Spis treści
×

Możesz komunikować się z innymi osobami na różne sposoby na Microsoft Kaizala. Oprócz wysyłania wiadomości tekstowych można korzystać z akcji, takich jak tworzenie zadania, Ankieta lub ankieta albo wysyłanie obrazów, klipów wideo, wiadomości audio i dokumentów jako załączników. Użytkownik i inne osoby mogą na przykład dodawać lub komentować akcje i załączniki.

Dodawanie lub usuwanie Akcji z grupy

Aby uzyskać dostęp do akcji:

 1. W konwersacji grupowej w polu czatu u dołu strony naciśnij pozycję Obraz ikony Dodaj załącznik w programie aplikacji kaizala.

 2. Dostępne akcje są wyświetlane w pierwszym wierszu.

 3. Aby odkryć więcej działań:

  • Naciśnij pozycję Dodaj więcej + w prawym górnym rogu.

  • Możesz też nacisnąć pozycję odkryj Obraz karty odnajdowanie w programie aplikacji kaizala , > aplikacji kaizala akcje , aby uzyskać dostęp do pełnej listy dostępnych akcji.

Zrzut ekranu przedstawiający ekran Add Actions in aplikacji kaizala

Kilka Kaizala ych akcji jest domyślnie dodawanych do każdej utworzonej grupy. Możesz usunąć niektóre z tych lub dodać inne akcje do wszystkich grup, aby uzyskać szybszy dostęp.

Aby dodać akcję do grupy:

 1. Naciśnij pozycję odkryj Obraz karty odnajdowanie w programie aplikacji kaizala , > aplikacji kaizala akcje.

 2. W przypadku akcji, które już znajdują się w palecie, zostanie wyświetlona ta ikona Obraz ikony paleta akcje w programie aplikacji kaizala w prawym górnym rogu.

 3. Naciśnij akcję, którą chcesz dodać do palety, a następnie naciśnij pozycję Dodaj do czatów.

Aby usunąć akcję do grupy:

 1. Naciśnij pozycję odkryj Obraz karty odnajdowanie w programie aplikacji kaizala , > aplikacji kaizala akcje.

 2. W przypadku akcji, które już znajdują się w palecie, zostanie wyświetlona ta ikona Obraz ikony paleta akcje w programie aplikacji kaizala w prawym górnym rogu.

 3. Naciśnij akcję, którą chcesz usunąć z palety, a następnie naciśnij pozycję Usuń z czatów.

Wysyłanie przypomnień dla Akcji

W przypadku niektórych akcji aplikacji kaizala, takich jak zadania, ankiety, ankiety, frekwencja, listy kontrolne, kwizy i szkolenia, możesz pomóc innym osobom pozostawać na śledzeniu przez wysłanie im przypomnień.

Aby wysłać przypomnienie:

 1. Naciśnij opublikowaną akcję w konwersacji.

 2. Naciśnij pozycję Przypomnij użytkownikom, aby odpowiedzieć u dołu strony.

Sprawdzanie akcji oczekujących i wykonanych

Możesz łatwo śledzić stan odebranych i wysłanych akcji.

Aby przejrzeć działania:

 1. Naciśnij pozycję profil Obraz karty ja w aplikacji kaizala > elementy akcji.

 2. Wybierz typ akcji:

  • Na karcie odebrano znajduje się lista odebranych akcji.

  • Na karcie wysłane znajduje się lista wysłanych akcji.

 3. Użyj strzałki wstecz, aby wrócić do list oczekujących akcji.

 4. Domyślnie obie te listy są filtrowane, aby pokazać elementy niepełne lub nieoczekiwane. Aby ustawić inne filtry, naciśnij pozycję więcej Obraz ikony więcej w programie aplikacji kaizala.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Zobacz też

Jak: aplikacji kaizala akcje

Zarządzanie zawartością grup w programie aplikacji kaizala

Centrum pomocy aplikacji Kaizala

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×