Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla następujących krajów i ustawień regionalnych języka.

 • Francuski (Szwajcaria) (fr-ch)

 • Niemiecki (Szwajcaria) (de-ch)

 • Włoski (Szwajcaria) (it-ch)

Objawy

Podczas eksportowania pliku LSV z obszaru zarządzania płatnościami klienta dostosowanego do roli użytkownika (RTC) w Szwajcarskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009, plik ma (LF), znaki wysuwu wiersza lub powrót karetki (CR) znaków z. W związku z tym wyeksportowany plik LSV jest niepoprawna.

Uwaga Ten problem nie występuje w kliencie Classic.

Ten problem występuje w następujących produktach:

 • Szwajcarską wersję systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Szwajcarską wersję dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.


Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta Microsoft Navision są wylogowani systemu. Dotyczy to również użytkowników klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i dla obiektu 9015 identyfikator obiektu systemu .Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zmień kod w funkcji WriteFile w raporcie zapisu pliku LSV (3010834) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...// CH0006.begin
  IF ISSERVICETIER THEN

  // Delete the following line.
  GeneralMgt.RemoveCrLf(LsvSetup."LSV File Folder" + LsvSetup."LSV

  Filename",ServerTempFilename,TRUE)
  ELSE
  // CH0006.end
  ...

  Kod zastępczy

  ...// CH0006.begin
  IF ISSERVICETIER THEN

  // Add the following line.
  ServerTempFilename := GeneralMgt.RemoveCrLf(LsvSetup."LSV File Folder" + LsvSetup."LSV

  Filename",ServerTempFilename,TRUE)
  ELSE
  // CH0006.end
  ...

 2. Zmień kod w funkcji RemoveCrLf w codeunit GeneralMgt (11501) w następujący sposób:
  Istniejący kod 1

  ...END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE RemoveCrLf@12(FileName@1150000 : Text[1024];TempFileName@1150001 : Text[1024];A2A@1150002 : Boolean);

  VAR
  SourceFile@1150003 : File;
  ...

  Kod zastępczy 1

  ...END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE RemoveCrLf@12(FileName@1150000 : Text[1024];TempFileName@1150001 : Text[1024];A2A@1150002 : Boolean) : Text[1024];

  VAR
  SourceFile@1150003 : File;
  ...

  Istniejący kod 2

  ...END;
  // CH0001.end
  END;
  ...

  Kod zastępczy 2

  ...END;
  // CH0001.end

  // Add the following line.
  EXIT(TempFileName);

  END;
  ...

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

 • Szwajcarską wersję systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Szwajcarską wersję dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×