Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ta poprawka dotyczy programu Microsoft Visual Studio Team Explorer 2008 dla następujących produktów:

  • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition SP1

  • Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Suite SP1

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Eksplorator zespołu Visual Studio 2008 do łączenia się z serwerem programu Microsoft Team Foundation Server (TFS) 2005.

  • Projekt testowy tworzysz w Visual Studio 2008.

  • Narzędzie Widok testowy Jest otwierane w projekcie testowym.

W tym scenariuszu program Visual Studio 2008 ulega awarii po wyświetlaniu narzędziaWindow.

Uwaga Po skonfigurowaniu Eksploratora zespołu do łączenia się z serwerem programu TFS 2005 Visual Studio 2008 nie musi być połączony z serwerem TFS, aby ten problem wystąpił. Jeśli na przykład ponownie otworzysz program Visual Studio 2008 bez połączenia z serwerem TFS, program Visual Studio 2008 nadal ulega awarii w scenariuszu opisanym wcześniej w tej sekcji.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwane poprawki są teraz dostępne od firmy Microsoft. Jego celem jest jednak rozwiązanie tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj go tylko do systemów, w których występuje ten konkretny problem.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Pełną listę numerów telefonów do pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach pomocy technicznej można znaleźć w następującej witrynie internetowej firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W szczególnych przypadkach opłaty, które zwykle są naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli Professional pomocy technicznej firmy Microsoft ustali, że konkretną aktualizacja rozwiąże problem. Normalne koszty pomocy technicznej będą dotyczyć dodatkowych pytań oraz problemów, których rozwiązanie nie jest objęte określoną aktualizacją.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowany Visual Studio Team Explorer 2008.

Wymaga ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera, jeśli pliki, których dotyczy problem, nie są używane. Zalecamy zamknięcie wszystkich składników związanych Visual Studio 2008 przed zainstalowaniem poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Globalna wersja tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są podane w uniwersalny czas koordynowany (UTC). Podczas wyświetlania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby znaleźć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, użyj karty Strefa czasowa w pozycji Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×