WPROWADZENIE

Usługa aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM Online 8.1.1 jest teraz dostępny. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w usługi aktualizacji 7.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pakiet aktualizacji

Numer kompilacji

Usługa aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM Online 8.1.1

8.1.1.1096

Aby ustalić, czy organizacji miał zastosowana niniejsza aktualizacja, sprawdź numer wersji programu Microsoft Dynamics CRM Online. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie kliknij temat.

Usługa aktualizacji 7 rozwiązuje następujące problemy:

Poprawa wydajności

Na następującej liście przedstawiono problemy, których rezolucje poprawę szybkości lub funkcjonalność systemu Dynamics.

  • SetVisible na karcie nie pokazuje podsiatki w pełnej wysokości.

Nieoczekiwane zachowanie

Następujące szczegóły listyktórego rezolucje rozwiązać problemyAkcje wykonywane w systemie Dynamics, które nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

  • Gdy wystąpi wyjątek synchronizacji po stronie serwera podczas przetwarzania wiadomości e-mail załącznik, zablokuje wszystkie inne wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej z synchronizacji.

Funkcja naprawy

Następujące szczegóły listywydaje którego rezolucjenaprawy elementów w systemie Dynamics, które nie działają.

  • Po skopiowaniu minimalne dodawania zasobów do grupy zasobów nie powiedzie się.

  • Naciskając ikonę telefonu w kartotece kontaktu nie inicjuje połączenie w aplikacji mobilnej.

Komunikaty o błędach, wyjątki i błędy 

Następujące szczegóły listyktórego rezolucje rozwiązać problemyAkcje, które powodować błędy, nieobsługiwanych wyjątków lub awarie systemu lub komponentu.

  • Ogłoszenia usługi Magistrala kończą się niepowodzeniem z wyjątkiem serializacji ze względu na typy kontraktu nieznany.

Powrót do listy wersji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×