Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

W tym artykule opisano problem, który został rozwiązany w pakiecie poprawek Microsoft SharePoint Server 2010 z 28 sierpnia 2012.

WPROWADZENIE

 • Użytkownicy anonimowi można pobrać buforowanych plików nieoczekiwanie z aplikacji sieci web, który ma na dysku Buforowanie włączone w programie SharePoint Server 2010.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Po klasyfikacji na liście programu SharePoint Server 2010.

  • Utwórz widok niestandardowy do listy, która ma filtr Group By włączone.

  • Przekazywanie niektórych dokumentów i ocenić je w widoku niestandardowym.

  W tym scenariuszu wartości null są wyświetlane w tytułach źródła działań.

 • Gdy użytkownik anonimowy próbuje uzyskać dostępu do dokumentu, ustaw w witrynie programu SharePoint, otrzymali następujący komunikat o błędzie:

  401 bez autoryzacji

 • Strony DocSetVersions.aspx, który zawiera historię wersji zestawu dokumentów wyświetla wartość nieprawidłowa data, gdy zestaw dokumentów jest związany z polem "Data".

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Możesz dodać Francuski jako język roboczy w zarządzanie Usługa przesyłania metadanych.

  • Utwórz termin, który jest zarówno w języku angielskim i francuskim w danym okresie ustawiony.

  • Utworzyć witrynę "Moja witryna" w języku francuskim.

  • Spróbuj dodać termin do pole Pytaj o profilu użytkownika.

  W tym scenariuszu termin jest wyświetlany w języku angielskim zamiast w języku francuskim.

 • Po dodaniu pola odnośnika do dokumentu ustaw i ustaw wartość pustą dla pola nie może przechwytywać historię wersji w tym zestawie dokumentów.

 • Załóżmy, że skonfigurować nawigacji metadanych dla listy niestandardowej w witrynie innej niż angielska. Następnie należy dodać filtr kluczy do listy. W tej sytuacji filtru kluczowego nie działa poprawnie.

 • Załóżmy, że zainstalować wiele pakietów językowych na serwerze programu SharePoint Server 2010. Po zaktualizowaniu termin, który ma wiele znaków w magazynie terminów zadanie czasomierza harmonogram aktualizacji taksonomii nie propaguje te zmiany do zbiorów witryn. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Nieprawidłowy tekst wartość. Pole tekstowe zawiera nieprawidłowe dane. Sprawdź wartość i spróbuj.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Dodać kolumnę klasyfikacji do typu zawartości.

  • Typ zawartości umożliwia tworzenie biblioteki dokumentów.

  • Edytuj i Prześlij strony Ustawienia biblioteki.

  W tym scenariuszu kolumna Ocena jest usuwany z typu zawartości.

 • Załóżmy, że dodać składnik Web Part Współpracownicy do strony Moja witryna. Po dodaniu kolega ze znakiem apostrofu swojego adresu e-mail, błąd języka JavaScript występuje po załadowaniu strony Moja witryna.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Dodawanie nowego węzła nawigacji w bieżącej nawigacji na stronie publikacji.

  • Dodać właściwość niestandardową do węzła nawigacji.

  • Możesz przeglądać stronę ustawienia nawigacji.

  W tym scenariuszu znika właściwości niestandardowych.

 • Załóżmy, że dodać zewnętrznego źródła danych przy użyciu usług Microsoft Business Connectivity Services w programie SharePoint Server 2010.  Po zastosowaniu elementu uściślającego witryny na stronie wyników wyszukiwania, nazwa źródła danych, pojawia się dwa razy.

 • Załóżmy, że zestaw format daty na format daty spoza Stanów Zjednoczonych w witrynie. Po kliknięciu przycisku Szczegóły zgodności na liście rozwijanej biblioteki dokumentów, okno dialogowe Szczegóły zgodności wyświetla dane rekordu w Amerykański format daty nieoczekiwanie.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla pakietu programu SharePoint Server 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ten pakiet poprawek nie może zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet poprawek zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemu, który wymienione w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


x64

Pobieranie informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Officeserver2010-kb2687344-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6126.5001

