Objawy

Podczas uruchamiania witryny sieci Web, która wykonuje rurociągu reklamy na serwerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft Commerce Server 2007 lub Microsoft Commerce Server 2009, pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:

Właściwość HttpContext.Current jest równa null z Commerce.CSFLoadHistory.1

Dodatkowo zdarzenie podobne do następującego jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ kontekst ASP.NET sprawdza składniki LoadHistory, SaveHistory i IISAppendToLog. Jednakże nie jest konieczne dla tych składników w celu sprawdzenia kontekstu ASP.NET, a w niektórych sytuacjach ten test może powodować problemy. Rurociąg reklamy zawiera następujące trzy składniki. W związku z tym ten problem występuje.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować tę poprawkę do serwera, na którym jest uruchomiony program Commerce Server 2007 lub programu Commerce Server 2009.

Więcej informacji na temat tej poprawki

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących czynności, aby zastosować tę poprawkę:

  • Microsoft Commerce Server 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Microsoft Commerce Server 2009

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki. Jednak po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługi Internet Information Services (IIS). Aby ponownie uruchomić usługi IIS, w wierszu polecenia, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:

polecenie iisreset/restartUwaga To polecenie zatrzymuje i ponownie uruchamia wszystkie usługi IIS są uruchomione.

Informacje dotyczące pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje programu Commerce Server 2007 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Aspintrinsics.dll

6.0.4109.47

16,656

24-Aug-2010

13:46

x86

Csfcomp.dll

6.0.4109.47

281,352

24-Aug-2010

13:48

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji programu Commerce Server 2007 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Aspintrinsics.dll

6.0.4109.47

16,656

24-Aug-2010

13:46

x86

Csfcomp.dll

6.0.4109.47

281,352

24-Aug-2010

13:48

x86

Csfcomp.dll

6.0.4109.47

485,128

24-Aug-2010

13:48

x64

Wszystkie obsługiwane wersje programu Commerce Server 2009 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Aspintrinsics.dll

6.0.4171.28

16,656

31-Aug-2010

13:14

x86

Cs2009hotfixhelper.exe

6.0.4171.28

13,080

31-Aug-2010

13:14

x86

Csfcomp.dll

6.0.4171.28

281,352

31-Aug-2010

13:16

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 programu Commerce Server 2009

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Aspintrinsics.dll

6.0.4171.28

16,656

31-Aug-2010

13:14

x86

Cs2009hotfixhelper.exe

6.0.4171.28

13,080

31-Aug-2010

13:14

x86

Csfcomp.dll

6.0.4171.28

281,352

31-Aug-2010

13:16

x86

Csfcomp.dll

6.0.4171.28

485,128

31-Aug-2010

13:16

x64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×