Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-040, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Znane problemy

W poniższej sekcji wymieniono znane problemy związane z tą aktualizacją zabezpieczeń. Jeżeli występują problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń, które nie zostały uwzględnione na tej liście znanych problemów, można uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną dla klientów, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie problemów z aktualizacją zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspxPrzedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną związaną z aktualizacjami zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy, które mogą występować podczas instalacji aktualizacji

 • Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu .NET Framework 1.0, 1.1 lub 2.0 jest wyświetlany kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows

 • Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 jest wyświetlany komunikat o błędzie: Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących występowania tego problemu podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń w 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń 2.0 na komputerze z uruchomionym systemem Windows Server 2003: „Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.”

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji

 • W przypadku tworzenia aplikacji opartej na środowisku Microsoft .NET Framework 2.0 i używania właściwości Application.ExecutablePath w celu uzyskania ścieżki pliku wykonywalnego niektóre znaki Unicode występujące w ścieżce pliku wykonywalnego są wyświetlane jako znak „?”
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  943804POPRAWKA: Niektóre znaki Unicode zwracane przez właściwość Application.ExecutablePath w środowisku Microsoft .NET Framework 2.0 są wyświetlane jako znak „?” (j. ang.)

 • Komunikat o błędzie „This application has requested the Runtime to terminate in an unusual way” (Ta aplikacja żąda nietypowego zakończenia środowiska wykonania) po odinstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft .NET Framework 1.1
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  934711 Komunikat o błędzie podczas próby ponownego uruchomienia komputera po odinstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1: „This application has requested the Runtime to terminate in an unusual way”

 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 931212 są wyświetlane komunikaty o błędach
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych komunikatów o błędach, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  940947 Po zainstalowaniu w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 aktualizacji zabezpieczeń 931212 (MS07-040) wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Błąd 127: Nie można odnaleźć określonej procedury”.

  941386 POPRAWKA: Komunikat o błędzie podczas uruchamiania aplikacji sieci Web ASP.NET 2.0 bazującej na programie .NET Framework 2.0 po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS07-040: Typ System.Web.HttpHeaderCollection nie jest oznaczony jako możliwy do szeregowania (j. ang.)

  941789 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 931212 (MS07-040) na serwerze frontonu sieci Web Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007 wyświetlane są komunikaty o błędach (j. ang.)

  942086 POPRAWKA: Podczas uruchamiania aplikacji sieci Web ASP.NET 2.0 opracowanej na podstawie programu .NET Framework 2.0 wyświetlany jest komunikat o błędzie: Nie znaleziono konstruktora umożliwiającego rozszeregowanie obiektu typu „<obiekt niestandardowy>” (j. ang.)

 • Inne problemy, które mogą wystąpić po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 o numerze kompilacji 2.0.50727.832 lub wyższym

  • Po zainstalowaniu poprawki dla programu Microsoft .NET Framework 2.0 wydajność serwera może się pogorszyć, a próba dodania użytkowników lub przekazania plików może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatu o błędzie „Błąd 403 — Dostęp zabroniony”
   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   934793 Opis pakietu poprawek dla programu SharePoint Server 2007: 12 kwietnia 2007 (j. ang.)

  • Wykonanie pakietów produktu SQL Server 2005 Integration Services (SSIS) zawierających zadania lub składniki skryptów może być niemożliwe
   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   931846 Wykonanie pakietów produktu SQL Server 2005 Integration Services zawierających zadania lub składniki skryptów może być niemożliwe (j. ang.)

  • Podczas uruchamiania aplikacji lub próby uzyskania dostępu do witryny sieci Web na tym komputerze może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

   [System.ArgumentException]: Culture name 'Culture' is not supported for the following 13 cultures (Nazwa kultury „Kultura” nie jest obsługiwana dla następujących 13 kultur): en-CB az-AZ-Latn uz-UZ-Latn sr-SP-Latn az-AZ-Cyrl uz-UZ-Cyrl sr-SP-Cyrl bs-BA-Cyrl sr-BA-Latn sr-BA-Cyrl bs-BA-Latn iu-CA-Latn div-Windows Vista

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   939949 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania aplikacji lub próby uzyskania dostępu do witryny sieci Web na komputerze z zainstalowaną określoną aktualizacją zabezpieczeń programu .NET Framework 2.0: „Nazwa kultury Kultura nie jest obsługiwana”

  • Po kliknięciu przycisku Dodaj łącze do witryny na stronie Witryny w celu dodania nowego łącza do katalogu witryn w witrynie portalu programu Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 i kliknięciu następnie przycisku OK lub Anuluj strona Dodaj łącze do witryny przestaje odpowiadać.

   Ponadto łącze nie jest dodawane do katalogu witryn. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   934229 Strona „Dodaj łącze do witryny” przestaje odpowiadać, a próba dodania nowego łącza do Katalogu witryn w witrynie SharePoint Portal Server 2003 kończy się niepowodzeniem

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń działanie klas UTF8Encoding, UnicodeEncoding i UTF32Encoding zmienia się zgodnie z wymaganiami standardu Unicode 5.0 dotyczącymi kodowań Unicode. Nieprawidłowe bajty nie są usuwane. Są one natomiast zastępowane znakiem zastępczym Unicode — U+FFFD.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego zachowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

940521 Zachowanie klas UTF8Encoding, UnicodeEncoding i UTF32Encoding zmienia się zgodnie z wymaganiami standardu Unicode 5.0 dotyczącymi kodowania Unicode po zainstalowaniu zabezpieczeń systemu .NET Framework 2.0 opisanej w biuletynie zabezpieczeń MS07–040.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator systemu Microsoft Windows w wersji 3.1. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138cPonadto na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows Server 2003 w wersji 32-bitowej z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub SP2 w wersji dla komputerów z procesorami Itanium

 • Windows Server 2003 w wersji dla komputerów z procesorami x64

 • Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 w wersji dla komputerów z procesorami x64

 • Windows XP Professional w wersji dla komputerów z procesorami x64

 • Windows XP Professional z dodatkiem SP2 w wersji dla komputerów z procesorami x64

 • Windows XP w wersji 32-bitowej z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

 • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×