Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2449742 lub 2446709 na komputerze z programem Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server lub Microsoft PowerShell mogą wystąpić niektóre z następujących problemów:

 • Może ulec awarii dowolna aplikacja zależna od programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1.

 • Na komputerze z programem SQL Server nie można uruchomić programu PowerShell i nie można uruchomić usług SQL Reporting Services.

 • Na komputerze z programem Exchange Server nie można uruchomić programu PowerShell, konsoli albo Podglądu zdarzeń.

 • Działanie usługi replikacji skrzynek pocztowych programu Exchange zostaje nieoczekiwanie zakończone.


Ponadto w dzienniku aplikacji jest rejestrowane zdarzenie. Zdarzenie to przypomina jedno z następujących:

 • Aplikacja powodująca błąd Powershell.exe, wersja 6.0.6002.18111, sygnatura czasowa 0x4acfacc6, moduł powodujący błąd mscorwks.dll, wersja 2.0.50727.5653, sygnatura czasowa 0x4d54a59c, kod wyjątku 0xc0000005, przesunięcie błędu 0x00000000001d9e19, identyfikator procesu 0x%9, godzina rozpoczęcia aplikacji 0x%10.

 • .NET Runtime wersja 2.0.50727.3053 — Krytyczny błąd aparatu wykonawczego (000007FEF9216D36) (80131506)


Symptomy

Ten problem występuje, gdy na komputerze zainstalowano wadliwą wersję poprawki 979744 i gdy w dotkniętym problemem środowisku zainstalowano aktualizację zabezpieczeń 2449742 lub 2446709 (z biuletynu zabezpieczeń MS11-028). Problem powoduje powstanie objawów opisanych w sekcji Symptomy.

Przyczyna

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że w środowisku zainstalowano wadliwą wersję poprawki 979744.

 2. Zainstaluj najnowszą wersję poprawki 979744 z jednego z tych dwóch źródeł:

Uwaga Nie trzeba odinstalowywać wadliwej wersji poprawki ani aktualizacji zabezpieczeń. Po zastosowaniu tego zaktualizowanego pakietu poprawki może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Rozwiązanie

Sprawdzanie, czy na komputerze zainstalowano wadliwą wersję poprawki 979744

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg Regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru (odpowiedni do używanego systemu operacyjnego i architektury komputera):

  Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86 Kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0

  Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64 Kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0

  Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64 Kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0

  Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86 Kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0

  Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 Kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0

  Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64 Kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0

 3. W tym podkluczu kliknij następujący wpis DWORD:

  CurrentState Jeśli wartość DWORD CurrentState jest równa 00000007, oznacza to, że na komputerze zainstalowano wadliwą wersję poprawki 979744.

Sprawdzanie, czy na komputerze zainstalowano zaktualizowaną wersję poprawki 979744


Jeśli na komputerze zainstalowano zaktualizowaną wersję poprawki 979744, używane są następujące podklucze rejestru:

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0

Uwaga Poprawka 979744 jest wymagana do zainstalowania dodatku SP1 dla programu Exchange 2010.

Więcej informacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×