Streszczenie

W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Office Excel 2007, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 23 lutego 2010 r.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Masz plik programu Office Excel 2007 w bibliotece dokumentów programu Microsoft Office SharePoint. Ta biblioteka dokumentów śledzi wersje główne i wymaga wyewidencjonowywania dokumentów w bibliotece. Podczas próby zapisania pliku programu Office Excel 2007 zostanie zamknięte bez zapisywania zmian. Ten problem występuje, gdy dokument jest wyewidencjonowany przez innego użytkownika.

 • Masz komputer, który ma pakietu Microsoft Office 2007, zainstalowania dodatku Service Pack 2. Następnie programowo kopiujesz zakres komórek, który zawiera wykresy, które znajdują się w obszarze niewidoczne w arkuszu programu Office Excel 2007. Gdy używasz polecenia Wklej specjalnie, aby wkleić zakres komórek, zakres komórek wklejanych zawiera nie wykresu.

 • W programie Office Excel 2007 Otwórz skoroszyt programu Microsoft Office Excel utworzonego w programie Microsoft Office Excel 2003 lub wcześniejszych wersji. W tym przypadku w oknie dialogowym Konflikt nazw monituje o podanie alternatywnej nazwy do otwarcia pliku. Ponadto nie można pominąć lub Anuluj to okno dialogowe.

 • Są pogrupowane lub przefiltrowane komórki zawierające wykres lub obiekt SmartArt w programie Office Excel 2007. Pierwszy wiersz, który jest pod pogrupowane lub przefiltrowane komórki, wykresu lub obiekt SmartArt jest kasowane.

 • Użyj formantu przeglądarki sieci Web, który jest osadzony w arkuszu programu Office Excel 2007, uzyskania dostępu do witryny sieci Web w programie Internet Explorer 8. Po kliknięciu łącza w witrynie sieci Web, pojawi się okno dialogowe Drukuj .

 • Drukarki Microsoft XPS Document Writer umożliwia drukowanie niektórych skoroszytów programu Office Excel 2007, które zawierają formantów pól listy. W takim przypadku ulega awarii programu Office Excel 2007. • Metoda Nie chroń do usunięcia ochrony nieaktywnego arkusza w programie Office Excel 2007. W takim przypadku formanty nieaktywnego arkusza są wyświetlane w innych arkuszach. Ten problem występuje po zastosowaniu jednej z następujących aktualizacji:

  • 970941 Opis poprawki dla programu Excel 2007 (Excel.msp, Oart.msp): 30 czerwca 2009 r.

  • 971787 Opis pakietu Office system 2007 poprawka (Excel.msp, Xlconv.msp): 30 czerwca 2009 r.

  • 973593 MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2007: 10 listopada 2009

 • Plik programu Office Excel 2007 można zapisać w formacie pliku programu Excel 97-Excel 2003 binarnego (BIFF8). W takim przypadku ulega awarii programu Office Excel 2007. Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Ostatnia formuła w łańcuchu globalne obliczeń jest tylko formuły w arkuszu.

  • Masz co najmniej jednej formule w innym arkuszu.

 • Występuje błąd w czasie wykonywania 979370 i następnie programu Office Excel 2007 ulega awarii podczas drukowania programowo lub pliku w programie Microsoft Office Excel 2007 Podgląd wydruku


Znane problemy

Symptom

Po zainstalowaniu tej aktualizacji może pojawić się komunikat o błędzie podczas próby zapisania skoroszytu udostępnionego, podobny do następującego:


Plik jest już udostępniony.Ten problem może wystąpić, jeśli plik zapisano w lokalizacji sieciowej, a następnie skonfigurowany jako skoroszyt udostępniony.Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 982308. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

982308 MS10-038 i MS10-036: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2007: 8 czerwca 2010

Obejście problemu
Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:

 • Aby uniknąć tego problemu, po utworzeniu skoroszytu, który musi być udostępniony, włącz opcję udostępnionego skoroszytu przed zapisaniem skoroszytu w udziale sieciowym.

 • Jeśli problem już wystąpił, wykonaj następujące kroki:

  1. Otworzyć udostępniony skoroszyt, a następnie zapisz go na dysku lokalnym.

  2. Włącz opcję udostępnionego skoroszytu.

  3. Zapisz skoroszyt w udziale sieciowym.
Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania skoroszytu odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

http://office.microsoft.com/en-us/excel/HP100968331033.aspx#ShareWorkbook

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć pakiet Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 2 lub zainstalowany dodatek Service Pack 1 pakietu Microsoft Office 2007 do zastosowania tego pakietu poprawek. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

949585 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2007

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pobieranie informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Office-kb978399-fullfile-x86-glb.exe

12.0.6529.5000

25,378,048

04-Feb-2010

12:36

x86Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Excel-x-none.msp

Nie dotyczy

9,127,936

04-Feb-2010

00:50

Nie dotyczy

Graph-x-none.msp

Nie dotyczy

1,799,168

04-Feb-2010

00:50

Nie dotyczy

Xlconv-x-none.msp

Nie dotyczy

8,480,768

04-Feb-2010

00:50

Nie dotyczy

Xlview-x-none.msp

Nie dotyczy

7,326,208

04-Feb-2010

00:50

Nie dotyczyExcel-x-none.msp informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Excel.exe.manifest

Nie dotyczy

791

03-Feb-2010

02:41

Nie dotyczy

Excel.exe

12.0.6529.5000

18,348,392

04-Feb-2010

04:21

x86

Xlcall32.dll

12.0.6500.5000

10,120

26-Feb-2009

13:09

x86

Wykres x-none.msp informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Graph.exe

12.0.6529.5000

2,532,224

03-Feb-2010

01:22

x86

Xlconv-x-none.msp informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Excelcnv.exe

12.0.6529.5000

15,126,888

03-Feb-2010

03:03

x86

Excelcnvpxy.dll

12.0.6500.5000

71,520

26-Feb-2009

18:43

x86

Xlview-x-none.msp informacji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Xlview.exe

12.0.6529.5000

13,231,992

02-Feb-2010

19:11

x86

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×