105,558,696

30-Aug-12

8:28


Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Coreserver-x-none.msp

Nie dotyczy

108,073,472

29-Aug-12

22:45

Ifswfe-x-none.msp information

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Accountjoiner.dll

4.0.2450.47

198,496

16-Dec-11

23:03

Admapropertypages.dll

4.0.2450.47

223,080

16-Dec-11

23:03

Antixsslibrary.dll

2.0.0.0

33,808

5-Jan-09

20:31

Atl90.dll

9.0.21022.8

179,704

5-Jan-09

20:31

Bdcsearchprotocolhandler.dll

14.0.6108.5000

220,032

20-Jul-11

14:14

Certmgr.exe

6.0.6001.17131

74,752

27-Jan-09

9:02

Configdb.dll

4.0.2450.47

1,657,680

16-Dec-11

23:03

Connectorph.dll

14.0.6107.5000

283,504

1-Jul-11

17:26

Containerpicker.dll

4.0.2450.47

51,040

16-Dec-11

23:03

Csexport.exe

4.0.2450.47

42,832

16-Dec-11

23:03

Cssearch.dll

4.0.2450.47

128,848

16-Dec-11

23:03

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.47

243,560

16-Dec-11

23:03

Docxpageconverter.exe

14.0.6126.5000

1,221,752

7-Aug-12

17:06

Edirectoryma.dll

4.0.2450.47

71,512

16-Dec-11

23:03

Exch2007extension.dll

4.0.2450.47

14,696

16-Dec-11

23:03

Exchangema.dll

4.0.2450.47

108,376

16-Dec-11

23:03

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.47

182,120

16-Dec-11

23:03

Functionlibrary.dll

4.0.2450.47

46,944

16-Dec-11

22:47

Functionlibrary.dll

4.0.2450.47

46,944

16-Dec-11

23:03

Galsync.dll

4.0.2450.47

63,312

16-Dec-11

23:03

Globaloptions.dll

4.0.2450.47

280,416

16-Dec-11

23:03

Grouplistview.dll

4.0.2450.47

128,864

16-Dec-11

23:03

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.47

92,008

16-Dec-11

23:03

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.47

124,784

16-Dec-11

23:03

Logging.dll

4.0.2450.47

17,744

16-Dec-11

23:03

Maexecution.dll

4.0.2450.47

239,448

16-Dec-11

23:03

Maexport.exe

4.0.2450.47

22,864

16-Dec-11

23:03

Mahostm.dll

4.0.2450.47

325,968

16-Dec-11

23:03

Mahostn.dll

4.0.2450.47

97,104

16-Dec-11

23:03

Makecert.exe

6.0.6001.17131

57856

27-Jan-09

9:02

Mapackager.exe

4.0.2450.47

42,840

16-Dec-11

23:03

Mapropertypages.dll

4.0.2450.47

350,048

16-Dec-11

23:03

Mcrypt.dll

4.0.2450.47

2,860,368

16-Dec-11

23:03

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.47

15,256

16-Dec-11

22:47

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.47

51,080

16-Dec-11

22:47

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.47

51,080

16-Dec-11

23:03

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.47

79,760

16-Dec-11

22:47

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.47

79,760

16-Dec-11

22:47

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.47

38,784

16-Dec-11

22:47

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.47

13,696

16-Dec-11

23:03

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.47

83,848

16-Dec-11

23:03

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

16-Dec-11

22:47

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

16-Dec-11

23:03

Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll

14.0.6108.5000

51,072

20-Jul-11

13:35

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.6125.5000

375,424

18-Jul-12

19:13

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.6125.5000

375,424

18-Jul-12

19:13

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

14.0.6124.5000

125,576

27-Jun-12

11:34

Microsoft.office.policy.adminpages.dll

14.0.6108.5000

38,784

20-Jul-11

13:55

Microsoft.office.policy.dll

14.0.6125.5000

879,200

18-Jul-12

19:13

Microsoft.office.policy.dll

14.0.6125.5000

879,200

18-Jul-12

19:13

Microsoft.office.policy.pages.dll

14.0.6125.5000

211,568

18-Jul-12

19:13

Microsoft.office.securestoreservice.dll

14.0.6114.5000

297,800

16-Nov-11

16:16

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.6108.5000

608,128

20-Jul-11

13:43

Microsoft.office.server.dll

14.0.6125.5000

1,874,536

18-Jul-12

17:27

Microsoft.office.server.dll

14.0.6125.5000

1,874,536

18-Jul-12

17:27

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

14.0.6108.5000

165,768

20-Jul-11

13:21

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.6108.5000

667,520

20-Jul-11

13:21

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.6119.5000

1,096,496

13-Mar-12

22:11

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.6119.5000

1,096,496

13-Mar-12

22:11

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.6126.5000

13,285,488

7-Aug-12

17:26

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.6126.5000

13,285,488

7-Aug-12

17:26

Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll

14.0.6111.5000

19,384

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.6126.5000

2,759,296

7-Aug-12

16:40

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.6126.5000

2,759,296

7-Aug-12

16:40

Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll

14.0.6111.5000

17,824

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

14.0.6111.5000

67,488

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll

14.0.6111.5000

19,368

13-Sep-11

2:36

