Streszczenie

W tym artykule opisano problemy, które zostały naprawione w pakiecie poprawek pakietu Microsoft Office 2010 z dnia 24 kwietnia 2012.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

  • Zastosowanie zmian do ustawienia właściwości czcionki w obiekcie TextFrame2 jest wolniejszy w programie Microsoft Excel 2010 niż w programie Excel 2003.

  • Zmiana separatora dziesiętnego i separatora tysięcy w oknie dialogowym Opcje programu Excel w programie Excel 2010, zmiana nie zastosowano się do etykiet wykresu. Na przykład gdy zmiana separatora dziesiętnego przecinek (,), a następnie zmień separator tysięcy na kropki (.), odpowiednie separatory w etykiety wykresu nie są zmieniane.

  • Po określeniu wszystkich tabulatorów dla pola tekstowego w programie Microsoft PowerPoint 2010 Pozycjonowanie tekstu dla domyślne pozycje tabulatora jest wyświetlany niepoprawnie.

  • Stos kolumn, które zawierają serię danych nakładają się nieoczekiwanie wykres programu Excel 2010. Ten problem występuje, gdy serii danych, które są kreślone na osi ukryte zawiera więcej wartości niż serii danych, które są kreślone na drugiej osi.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86

Pobieranie informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Office2010-kb2598146-fullfile-x86-glb.exe

14.0.6120.5000

12,630,360

5-Apr-12

15:22


Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Oart-x-none.msp

Nie dotyczy

10,100,736

5-Apr-12

4:20

Oartconv-x-none.msp

Nie dotyczy

5,422,592

5-Apr-12

4:20


Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

O informacje o pliku artconv-x-none.msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Oartconv.dll

14.0.6120.5000

11,132,016

3-Apr-12

20:31


O informacje o plikach sztuki x-none.msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Oart.dll

14.0.6120.5000

20,528,736

4-Apr-12

19:38


x64

Pobieranie informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Office2010-kb2598146-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6120.5000

16,251,296

5-Apr-12

14:01


Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Oart-x-none.msp

Nie dotyczy

10,100,736

5-Apr-12

4:20

Oartconv-x-none.msp

Nie dotyczy

5,422,592

5-Apr-12

4:20


Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

O artconv-x-none.msp informacje o plikach

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Oartconv.dll

14.0.6120.5000

19,208,304

3-Apr-12

21:53


O informacje o plikach sztuki x-none.msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Oart.dll

14.0.6120.5000

30,322,272

4-Apr-12

19:51


Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×