Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Jest to artykuł podsumowujący, który zawiera opis składników zaktualizowanych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 5 dla programu Microsoft System Center 2012 z dodatkiem Service Pack 1. Ponadto ten artykuł zawiera linki do pobierania i linki do artykułów składników. Artykuły składników zawierają szczegółowe informacje o problemach, które zostały rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym. 

Aby pobrać i zainstalować pakiety aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 dla System Center 2012, zobacz sekcję "Jak pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji System Center dodatku SP1 2012 2012 5".Składniki naprawione w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji nie ma żadnych aktualizacji tego składnika.

Istnieją dwa problemy z menedżerem ochrony danych (DPM), które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 5 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. Zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poprawek i instrukcji instalacji:

2904723 System Center 2012 Data Protection Manager z dodatkiem SP1 — pakiet zbiorczy aktualizacji 5
Pakiet aktualizacji jest dostępny w usłudze Microsoft Update. Zobacz sekcję "Jak pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dodatku SP1 System Center 2012 z dodatkiem SP1 5", aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania pakietu z usługi Microsoft Update lub sposobu ręcznego pobrania pakietu.

Istnieje osiem problemów z programem Operations Manager, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 5 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. Zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poprawek i instrukcji instalacji:

2904680 System Center 2012 Operations Manager z dodatkiem SP1 — pakiet zbiorczy aktualizacji 5
Pakiet aktualizacji jest dostępny w usłudze Microsoft Update. Zobacz sekcję "Jak pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dodatku SP1 System Center 2012 z dodatkiem SP1 5", aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania pakietu z usługi Microsoft Update lub sposobu ręcznego pobrania pakietu.

Istnieje pięć problemów z programem Operations Manager — system UNIX i pakietem zarządzania monitorowaniem systemu Linux, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 5 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. Zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poprawek i instrukcji instalacji:

2904680 System Center 2012 Operations Manager z dodatkiem SP1 — pakiet zbiorczy aktualizacji 5

Pakiet aktualizacji jest dostępny w usłudze Microsoft Update. Zobacz sekcję "Jak pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dodatku SP1 System Center 2012 z dodatkiem SP1 5", aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania pakietu z usługi Microsoft Update lub sposobu ręcznego pobrania pakietu.

Istnieją cztery problemy aranżacji, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 5 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. Zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poprawek i instrukcji instalacji:

2904725 Problemy, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji programu System Center 2012 Orchestrator z dodatkiem Service Pack 1 UpdateUp 5
Pakiet aktualizacji jest dostępny w usłudze Microsoft Update. Zobacz sekcję "Jak pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dodatku SP1 System Center 2012 z dodatkiem SP1 5", aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania pakietu z usługi Microsoft Update lub sposobu ręcznego pobrania pakietu.
.

W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji nie ma żadnych aktualizacji tego składnika.

W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji nie ma żadnych aktualizacji tego składnika.

Istnieje 10 ​Virtual Machine Manager problemów, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 5 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. Istnieją dwa pakiety pobierania. Jeden z pakietów jest przeznaczony dla ​Virtual Machine Manager konsol, a drugi dla ​Virtual Machine Manager Server. Zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poprawek i instrukcji instalacji:

2904727 Problemy, które zostały rozwiązane w System Center 2012 ​Virtual Machine Manager z dodatkiem SP1— pakiet zbiorczy aktualizacji 5
Uwaga Nie można zastosować tej aktualizacji zbiorczej na komputerze z uruchomionym pakietem zbiorczym aktualizacji 1 dla System Center 2012 z dodatkiem Service Pack 1. Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla System Center 2012 z dodatkiem Service Pack 1 ​Virtual Machine Manager, należy odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla ​Virtual Machine Manager dodatku Service Pack 1 dla System Center 2012. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blog System Center w następującej witrynie TechNet:http://blogs.technet.com/b/scvmm/archive/2013/04/23/update-on-system-center-2012-sp1-update-rollup-2-ur2-for-virtual-machine-manager.aspx Uwaga Nie ma żadnych znanych problemów występujących po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 5 do systemu z uruchomionym pakietem zbiorczym aktualizacji 2 lub nowszym dla System Center 2012 ​Virtual Machine Manager z dodatkiem Service Pack 1. 

Pakiet aktualizacji jest dostępny w usłudze Microsoft Update. Zobacz sekcję "Pobieranie i instrukcje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji dodatku SP1 System Center 2012 z dodatkiem SP1 5", aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania pakietu z usługi Microsoft Update lub sposobu ręcznego pobrania pakietu.Jak pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji System Center 2012 z dodatkiem SP1 5Please, zobacz każdy artykuł dotyczący składników, aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji.

Uwaga Aktualizacja dodatku System UNIX i Linux Monitoring Pack dla programu Operations Manager jest dostępna w następującej witrynie internetowej Centrum pobierania Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=29696

Microsoft Update

Pakiety aktualizacji dla kontrolera aplikacji, menedżera ochrony danych, menedżera operacji, fundacji usługodawcy i ​Virtual Machine Manager są dostępne w usłudze Microsoft Update.

Aby uzyskać i zainstalować pakiet aktualizacji z usługi Microsoft Update, wykonaj następujące czynności na komputerze z zainstalowanym składnikiem System Center 2012 R2:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panel sterowania kliknij dwukrotnie Windows Update.

  3. W oknie Windows Update kliknij pozycję Sprawdź online, aby uzyskać aktualizacje z usługi Microsoft Update.

  4. Kliknij pozycję Dostępne są ważne aktualizacje.

  5. Wybierz pakiety zbiorcze aktualizacji 5, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje , aby zainstalować wybrane pakiety aktualizacji.

Ręczne pobieranie pakietów aktualizacji

Aby ręcznie pobrać pakiety aktualizacji z wykazu usługi Microsoft Update, przejdź do jednej z następujących witryn pobierania stosownie do potrzeb. 

Aby ręcznie zainstalować pakiety aktualizacji, uruchom następujące polecenie z wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:

msiexec.exe /update packagename

Aby na przykład zainstalować aktualizację serwera ​Virtual Machine Manager (KB2904727), uruchom następujące polecenie:

msiexec.exe /update KB2904727-AMD64-Server.msp

Menedżer ochrony danych (KB2904723)Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji teraz.

Operations Manager (KB2904680)

Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji teraz.

Aranżator (KB2904725)

PobierzPobierz pakiet aktualizacji teraz.  

​Virtual Machine Manager (KB2918659 — konsola, KB2904727 — serwer VMM)Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji konsoli.

Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji programu VMM Server.


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×