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

14.0.6117.5000

260,960

7-Feb-12

19:35

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

14.0.6117.5000

277,328

7-Feb-12

22:14

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.6120.5000

154.240

3-Apr-12

19:31

Microsoft.office.workflow.feature.dll

14.0.6105.5000

38,776

18-May-11

17:00

Microsoft.office.workflow.pages.dll

14.0.6113.5000

88,912

2-Nov-11

0:21

Microsoft.office.workflow.routing.dll

14.0.6108.5000

132,984

20-Jul-11

13:55

Microsoft.office.workflow.tasks.dll

14.0.6108.5000

51,088

20-Jul-11

13:55

Microsoft.office.workflow.tasks.dll

14.0.6108.5000

51,088

20-Jul-11

13:55

Microsoft.office.workflowsoap.dll

14.0.6108.5000

63,352

20-Jul-11

13:55

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.47

79,760

16-Dec-11

22:47

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.47

759,672

6-Feb-12

17:27

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.47

759,672

16-Dec-11

22:47

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.47

989,064

16-Dec-11

22:47

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.47

989,064

16-Dec-11

23:03

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.47

15,312

16-Dec-11

22:47

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.47

51,128

16-Dec-11

22:47

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.6126.5001

5,003,928

28-Aug-12

16:57

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.6126.5001

5,003,928

28-Aug-12

16:57

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

14.0.6108.5000

165,768

20-Jul-11

14:06

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.6125.5000

3,172,976

18-Jul-12

18:15

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.6125.5000

3,172,976

18-Jul-12

18:15

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.334.11

326,496

16-Nov-11

14:49

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.334.11

326,496

16-Nov-11

14:49

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.6126.5000

1,051,248

7-Aug-12

16:40

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.6126.5000

1,051,248

7-Aug-12

16:40

Miisactivate.exe

4.0.2450.47

22,872

16-Dec-11

23:03

Miisclient.exe

4.0.2450.47

829,272

16-Dec-11

23:03

Miiserver.exe

4.0.2450.47

2,903,384

16-Dec-11

23:03

Miiskmu.exe

4.0.2450.47

374,608

16-Dec-11

23:03

Miisrcw.dll

4.0.2450.47

38,736

16-Dec-11

22:47

Miisrcw.dll

4.0.2450.47

38,736

16-Dec-11

23:03

Mmscntrl.dll

4.0.2450.47

299,344

16-Dec-11

23:03

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8,016

16-Dec-11

23:03

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

100,184

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

102,232

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

104,792

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

42,840

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

45,912

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

53,080

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

59,224

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

72,024

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

78,168

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

78,680

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

83,800

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

84,824

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

85,336

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

85,848

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86,360

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86,872

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

87,384

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

87,896

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

89,432

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

90,456

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

90,968

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

91,992

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

94,040

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

95,064

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

95,576

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

96,088

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

96,600

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

97,112

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

98,648

17-Dec-11

2:42

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

99,160

17-Dec-11

2:42

Mmsmaad.dll

4.0.2450.47

582,992

16-Dec-11

23:03

Mmsmads.dll

4.0.2450.47

522,576

16-Dec-11

23:03

Mmsmaed.dll

4.0.2450.47

494,928

16-Dec-11

23:03

Mmsmaext.dll

4.0.2450.47

472,912

16-Dec-11

23:03

Mmsmafim.dll

4.0.2450.47

83,792

16-Dec-11

23:03

Mmsmaip.dll

4.0.2450.47

529,232

16-Dec-11

23:03

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.47

427,344

16-Dec-11

23:03

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22,864

16-Dec-11

23:03

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177,488

16-Dec-11

23:03

Mmsscpth.dll

4.0.2450.47

3,053,904

16-Dec-11

