Październik 2017 r. — KB4041689 (kompilacja systemu operacyjnego 10586.1176)

Release Date:

Version:

10.10.2017

kompilacja systemu operacyjnego 10586.1176

UWAGA:

System Windows 10 w wersji 1511 przestanie być obsługiwany 10 października 2017 r.  Urządzenia z tym systemem operacyjnym nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości, zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji. 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Rozwiązano problem, gdzie Universal CRT _splitpath nie obsługuje poprawnie ciągów wielobajtowych, co powodowało niepowodzenie podczas prób uzyskania dostępu do wielu nazw plików przez aplikacje.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że uniwersalne środowisko CRT powodowało wstrzymanie pracy konsolidatora (link.exe) w dużych projektach.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że licznik wydajności MSMQ (kolejki usługi kolejkowania wiadomości) może nie wypełniać wystąpień kolejki, gdy serwer pełni rolę klastra MSMQ.

  • Rozwiązano problem z ustawieniem Zablokuj stację roboczą dla kart inteligentnych polegający na tym, że czasami system nie blokuje się po wyjęciu karty inteligentnej.

  • Rozwiązano problem, w którym, korzystając z usługi dostępu warunkowego Azure Active Directory występowało niepowodzenie uwierzytelniania.

  • Rozwiązano problem z przesyłaniem formularza w programie Internet Explorer.

  • Rozwiązano problem, gdy wiadomości, które powinny być w językach innych niż angielski były wyświetlane w języku angielskim w programie Internet Explorer.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że USBHUB.SYS losowo powoduje uszkodzenia pamięci, które skutkują losowymi awariami systemu bardzo trudnymi do zdiagnozowania.

  • Aktualizacje zabezpieczeń składnika Microsoft Windows Search i sterowników trybu jądra systemu Windows, składnik Microsoft Graphics, Internet Explorer, jądro systemu Windows, Microsoft Edge, uwierzytelnianie systemu Windows, Windows TPM, Microsoft PowerShell,, bezprzewodowy system Windows, pamięć masowa i system plików w systemie Windows, Microsoft Windows DNS, mechanizm tworzenia skryptów firmy Microsoft, Windows Server, Device Guard, aparat bazy danych Microsoft SMB i Windows SMB Server.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zapoznaj się z przewodnikiem aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenie klienta Windows Update

Firma Microsoft opublikuje aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności działania usługi. Aktualizacja będzie oferowana tylko urządzeniom, na których nie instalowano ostatnio żadnych najnowszych aktualizacji i które nie są obecnie zarządzane (np. poprzez przyłączenie do domeny).

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Zainstalowanie tej aktualizacji może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji opartych na aparacie bazy danych Microsoft JET (Microsoft Access 2007 i starszych oraz aplikacji producentów innych niż Microsoft) podczas tworzenia lub otwierania plików .xls programu Microsoft Excel. Jest wtedy wyświetlany komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd (1) w sterowniku zewnętrznej bazy danych. (Aparat bazy danych Microsoft JET)”.

Pobierz i zainstaluj pakiet redystrybucyjny Aparat bazy danych programu Microsoft Access 2010, a następnie zmodyfikuj ciągi połączeń z bazą danych w programie Microsoft Excel, aby używały dostawcy ACE. Przykład: zmień ciąg Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 na Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Niektórzy użytkownicy, którzy ustawili większy rozmiar tekstu w ikonach (przy użyciu funkcji Ustawienia ekranu w Panelu sterowania), mają problemy z uruchomieniem programu Internet Explorer.

Zmniejszenie rozmiaru tekstu w ikonach lub użycie ustawienia Zmień rozmiar wszystkich elementów powinno złagodzić ten problem.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4041689.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×