23:03

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.47

164,176

16-Dec-11

23:03

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.47

38,744

16-Dec-11

23:03

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.47

952,656

16-Dec-11

23:03

Mmsuishell.dll

4.0.2450.47

198,488

16-Dec-11

23:03

Mmsutils.dll

4.0.2450.47

229,712

16-Dec-11

23:03

Mmswmi.dll

4.0.2450.47

149,840

16-Dec-11

23:03

Msscpi.dll

14.0.6119.5000

2,143,536

13-Mar-12

21:58

Mssdmn.exe

14.0.6119.5000

791,344

13-Mar-12

21:58

Mssearch.exe

14.0.6116.5000

525,104

17-Jan-12

19:26

Msslad.dll

14.0.6116.5000

432,432

17-Jan-12

19:26

Mssph.dll

14.0.6116.5000

1,674,544

17-Jan-12

19:26

Mssrch.dll

14.0.6122.5000

4,988,528

15-May-12

14:25

Msvcm90.dll

9.0.21022.8

245,248

5-Jan-09

20:31

Msvcp90.dll

9.0.21022.8

851,456

5-Jan-09

20:31

Msvcr90.dll

9.0.21022.8

627,200

5-Jan-09

20:31

Mvdesigner.dll

4.0.2450.47

165,720

16-Dec-11

23:03

Mvviewer.dll

4.0.2450.47

100,176

16-Dec-11

23:03

Nlsdata0000.dll

14.0.6122.5000

2,030,760

16-May-12

22:22

Nlsdata0002.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0003.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0009.dll

14.0.6122.5000

22,957,224

16-May-12

22:22

Nlsdata000a.dll

14.0.6122.5000

11,378,856

16-May-12

22:22

Nlsdata000c.dll

14.0.6122.5000

3,407,528

16-May-12

22:22

Nlsdata000d.dll

14.0.6122.5000

2,977,448

16-May-12

22:22

Nlsdata000f.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0010.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0018.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001b.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata001d.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0020.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0021.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0022.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0024.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0026.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0027.dll

14.0.6122.5000

2,371,240

16-May-12

22:22

Nlsdata002a.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0039.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata003e.dll

14.0.6122.5000

2,156,200

16-May-12

22:22

Nlsdata0045.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0046.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0047.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0049.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004a.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004b.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004c.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata004e.dll

14.0.6122.5000

4,426,920

16-May-12

22:22

Nlsdata0414.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0416.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata0816.dll

14.0.6122.5000

5,584,040

16-May-12

22:22

Nlsdata081a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Nlsdata0c1a.dll

14.0.6122.5000

2,369,704

16-May-12

22:22

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.47

120,680

16-Dec-11

23:03

Noteswebservice.dll

14.0.6113.5000

973,104

1-Nov-11

22:51

Ntma.dll

4.0.2450.47

55,112

16-Dec-11

23:03

Objectlauncher.dll

4.0.2450.47

12 128

16-Dec-11

23:03

Objectviewers.dll

4.0.2450.47

206,688

16-Dec-11

23:03

Office.odf

14.0.6106.5000

4,297,568

8-Jun-11

2:41

Operations.dll

4.0.2450.47

75,608

16-Dec-11

23:03

Osafehtm.dll

14.0.6126.5000

156,272

7-Aug-12

14:16

Pkmexsph.dll

14.0.6116.5000

574,256

17-Jan-12

19:26

Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll

14.0.6107.5000

11,176

1-Jul-11

17:26

Preview.dll

4.0.2450.47

317,264

16-Dec-11

23:03

Prm0001.bin

14.0.6122.5000

16,692,224

15-May-12

14:55

Prm0005.bin

14.0.6122.5000

6,469,120

15-May-12

14:55

Prm0006.bin

14.0.6122.5000

7,042,560

15-May-12

14:55

Prm0007.bin

14.0.6122.5000

11,598,848

15-May-12

14:55

Prm0008.bin

14.0.6122.5000

8,225,280

15-May-12

14:55

Prm0009.bin

14.0.6122.5000

5,697,536

15-May-12

14:55

Prm000b.bin

14.0.6122.5000

8,067,584

15-May-12

14:55

Prm000e.bin

14.0.6122.5000

10,399,232

15-May-12

14:55

Prm0013.bin

14.0.6122.5000

9,478,144

15-May-12

14:55

Prm0019.bin

14.0.6122.5000

8,624,640

15-May-12

14:55

Prm001f.bin

14.0.6122.5000

14,325,248

15-May-12

14:55

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.47

415,592

16-Dec-11

23:03

Query.dll

14.0.6108.5000

371,568

20-Jul-11

13:40

Rulerctrl.dll

4.0.2450.47

46,936

16-Dec-11

23:03

Setup.exe

14.0.6118.5000

1,378,104

21-Feb-12

16:58

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177,696

24-Feb-09

16:52

Svrexport.exe

4.0.2450.47

34,648

16-Dec-11

23:03

Svrsetup.dll

14.0.6120.5000

7,314,016

3-Apr-12

21:07

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.47

232,280

16-Dec-11

23:03

Tquery.dll

14.0.6126.5000

5,646,960

7-Aug-12

17:19

Uiutils.dll

4.0.2450.47

378,704

16-Dec-11

23:03

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.47

382,824

16-Dec-11

23:03Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×